MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Torbjörn Friberg
bitr. professor

Friberg har skrivit vetenskapliga böcker och artiklar om en mängd fenomen inom medicinska, pedagogiska och tekniska fält. Genom en kombination av historiska policystudier och etnografiska samtidsundersökningar söker Friberg förstå framväxten av ”det förgivettagande” inom ett fält. Hur blir ett specifikt fenomen till ett oreflekterat vardagligt tankeobjekt? På senare tid har Friberg kommit att intressera sig alltmer av det etnografiska projektets relation till samtida policyprocesser.

Torbjörn Friberg, Ph.D. Associate Professor.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:torbjorn.friberg@mau.se
Telefon:040-6657972
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
TORBJÖRN FRIBERG
BITR. PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657972
photo of Torbjörn Friberg Torbjörn Friberg