MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sven-Axel Månsson

Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Var går gränsen? Om motstridiga budskap.
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2012) "Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar" Socionomens forskningssupplement;31, 44-52, SSR, ISSN 0283-1929, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ross, Michael W., Crisp, Beth R., Månsson, Sven-Axel, Hawkes, Sarah (2012) "Occupational health and safety among commercial sex workers" Scandinavian Journal of Work, Environment & Health;2, 105-119, National Institute of Occupational Health, Norway, ISSN 0355-3140, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Danebäck, Kristian, Månsson, Sven-Axel, Ross, Michael W, Markham, Christine M (2012) "The Internet as a source of information about sexuality" Sex Education;5, 583-598, Taylor & Francis, ISSN 1468-1811, DOI [länk],

  Ross, Michael W., Månsson, Sven-Axel, Danebäck, Kristian (2012) "Prevalence, Severity, and Correlates of Problematic Sexual Internet Use in Swedish Men and Women" Archives of Sexual Behavior;2, 459-466, Springer, ISSN 0004-0002, DOI [länk],

  Danebäck, Kristian, Månsson, Sven-Axel, Ross, Michael W. (2011) "Online Sex Shops: Purchasing Sexual Merchandise on the Internet" International Journal of Sexual Health;2, 102-110, Taylor & Francis, ISSN 1931-7611, DOI [länk],

  Richert, Torkel, Månsson, Sven-Axel, Laanemets, Leili (2011) "Kvinnor som injicerar heroin respektive amfetamin : skillnader i social situation, erfarenhet av behandling och önskemål om hjälp" Socialvetenskaplig tidskrift;2, 144-164, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2010) "Lust, Love and Life: A qualitative study of Swedish adolescents’ perceptions and experiences with pornography" Journal of Sex Research;6, 568-579, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 0022-4499, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlbom, Aje, Hedin, Ulla-Carin, Månsson, Sven-Axel (2009) "Religion och social förändring. En introduktion" Socialvetenskaplig tidskrift;3-4, p226-233, FORSA (förbundet för forskning i socialt arbete), ISSN 1104-1420,

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "Praten over porno! Over jeugd, gender en pornografie in Zweden" Tijdschrift voor Seksuologie;2, 111-120, ISSN 0167-5915, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Daneback, Kristian, Træen, Bente, Månsson, Sven-Axel (2009) "Use of pornography in a random sample of Norwegian heterosexual couples" Archives of Sexual Behavior;5, 746-753, ISSN 0004-0002, DOI [länk],

  Daneback, K, Ross, M.W., Månsson, S-A (2008) "Bisexuality and Sexually Related Activities on the Internet" Journal of Bisexuality;1-2, 8,

  Hedin, U-C, Månsson, S-A (2008) "Repressalier mot kritiker i offentliga organisationer" Socialvetenskaplig Tidsskrift;3-4, 15, 276-293,

  Månsson, Sven-Axel, Daneback, Kristian, Ross, Michael W. (2007) "Using the internet to find offline sex partners" CyberPsychology & Behavior;1 Feb 2007, 100-107, Mary Ann Liebert, Inc., URI [länk],

  Månsson, Sven-Axel, Daneback, Kristian, Ross, Michael W. (2006) "Characteristics and behaviors of sexual compulsives who use the internet for sexual purposes" Sexual Addiction & Compulsivity, 13:53-67, 2006, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 1072-0162, (PDF document) (application/pdf)

  Månsson, Sven-Axel, Söderlind, P (2005) "Pornografi och teknologi - om porr på nätet" Socialvetenskaplig tidskrift;12, 4, 294-310, FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete), ISSN 1104-1420,

  Ross, Michael W., Månsson, Sven-Axel, Daneback, Kristian, Tikkanen, Ronny (2005) "Characteristics of men who have sex with men on the internet but identify as heterosexual, compared with heterosexually identified men who have sex with women." CyberPsychology & Behavior;8, 131-139, Mary Ann Liebert, Inc., ISSN 1094-9313, DOI [länk],

  Ross, Michael W., Månsson, Sven-Axel, Daneback, Kristian, Tikkanen, Ronny (2005) "Biases in internet sexual health samples: Comparison of an internet sexuality survey and a national sexual health survey in Sweden" Social science & medicine;1, 245-252, Elsevier Ltd, ISSN 0277-9536, DOI [länk],

  Daneback, Kristian, Cooper, A, Månsson, Sven-Axel (2005) "An Internet Study of Cybersex Participants" Archives of Sexual Behavior;3, 34, 321-328, Springer Netherlands, ISSN 0004-0002, DOI [länk],

  Cooper, A, Ross, Michael W., Daneback, Kristian, Tikkanen, Ronny, Månsson, Sven-Axel (2003) "Predicting the future of Internet sex: Online sexual activities in Sweden" Sexual and Relationship Therapy;3, 277-291, Carfax, ISSN 1468-1994,

  Månsson, Sven-Axel (2003) "Att förstå sociala insatsers värde" Nordiskt Sosialt Arbeid;2 Årgång 23, 73-80, Universitetsforl., ISSN 0333-1342,

