MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Wärnsby
universitetslektor

Anna Wärnsby, Fil.Dr, universitetslektor i engelsk språkvetenskap, har hittills forskat kontrastivt inom kognitiv lingvistik om modalitet och sambandet mellan semantik och pragmatik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anna.warnsby@mau.se
Telefon:040-6658072
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B336b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Christensen, Jonas, Hjortsjö, Maria, Wärnsby, Anna (2017) "Academic writing in social work education : reflections from an international classroom" China Journal of Social Work;1, 69-78, Routledge, ISSN 1752-5098, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Wärnsby, Anna (2017) "Assessment of situated orality : The role of reflection and revision in appropriation and transformation of new knowledge" Assessment and Evaluation in Higher Education;, Taylor and Francis, ISSN 0260-2938, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wärnsby, Anna (2016) "On the Adequacy of constructionist approach to modality" Construction and Frames;1, 40-53, John Benjamins Publishing Company, ISSN 1876-1933, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Timofeeva, Olga, Gardner, Anne-Christine, Honkapohja, Alpo, Chevalier, Sarah (red./ed.) | Wärnsby, Anna, Kauppinen, Asko, Eriksson, Andreas, Wiktorsson, Maria, Bick, Eckhard, Olsson, Leif-Jöran (2016) Building interdisciplinary bridges : MUCH : The Malmö University-Chalmers Corpus of Academic Writing as a Process. John Benjamins, 197-211, ISBN 9789027259424, 9789027266811, ISSN 0165-7763, URL [länk],

  Deane, Mary, Guasch, Teresa (red./ed.) | Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna (2015) Automated Feedback in a Blended Learning Environment : Student Experience and Development. Brill, 31-45, ISBN 9789004290846, 9789004290358, ISSN 1572-6304, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna (2017) "Politeness, Criticism & Praise in Student Peer Reviews : A Cross-Cultural Analysis" Writing Research Across Borders (WRAB) IV 2017, (other)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Pristagare: stipendium tilldelad av Vetenskapssocieteten i Lund ur Axel Kocks fond för betydande insatser inom humanistisk forskning

  Medlem av Riksbankens Jubileumsfonds Forskarskolan i moderna språk 1999-2006

  Ledamot i betygsnämnden för avhandlingen "Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond" av Jackie Nordström,Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 2009-06-08

  Referee-updrag för tidskriften Lingua Referee-uppdrag för tidskriften Reading and Writing

  Forskningskoordinator för Skrivenheten, maj 2011 -

  Kassör för SWESSE, maj 2011 -

blackbox blackbox
ANNA WÄRNSBY
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B336b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658072
photo of Anna Wärnsby Anna Wärnsby