MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ane Kirkegaard
universitetslektor

citat Jag är lektor i freds- och konflictvetenskap, men undervisar även inom andra närliggande ämnen. Jag är utbildad i freds- och utevklingsforskning vid Göteborgs Univeristet, från kandidat till forskare. I min utbildningsprofil ingår även socialantropologi (Master). Min forskning fokuserar på konsekvenserna av europeisk kolonialism, och därav följande epsitemiskt, socialt, politiskt och ekonomiskt våld i internationella (inter-statliga) relationer och global politik och normer. Mitt geopolitiska intresseområde är framförallt södra Afrika och Västasien, och speciellt länder som motsätter sig västliga hegemoniska aspirationer. citat

Fil.dr. i freds- och utvecklingsforskning, MSc. socialantropologi. Säskilt intresseområde är kolonialism och antikolonialialism i internationell politik, med fokus på södra Afrika och Västasien.


Kontaktuppgifter

E-post:ane.kirkegaard@mau.se
Telefon:040-6657568
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, , NI 1020
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Filosofiska rummet, SR P1, tema Fred eller rättvis
OBS, SR P1, i urval Om Fred
1325—ett lackmustest på hur långt vi INTE har komm
Att läsa en stad: Harare
Om guruer: Foucault
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Kirkegaard, Ane Maria Ørbø (2017) "Recapturing the Lost : Digitalized Memories of the Rhodesian Bush War" Conflict and Society : Advances in Research;1, 144-167, Berghahn Books, ISSN 2164-4543, DOI [länk],

  Kirkegaard, Ane Marie Ørbø, Wulff Nat-George, Sisse Mari-Louise (2016) "Fleeing through the globalised education system : the role of violence and conflict in international student migration" Globalisation, Societies and Education;3, 390-402, Taylor & Francis, ISSN 1476-7724, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Muchemwa, Kizito Z., Muponde, Robert (red./ed.) | Kirkegaard, Ane M. Ø. (2007) It couldn’t be anything innocent - Negotiating gender in patriarchal-racial spaces. Manning the Nation: Father figures in Zimbabwean Literature and Society, Weaver Press, 11,

  Övrig publicering
  Kirkegaard, Ane (2010) "Chris Coulter : Being a Bush Wife : Women`s Lives Through War and Peace in Northern Sierra Leone" Tidskrift för Genusvetenskap;1-2, 181-184, ISSN 1654-5443,

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Deltar i den offentliga debatten via SR, P1 och annan media.

blackbox blackbox
ANE KIRKEGAARD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , NI 1020, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657568
photo of Ane Kirkegaard Ane Kirkegaard