MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Tapio Salonen
dekan

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.

Kontaktuppgifter

E-post:tapio.salonen@mah.se
Telefon:040-66 57788
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F129
Mobil:0761-110666
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F129, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57788 cell 0761-110666
photo of Tapio Salonen Tapio Salonen