MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vedrana Vejzovic
universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Vedrana Vejzovic är legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska (BSSK)och universitetsadjunkt (Dr med vet)vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes forskning baseras på barn med inflammatoriska sjukdomar(IBD).


Kontaktuppgifter

E-post:vedrana.vejzovic@mau.se
Telefon:040-6657446
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F402
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Vejzovic, Vedrana (2016) Going trough a colonoscopy and living with inflammatory bowel disease : children`s and parents` experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy. Malmö university, Faculty of Health and Society, 89, ISBN 9789171046819, 9789171046822, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Vejzovic, Vedrana (2017) "Bowel Cleansing Prior to Pediatric Colonoscopy : The Children`s and Parent`s Perspective" ARC Journal of Nursing and Healthcare;2, 18-23, ARC journals, ISSN 2455-4324, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vejzovic, Vedrana, Ann-Cathrine, Bramhagen, Ewa, Idvall, Anne, Wennick (2017) "Swedish Children`s Lived Experience of Ulcerative Colitis" Gastroenterology Nursing;, 2017, ISSN 1042-895X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vejzovic, Vedrana, Wennick, Anne, Idvall, Ewa, Agardh, Daniel, Bramhagen, Ann-Cathrine (2016) "Polyethylene Glycol- or Sodium Picosulphate-Based Laxatives Before Colonoscopy in Children" Journal of pediatric gastroenterology and nutrition;3, 414-419, Wolter Kluwer, ISSN 0277-2116, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Wennick, Anne, Idvall, Ewa, Bramhagen, Ann-Cathrine (2015) "A private affair : children’s experiences prior to colonoscopy" Journal of Clinical Nursing;7-8, 1038–1047, Wiley, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Bramhagen, Ann-Cathrine, Idvall, Ewa, Wennick, Anne (2015) "Parents’ experiences when their child is undergoing an elective colonoscopy" Journal for Specialist sin Pediatric Nursing;2, 123-130, Wiley, ISSN 1744-6155, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelsemedlem Malmö sjuksköterskeförening

blackbox blackbox
VEDRANA VEJZOVIC
UNIVERSITETSLEKTOR, BEFORDRAD UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F402, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657446
Vedrana Vejzovic