MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Svante Lingärde
universitetsadjunkt

citat Jag forskar främst om samhällsfrågor - men ytterst handlar mitt intresse om individens möjligheter och hur de påverkas av t.ex. funktionshinder, ekonomi, politik och teknik. citat
Svante Lingärde, fil.mag. i ekonomisk historia. Doktorand i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Undervisning med inriktning på handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, socialpolitik, socialt arbete och utvärdering. Forskning inom arbetsinriktad rehabilitering, barnfattigdom, innovation och socialt missgynnande i utbildning. Deltar i Handikappforskargruppen vid Hälsa och samhälle och i Malmö högskolas nätverk SALUT och BUiF.

Kontaktuppgifter

E-post:svante.lingarde@mah.se
Telefon:040-66 57965
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Böcker
  Lingärde, Svante, Holm, Carolin (2007) Vägen tillbaka - om socialtjänsten, Försäkringskassan och de långtidssjukskrivna. Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad, ISBN 978-91-85707-02-7, ISSN 1404-3351,

  Lingärde, Svante, Rauhut, Daniel, Alander, Nina, Holm, Carolin (2006) Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker. Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad, ISSN 1404-3351,

  Konferensbidrag
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2008) "Reflections on disadvantage in education with focus on socio-economic background - aspects from a comparative study" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2009) Educational Policies that Address Social Inequality. Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage. EPASI, 19, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2009) Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage : Educational Policies that Address Social Inequality. EPASI, 1-19, URL [länk],

  Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2008) Educational Policies that Address Social Inequality: Country Report: Denmark. EPASI, URI [länk], URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan, Lingärde, Svante (2008) Project Studies: Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe. Malmö University,
blackbox blackbox
SVANTE LINGÄRDE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57965
Svante Lingärde