MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vedrana Vejzovic
universitetslektor

Vedrana Vejzovic universitetslektor (Dr med vet), vid Institutionen för vårdvetenskap. Fokus på hennes forskning är pediatrisk omvårdnad ur barnets perspektiv.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:vedrana.vejzovic@mau.se
Telefon:040-6657446
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F402
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Vejzovic, Vedrana (2016) Going trough a colonoscopy and living with inflammatory bowel disease : children`s and parents` experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy. Malmö university, Faculty of Health and Society, 89, ISBN 9789171046819, 9789171046822, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Vejzovic, Vedrana (2017) "Bowel Cleansing Prior to Pediatric Colonoscopy : The Children`s and Parent`s Perspective" ARC Journal of Nursing and Healthcare;2, 18-23, ARC journals, ISSN 2455-4324, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vejzovic, Vedrana, Ann-Cathrine, Bramhagen, Ewa, Idvall, Anne, Wennick (2017) "Swedish Children`s Lived Experience of Ulcerative Colitis" Gastroenterology Nursing;, 2017, ISSN 1042-895X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vejzovic, Vedrana, Wennick, Anne, Idvall, Ewa, Agardh, Daniel, Bramhagen, Ann-Cathrine (2016) "Polyethylene Glycol- or Sodium Picosulphate-Based Laxatives Before Colonoscopy in Children" Journal of pediatric gastroenterology and nutrition;3, 414-419, Wolter Kluwer, ISSN 0277-2116, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Wennick, Anne, Idvall, Ewa, Bramhagen, Ann-Cathrine (2015) "A private affair : children’s experiences prior to colonoscopy" Journal of Clinical Nursing;7-8, 1038–1047, Wiley, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Bramhagen, Ann-Cathrine, Idvall, Ewa, Wennick, Anne (2015) "Parents’ experiences when their child is undergoing an elective colonoscopy" Journal for Specialist sin Pediatric Nursing;2, 1238, Wiley, ISSN 1744-6155, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Program ansvarig för Specialistsjuksköterskor inom barn och ungdomars hälsa och ohälsa

blackbox blackbox
VEDRANA VEJZOVIC
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F402, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657446
photo of Vedrana Vejzovic Vedrana Vejzovic