MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Torkel Richert
universitetslektor

Torkel Richert är lektor på Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet.
Centrala forskningsteman: Unga droganvändare, Injektionsmissbruk, livsvillkor, social utsatthet, risktagande, heroinöverdoser samt missbruks- och beroendevård. Arbetar också med externa uppdrag i form av utvärdering och verksamhetsutveckling inom socialt arbete. Har bland annat utvärderat behandlingsverksamheter, interventioner på SIS-institutioner samt lett ett utvecklingsarbete för verksamheter som möter unga med missbruk.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Forskningsplattformar

People, Places and prevention pil visa

Fakulteter och institutioner

Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:torkel.richert@mau.se
Telefon:040-6657963
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Läckage och icke-medicinskt bruk av metadon och bu
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Richert, Torkel (2014) Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering : livsvillkor för personer som injicerar narkotika. Hälsa och samhälle, Malmö högskola,, 190, ISBN 978-91-7104-609-3, 978-91-7104-610-9, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2016) "A comparison of privileged access interviewing and traditional interviewing methods when studying drug users in treatment" Addiction Research & Theory;, Taylor & Francis, ISSN 1606-6359, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2015) "Wasted, overdosed, or beyond saving - to act or not to act? : Heroin users` views, assessments, and responses to witnessed overdoses in Malmö, Sweden" International Journal of Drug Policy;1, 92-99, Elsevier, ISSN 0955-3959, DOI [länk],

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2015) "Diversion of methadone and buprenorphine from opioid substitution treatment : the importance of patients’ attitudes and norms" Journal of Substance Abuse Treatment;, 6, Elsevier, ISSN 0740-5472, DOI [länk],

  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2015) "Long-term self-treatment with methadone or buprenorphine as a response to barriers to opioid substitution treatment : the case of Sweden" Harm Reduction Journal;37, 1-14, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2015) "Diversion of Methadone and Buprenorphine from Opioid Substitution Treatment: Patients who Regularly Sell or Share their Medication" Journal of Addictive Diseases;1, 1-17, Taylor & Francis, ISSN 1055-0887, DOI [länk],

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2014) "Diversion of methadone and buprenorphine by patients in opioidsubstitution treatment in Sweden : prevalence estimates and risk factors" International Journal of Drug Policy;2, 183–190, Elsevier, ISSN 0955-3959, DOI [länk],

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2014) "Diversion of methadone and buprenorphine from opioid substitution treatment : a staff perspective" Journal of Psychoactive Drugs;5, 427-435, Taylor & Francis, ISSN 0279-1072, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2013) "Illicit use of methadone and buprenorphine among adolescents and young adults in Sweden" Harm Reduction Journal;, 27, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel, Månsson, Sven-Axel, Laanemets, Leili (2011) "Kvinnor som injicerar heroin respektive amfetamin : skillnader i social situation, erfarenhet av behandling och önskemål om hjälp" Socialvetenskaplig tidskrift;2, 144-164, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420,

  Richert, Torkel (2009) "Injektionsmissbrukande kvinnors inkomstkällor och anskaffning av droger" Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift;5, 365-383, Tidskriften utges av THL, Institutet för hälsa och välfärd (FIN), ISSN 1455-0725,

  Antologibidrag
  Johnson, Björn, Lalander, Philip (red./ed.) | Richert, Torkel (2013) Humanitet måste gå före ideologi: om överdosprojektet i Malmö. Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, 32-40, ISBN 978-91-7104-535-5, 978-91-7104-536-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2014) Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling : en intervjustudie med 411 LARO-patienter i fem städer. Socialstyrelsen, 31, (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2012) Hiv- och hepatitprevention på institution : utvärdering av ett peer-baserat utbildningsprojekt med syfte att öka kunskapen om blodsmittor hos klienter och personel på SiS-institutioner. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 99, ISBN 978-91-7104-436-5, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2011) Mot en mer kunskapsbaserad öppenvård för unga med missbruk : slutrapport för ett trestadsprojekt kring kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och systematisk dokumentation. Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, 140, ISBN 978-91-7104-416-7, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2008) Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö - En deskriptiv och jämförande studie av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare. Mobilisering mot narkotika / Statens Folkhälsoinstitut, URL [länk],
blackbox blackbox
TORKEL RICHERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657963
photo of Torkel Richert Torkel Richert