MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anna Wärnsby
universitetslektor

citat Jag är intresserad av språkinlärning, text- och diskursanalys, samt den så kallade literacy-forskningen. citat
Anna Wärnsby, Fil.Dr, universitetslektor i engelsk språkvetenskap, har hittills forskat kontrastivt inom kognitiv lingvistik om modalitet och sambandet mellan semantik och pragmatik.

Kontaktuppgifter

E-post:anna.warnsby@mah.se
Telefon:040-66 58072
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B336b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wärnsby, Anna (2016) "On the Adequacy of constructionist approach to modality" Construction and Frames;1, 40-53, John Benjamins Publishing Company, ISSN 1876-1933, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Timofeeva, Olga, Gardner, Anne-Christine, Honkapohja, Alpo, Chevalier, Sarah (red./ed.) | Wärnsby, Anna, Kauppinen, Asko, Eriksson, Andreas, Wiktorsson, Maria, Bick, Eckhard, Olsson, Leif-Jöran (2016) Building interdisciplinary bridges : MUCH : The Malmö University-Chalmers Corpus of Academic Writing as a Process. John Benjamins, 197-211, ISBN 9789027259424, 9789027266811, ISSN 0165-7763, URL [länk],

  Deane, Mary, Guasch, Teresa (red./ed.) | Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna (2015) Automated Feedback in a Blended Learning Environment : Student Experience and Development. Brill, 31-45, ISBN 9789004290846, 9789004290358, ISSN 1572-6304, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Eriksson, Andreas, Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wiktorsson, Maria, Wärnsby, Anna, Withers, Peter (2012) "MUCH: The Malmö University-Chalmers Corpus of Academic Writing as a Process" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna (2012) "Automated Feedback, Student Experience and Writing as a Process" (PDF document) (application/pdf)

  Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna (2012) "Scaffolding writing process in an EFL and multidisciplinary context" (PDF document) (application/pdf)

  Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna, Salih, Jasmin (2012) "On the Importance of Teaching Writing to Teacher Trainees" (PDF document) (application/pdf)

  Wärnsby, Anna (2011) "Indeterminacy and the interpretation patterns for modal utterances in English and Swedish" (PDF document) (application/pdf)

  Wärnsby, Anna (2011) "Interpreting Modal Utterances in English and Swedish" (PDF document) (application/pdf)

  Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna, Eskandari, Reihaneh, Runnqvist, Hannah, Teubler, Lisa-Marie (2011) "Academic Writing in a Multi-lingual and Multi-disciplinary Context at Malmö University" (PDF document) (application/pdf)

  Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna, Eskandari, Reihaneh, Teubler, Lisa-Marie (2011) "The Role of Student Experience in Integrating E-platforms in Teaching Academic Writing" (PDF document) (application/pdf)

  Finnegan, Damian, Kauppinen, Asko, Wärnsby, Anna (2011) "Academic Writing in a Multi-lingual and Multi-disciplinary Context" (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Pristagare: stipendium tilldelad av Vetenskapssocieteten i Lund ur Axel Kocks fond för betydande insatser inom humanistisk forskning

  Medlem av Riksbankens Jubileumsfonds Forskarskolan i moderna språk 1999-2006

  Ledamot i betygsnämnden för avhandlingen "Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond" av Jackie Nordström,Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 2009-06-08

  Referee-updrag för tidskriften Lingua

  Föredrag: ""Interpreting modal utterances in English and Swedish", ISLE, Boston University, juni 2011

  Föredrag: "Indeterminacy and the interpretation patterns for modal utterances in English and Swedish", CHRONOS 10, Aston University, april 2011

  Föredrag tillsammans med Damian Finnegan och Asko Kauppinen: "Academic writing in a multi-lingual and multidisciplinary context", EATAW, University of Limerick, June 2011

  Konferensworkshop tillsammans med Damian Finnegan, Asko Kauppinen, Reihaneh Eskandari och Lisa-Marie Teubler: "The role of student experience in integrating e-platforms", EATAW, University of Limerick, juni 2011

  Forskningskoordinator för Skrivenheten, maj 2011 -

  Kassör för SWESSE, maj 2011 -

  Konferensworkshop tillsammans med Damian Finnegan och Asko Kauppinen: ”E-platforms for teaching academic writing”,TEAW, University of L’viv, november 2011

blackbox blackbox
ANNA WÄRNSBY
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:B336b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58072
photo of Anna Wärnsby Anna Wärnsby