MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Hansen
doktorand

Christina Hansen är doktorand vid Malmö högskola sedan februari 2013 inom programmet Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA) vid Institutionen för globala politiska studier. Hon har en grund- och magisterexamen i Freds- och konfliktvetenskap.

Christina Hansens pågående forskningsprojekt är en studie av politisk aktivism i Malmö med fokus på utvalda utomparlamentariska vänsterorienterade nätverk som jobbar med frågor kring antirasism, migranters rättigheter, och klasskamp i staden. Läs mer om forskningsprojektet här


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christina.hansen@mau.se
Telefon:040-6658763
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Kandidatuppsats: (Un)Conditional Capacity-Building
Magisteruppsats: Learning for Development
Resistance Studies Network
Int. Network for Urban Research and Action
Urban aktivism i Malmö
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lind, Jacob, Djampour, Pouran, Sager, Maja, Söderman, Emma, Nordling, Vanna, Mulinari, Diana, Neergard, Anders, Pull, Emil, Keshavarz, Mahmoud, Montesino, Norma, Lundberg, Anna, Ascher, Henry, Cuadra, Carin, Farahani, Fataneh, Wikström, Hanna, Khosravi, Shahram, Selberg, Niklas, Holgersson, Helena, Knezevic, Zlatana, Persdotter, Maria, Moksnes, Heidi, Wahlström Smith, Åsa, Öberg, Klara, Herbert, Mikaela, Selberg, Rebecca, Sigvardsdotter, Erika, Grander, Martin, Claesson, Ragnhild, Stretmo, Live, Hansen, Christina, Jerve Ramsøy, Ingrid, Spång, Mikael, Staaf, Annika, Tsoni, Ioanna, Mc Glinn, Malin, Elsrud, Torun, Eliassi, Barzoo, Molina, Irene, Aracena, Paula, Herz, Marcus, Lalander, Philip, Mulinari, Paula, Kalm, Sara (2016) "Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat" Svenska Dagbladet;2016-10-04, Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Hansen, Christina (2010) "Learning for Development: Constructing Inclusive Work Relations in a Nature Conservation Project in Dondo, Mozambique" , Malmö högskola/Kultur och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Hansen, Christina (2008) "(Un)Conditional Capacity-Building - Aymara Women Organizing for Social Change" , Malmö högskola/Kultur och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bröer, Christian, Moerman, Gerben, Wester, Johan, Rubinstein Malamud, Liza, Schmidt, Lianne, Stoopendaal, Annemiek, Kruiderink, Nynke, Hansen, Christina, Sjølie, Hege (2016) "Open Online Research : Developing Software and Method for Collaborative Interpretation" Forum: Qualitative Social Research;17, Freie Universität Berlin, ISSN 1438-5627, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Thörn, Catharina, Krusell, Mathias, Widehammar, Malin (red./ed.) | Westlund, Malin, Widehammar, Malin, Fanni, Maryam, Persson, Erik, Samuelsson, Johannes, Pettersson, Julia, Mauritz, Viktor, Mohall, Marcus, Krusell, Mathias, Carlenfors, Daniel, Axelsson, Mattias, Thörn, Catharina, Björk, Johannes, Lindblom, Julia, Andersson, Karin, Degerhammar, Sara, Hellström, Elof, Meijer, Klara, Wasshede, Cathrin, Thörn, Håkan, Listerborn, Carina, Westin, Sara, Molina, Irene, Baeten, Guy, Hansen, Christina, Yari, Bita, Stenborg, Malin, Philipson, Anneli (2016) Rätt att bo kvar : en handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering. Koloni, 55, ISBN 9789186923082, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Medlem i det akademiska nätverket Resistans Studies Network

  Medlem i det akademiska nätverket International Network for Urban Research and Action

blackbox blackbox
CHRISTINA HANSEN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658763
photo of Christina Hansen Christina Hansen