MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anna Lundberg
universitetslektor

Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter, är verksam som lektor på utbildningen i MR, främst inom NGO:s och Barnkonventionen.

Kontaktuppgifter

E-post:anna.lundberg@mah.se
Telefon:040-66 57224
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

En akademisk kvart: Papperslösa ungdomar i Malmö
Blogg: Human rights, migration and undocumentednes
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lundberg, Anna (2016) "At the heart of the state : the moral worlds of institutions" 199-203, Förbundet för forskning i socialt arbete, ISSN 1104-1420,

  Lundberg, Anna (2016) "Sanctuary Practices in International Perspectives : Migration, Citizenship, and Social Movements ed. by Randy K. Lippert & Sean Rehaag (review)" 814-817, Johns Hopkins, ISSN 1085-794X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundberg, Anna (2015) "I hjärtat av staten : moraliska världar och institutioner" 49-50, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, ISSN 1104-1846, URL [länk],

  Lundberg, Anna (2015) "Sverige tar en livsfarlig väg" Skånes fria tidning, ISSN 2001-2349, URL [länk],

  Bexelius, Maria, Diab, Emily, Ahlstedt, Sara, Bruce, Anna, Cegrell Karlander, Isa, Chatty, Meriam, Dane, Louise, Hansen, Peo, Herzfeld Olsson, Petra, Johannesson, Liva, Jonsson, Stefan, Karageorgiou, Eleni, Kazemi, Baharan, Kerker, Lisa, Lundberg, Anna, Meyerson, Annkatrin, Nilsson, Eva, Noll, Gregor, Parsa, Amin, Popovic, Aleksandra, Ratcovich, Martin, Selberg, Niklas, Scott, Matthew, Thorburn Stern, Rebecca, Söderman, Emma, Stoyanova, Vladislava, Wikström, Hanna (2015) "27 forskare : Så kan EU:s murar rivas" Sveriges kommuner och landsting, ISSN 1652-6511, URL [länk],

  Lundberg, Anna, Lind, Jacob, Spång, Mikael, Strange, Michael (2015) "“Politiken tvingar flyktingar att riskera livet”" Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Lundberg, Anna (2015) "Barns rättigheter riskerar bli kontraproduktiva" 8-9, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR), ISSN 1104-1846, URL [länk],

  Lundberg, Anna (2015) "Review : Sanctuary Practices in International Perspectives: Migration, Citizenship, and Social Movements ed. by Randy K. Lippert & Sean Rehaag" 810-814, Johns Hopkins University Press, ISSN 0275-0392, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Hydén, Sophie, Lundberg, Anna (2004) Inre utlänningskontroll i polisarbete. Tema Etnicitet, Linköpings universitet, 303, ISBN 91-7373-945-6 / 91-7104-061-7, ISSN 0282-9800 / 1652-3997, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Hydén, Sophie, Lundberg, Anna (2003) Inre utlänningskontroll i Schengens Sverige: Dilemma i polisers arbete. Campus Norrköping/Linköpings universitet, 186, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Steiner, Kristian, Lundberg, Anders (2015) "Peace and end time expectations in Christian Zionism : A Qualitative Analysis of Swedish Christian Zionist Movements" Nordic Journal of Religion and Society;2, 117–136, Tapir, ISSN 0809-7291, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim, Gustafsson-Lundberg, Johanna (2015) "Church leadership and the management of meaning : notions from the inside" Church of Sweden research series;, 21, Pickwick publications,

  Strange, Michael, Lundberg, Anna (2014) "Education as hospitality" Peace Review : A Journal of Social Justice;2, 201-208, Taylor & Francis, ISSN 1040-2659, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ottosson, Lisa, Lundberg, Anna (2013) "People ’out of place’? Advocates’ Negotiations on Children’s Participation in the Asylum Application Process in Sweden" International Journal of Law, Policy and the Family;2, 266-287, Oxford University Press, ISSN 1360-9939, DOI [länk],