  Ross, Michael W., Daneback, Kristian, Månsson, Sven-Axel, Tikkanen, Ronny, Cooper, Al (2002) "Characteristics of Men and Women who Complete or Exit from an On-line Internet Sexuality Questionnaire. A study of instrument dropout biases" Journal of Sex Research;4, 396-402, ISSN 0022-4499, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2006) "Skilda pornografikarriärer? Om tjejers och killars pornografikonsumtion" NIKKmagasin;Nr. 2 2006, NIKK Nordisk Institutt for kvinne- og kjönnsforskning, ISSN 1502-1521,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) "Different porn careers? – On girl’s and boy’s porn consumption." NIKK-magasin;No 2, 37-39,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) "Different porn careers? – On girl’s and boy’s porn consumption." NIKK-magasin;No 2, 37-39,

  Böcker
  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | (2012) Sexualitetsstudier. Liber, 341 s, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Hedin, Ulla-Carin, Månsson, Sven-Axel, Tikkanen, Ronny (2008) När man måste säga ifrån. Om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer. Natur och Kultur, ISBN 978-91-27-11782-2,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) "Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi. Gothia förlag, 176, ISBN 91-7205-507-3,

  Skårner, A, Donning, Y, Månsson, Sven-Axel (2005) Unga och droger : om exponering och navigering i det svenska droglandskapet.. Stockholm : Mobilisering mot narkotika, 129, URL [länk],

  Antologibidrag
  Plantin, Lars, Månsson, Sven-axel (red./ed.) | Elmerstig, Eva (2012) Sexuella problem och sexuella dysfunktioner. Liber, 235-253, ISBN ISBN:978-91-47-09678-7,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Elmerstig, Eva (2012) Kropp och psyke i den sexuella upplevelsen. Liber, 46-62, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Larsson, Mariah (2012) Svarta affärer som blev vita? Om sexbutiker som sexuella rum då och nu. Liber, 125-139, ISBN 978-91-47-09678-7, URL [länk],

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) Sexolog som yrke - mellan professionell ambivalens och mångvetenskaplig harmoni. Liber, 276-301, ISBN 978-91-09678-7,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (2012) Introduktion. Liber, 5-10, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Plantin, Lars (2012) Föräldraskap och sexualitet. Liber, 174-190, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Skårner, Anette, Svensson, Bengt (2012) Rusmedel och sexualitet. Liber, 191-210, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Höijer, Ingrid, Höijer, Staffan (red./ed.) | Månsson, Sven-Axel, Danebäck, Kristian (2011) Sexualiteten i en friare skepnad?. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 340, ISBN 978-91-86796-78-5,

  Eliasson-Lappalainen, Rosmari, Meeuwisse, Anna, Panican, Alexandru (red./ed.) | Månsson, Sven-Axel (2009) Forskning som bidrag till motståndets gemenskap eller historien om Alfred C. Kinsey. Arkiv Förlag, 121-136, ISBN 978-91-7924-217-6,

  Nyman, Maria (red./ed.) | Danaback, Kristian, Månsson, Sven-Axel (2009) Kärlek och sexualitet på internet år 2009. En enkätundersökning bland män och kvinnor 18-24 år. Statens ungdomsstyrelse, ISBN 91-85933-20-1, ISSN 1651-2855,

  Traeen, B, Lewin, B (red./ed.) | Månsson, S-A (2008) Sex as a commodity. On prostitution and pornography in the late modern society. Universitetsforlaget, 193-226,

  Meeuwisse, Anna, Swärd, H, Eliasson-Lappalainen, R, Jacobsson, K (red./ed.) | Daneback, Kristian, Månsson, Sven-Axel (2008) Internetforskning. Natur och Kultur, 154-169, ISBN 978-91-27-10965-0,

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Knudsen, Susanne V. (2007) Introduction. Danmarks Pedagogiska Universitetsforlag, 8-18, ISBN 978-87-7684-189-8,

  Månsson, Sven-Axel, Mårtenson, Lotta (2007) Let’s talk about porn! On Youth, Gender and Pornography in Sweden.. Danmarks Pedagogiska Universitetsforlag, 241-258, ISBN 978-87-7684-189-8,

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2007) Let’s talk about porn! On youth, gender and pornography in Sweden. Danish School of Education Press, 149-162,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) Det pornografiska scriptet – om unga och pornografi.. Tema Nord, 11-53, ISBN 92-893-1354-4, URI [länk],

  Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune, Swärd, Hans (red./ed.) | Månsson, Sven-Axel, Hydén, Margareta (2006) Kön i teori och praktik. Natur och Kultur, 265-284, ISBN 91-27-10762-0,

  Månsson, Sven-Axel (2003) Att ta gestalt i den andre. Carlsons bokförlag, ISBN 8002768265515,

  Konferensbidrag
  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2007) "Youth, Gender and Pornography: A Qualitative study in Sweden" (peer-review paper) NACS,

  Månsson, Sven-Axel (2005) "Sobre la prostitución, el proxeneta y el cliente." (paper) Encuentro International sobre Prevención del Tráfico de Mujeres con fines de Explotación Sexual, Madrid 26-29 Junio 2005.,

  Rapporter
  Daneback, Kristian, Månsson, Sven-Axel (2013) Sexuality and the internet : a collection of papers 2003-2013. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 280, ISBN 978-91-7104-476-1, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Månsson, Sven-Axel, Daneback, Kristian, Tikkanen, Ronny, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2003) Kärlek och sex på Internet. Malmö högskola, 127, ISSN 1652-0378, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) "The relationship between theory, practice and research." (Word document) (application/msword)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2008) "The master student in sexology - a pilot study at Malmö University" (Word document) (application/msword)