MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tapio Salonen
professor

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:tapio.salonen@mau.se
Telefon:040-6657788
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 12, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
TAPIO SALONEN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657788
photo of Tapio Salonen Tapio Salonen