  Lundberg, Anna, Dahlquist, Lisa (2012) "Unaccompanied children seeking asylum in Sweden : living conditions from a child centred perspective" Refugee Survey Quarterly;2, 54-75, Oxford University Press, ISSN 1020-4067, DOI [länk],

  Lundberg, Anna (2011) "The Best Interests of the Child Principle in Swedish Asylum Cases : The Marginalization of Children`s Rights" Journal of Human Rights Practice;1, 49-70, Oxford, ISSN 1757-9619, DOI [länk],

  Lundberg, Anna (2011) "The Best Interests of the Child Principle in Swedish Asylum Cases: The Marginalization of Children`s Rights" Journal of Human Rights Practice;1, 49-70, Oxford Journals, ISSN 1757-9627, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Lundberg, Anna (2009) "Med barnets bästa i fokus?" Artikel 14 : tidningen från Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd;3, s 12, ISSN 1104-1846,

  Lundberg, Anna (2009) "Reflektioner kring opartiska och lojala tjänstemän i svensk utlänningsförvaltning" Förvaltningsrättslig tidskrift;3, s 377-383, ISSN 0015-8585,

  Lundberg, Anna (2009) "Värnas barns rätt till asyl?" I&M : Invandrare & minoriteter;1, s 16-19, ISSN 1404-6857,

  Artiklar
  Lundberg, Anna (2016) "Motstånd : en demokratisk skyldighet?" Human rights, migration and undocumentedness;20160429, URL [länk],

  Lundberg, Anna (2013) "Gör Malmö till en fristad för papperslösa" Sydsvenska dagbladet;, Sydsvenska dagbladet, ISSN 1652-814X, URL [länk],

  Lundberg, Anna, Ottosson, Lisa, Eastmond, Margareta (2012) "Rättssäkerheten är hotad för asylsökanden" Svenska dagbladet (Brännpunkt);, Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Lundberg, Anna (2010) "Detta har hänt : Europeisering, juridifiering och ansvarsförskjutning" Artikel 14;2, s 16-18, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR), ISSN 1104-1846,

  Lundberg, Anna (2007) "Principen om barnets bästa i asylärenden" Advokaten;1, 32-33, ISSN 0281-3505,

  Dahlquist, Lisa, Lundberg, Anna (2007) "Konvention och verklighet" I&M : Invandrare & minoriteter;1, s 33-36, ISSN 1404-6857,

  Lundberg, Anna (2006) "Från ord till handling – hur gör vi barnets bästa till ett fruktbart arbetsredskap i asylprocessen?" BRIS-tidningen Barn & ungdom;4, s 43-46, BRIS, ISSN 1651-3762,

  Lundberg, Anna (2006) ""Människor kommer även i framtiden att gömma sig i Sverige" : flyktingbarn som lever gömda och deras rättigheter i Sverige" Socionomen;2, s 33-38, ISSN 0283-1929,

  Lundberg, Anna (2006) "Värnas barns rätt till asyl?" BRIS tidningen barn & ungdom;1, ISSN 1651-3762,

  Böcker
  Lundberg, Anna (red./ed.) | (2010) Mänskliga rättigheter : juridiska perspektiv. Liber, 376, ISSN 978-91-47-09074-7,

  Fryklund, Björn, Lundberg, Anna (red./ed.) | (2009) Asylsökande i Sverige – ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna?. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), 266, ISBN 978-91-7104-080-0, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Lundberg, Anna (2009) Principen om Barnets Bästa i Asylprocessen - ett konstruktivt verktyg eller kejsarens nya kläder?. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), 136, ISSN 978-91-7104-085-5, (PDF document) (application/pdf)

  Liljefors Persson, Bodil, Gustafsson Lundberg, Johanna (red./ed.) | (2007) Apocalypse Now : fakta, ideologi och domedagsscenarier i klimatförändringarnas kölvatten. Föreningen lärare i religionskunskap, 121, ISSN 0348-8918,

  Antologibidrag
  Andersson, Ulrika, Hermansson, Elinor, Myritz, Lina, Stenqvist, Tove (red./ed.) | Lundberg, Anna (2016) Organiseringen mot förvar växer. Verbal förlag, 192-197, ISBN 978-91-87777-17-2,

