MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Svante Lingärde
universitetsadjunkt

Svante Lingärde, fil.mag. i ekonomisk historia. Doktorand i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Undervisning med inriktning på handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, socialpolitik, socialt arbete och utvärdering. Forskning inom arbetsinriktad rehabilitering, barnfattigdom, innovation och socialt missgynnande i utbildning. Deltar i Handikappforskargruppen vid Hälsa och samhälle och i Malmö högskolas nätverk SALUT och BUiF.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:svante.lingarde@mau.se
Telefon:040-6657965
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Böcker
  Lingärde, Svante, Holm, Carolin (2007) Vägen tillbaka - om socialtjänsten, Försäkringskassan och de långtidssjukskrivna. Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad, ISBN 978-91-85707-02-7, ISSN 1404-3351,

  Lingärde, Svante, Rauhut, Daniel, Alander, Nina, Holm, Carolin (2006) Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker. Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad, ISSN 1404-3351,

  Konferensbidrag
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2008) "Reflections on disadvantage in education with focus on socio-economic background - aspects from a comparative study" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2009) Educational Policies that Address Social Inequality. Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage. EPASI, 19, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2009) Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage : Educational Policies that Address Social Inequality. EPASI, 1-19, URL [länk],

  Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2008) Educational Policies that Address Social Inequality: Country Report: Denmark. EPASI, URI [länk], URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan, Lingärde, Svante (2008) Project Studies: Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe. Malmö University,
blackbox blackbox
SVANTE LINGÄRDE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657965
Svante Lingärde