MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mika Andersson
doktorand

Kontaktuppgifter

E-post:mika.andersson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:E514-515
Mobil:0706-096043
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Kinnunen, Aarne (red./ed.) | Andersson, Mika (2016) "Theoretical challenges in contemporary hate crime studies" 474-487, Scandinavian Research Council for Criminology, ISBN 78-82-7688-046-5, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Andersson, Mika, Mellgren, Caroline (2015) "Anmälningsbenägenhet vid utsatthet för hatbrott" Socialvetenskaplig tidskrift;3-4, 283-301, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420, URL [länk],

  Andersson, Mika, Mellgren, Caroline (2015) "Consequences of bias-motivated victimization among Swedish university students with an immigrant or minority background" Irish Journal of Sociology;, 1-27, Manchester University Press, ISSN 0791-6035, DOI [länk],

  Rapporter
  Andersson, Mika, Mellgren, Caroline (2016) Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott. Malmö högskola, Hälsa & samhälle, 62, ISBN 978-91-7104-665-9, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MIKA ANDERSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:E514-515, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
cell 0706-096043
photo of Mika Andersson Mika Andersson