  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Lundberg, Anna, Söderman, Emma (2015) Reflections on the right to health. Nordic Academic Press, 251-264, ISBN 9789187675737,

  Lundberg, Anna, Werner, Ann (red./ed.) | Mulinari, Paulina (2014) Känslor och moral i arbetslivet. Nationella sekretariatet för genusforskning, 19-28, ISBN 9789198080223, (PDF document) (application/pdf)

  Ascher, Henry, Hjern, Anders (red./ed.) | Lundberg, Anna (2013) Så fungerar asylprocessen. Studentlitteratur, 189-214, ISBN 9789144068152,

  Bak, Maren, Brömssen, Kerstin von (red./ed.) | Lundberg, Anna (2013) Barn i den svenska asylprocessen. Boréa, 47-78, ISBN 9789189140820,

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Lundberg, Anna, Ascher, Henry (2013) Papperslösa barns rätt till utbildning i Sverige. Studentlitteratur, 167-192, ISBN 9789144060620,

  Köhler, Marie, Djurfeldt, Anders (red./ed.) | Lundberg, Anna (2011) Barn i den svenska asylprocessen och deras mänskliga rättigheter. Malmö stad, 105-111, URL [länk],

  Lundberg, Anna (red./ed.) | Spång, Mikael (2010) Rätten till politiskt deltagande. Liber, 253-266, ISBN 978-91-47-09074-7,

  Lundberg, Anna, Hellström, Krister, Hökfelt, Emelie (2010) Rätten till familj. Liber, 321-335, ISBN 978-91-47-09074-7,

  Lundberg, Anna (2010) Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa. Liber, 115-137, ISBN 978-91-47-09074-7,

  Lundberg, Anna (2010) Inledning och introduktion till internationell rätt. Liber, 9-47, ISBN 978-91-47-09074-7,

  Fryklund, Björn, Lundberg, Anna (2009) Ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna – summering och resultat. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), 237-246, ISBN 978-91-7104-080-0, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Lundberg, Anna (2009) Barnets rätt att komma till tals i asylprocessen – om likheter och diskrepanser mellan policy och praktik. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), 44-91, ISBN 978-91-7104-080-0, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Fryklund, Björn, Lundberg, Anna (2009) Frågan om ett värdigt och rättssäkert asylmottagande i Sverige – en flervetenskaplig ansats. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), 9-24, ISBN 978-91-7104-080-0, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Spång, Mikael (red./ed.) | Lundberg, Anna (2009) Debatter i samband med antagandet av den allmänna förklaringen. Liber, 61-74, ISBN 978-91-47-08957-4,

  Liljefors Persson, Bodil, Gustafsson Lundberg, Johanna (red./ed.) | Liljefors Persson, Bodil, Gustafsson Lundberg, Johanna (2007) Förord. Föreningen lärare i religionskunskap, 7-9, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil, Gustafsson Lundberg, Johanna (red./ed.) | Liljefors Persson, Bodil, Gustafsson Lundberg, Johanna (2006) Förord. Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR), 7-10, ISSN 0348-8918,

  Agevall, Lena, Jenner, Håkan (red./ed.) | Lundberg, Anna (2006) Rättsstatliga krav i Polisarbete. Växjö University Press, ISBN 91-7636-502-6, ISSN 1404-4307,

  Rapporter
  Lundberg, Anna, Söderman, Emma (2010) Rapport från besök på Malta den 14-­18 maj 2010. Migrationsverken, 18 s, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Våren 2014 arbetar jag med en kartläggning av hur de grundläggande artiklarna i FN:s barnkonvention beaktas i Migrationsverkets asylbeslut. I särskild fokus står barnfamiljer som hotas av avvisning samtidigt som något barn är föremål för omhändertagande enligt Socialtjänstlagen. Granskningen genomförs på uppdrag av Barnrättighetsutredningen (http://www.regeringen.se/sb/d/16823/a/213636)

blackbox blackbox
ANNA LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum NI: Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57224
photo of Anna Lundberg Anna Lundberg