MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Wigerfelt-Svensson
professor, biträdande

Anders Wigerfelt fil. dr. i historia, bitr. professor i IMER, Dekanråd Kultur och samhälle.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anders.wigerfelt@mau.se
Telefon:040-6657347
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida på CTA
Publiceringar i Libris
Svenskhet och mångfald – en paradox inom IKEA
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wigerfelt, Anders, Wigerfelt, Berit (2016) "Media Images and Experiences of being a Jew in the Swedish City of Malmö" SAGE Open;1, 1-14, SAGE, ISSN 2158-2440, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Anders S, Berit, Wigerfelt, Karl, Dahlstrand (2015) "Online Hate Crime : Social Norms and the Legal System" Quaestio Iuris;3, 1859-1878, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, ISSN 1516-0351, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders S (2015) "Anti-gypsyism in Sweden : Roma´s and Travllers´Experiences of Bias-motivated Crime" Internet Journal of Criminology;6743, 1-28, New University Press, ISSN 2045-6743, (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Anders, Wigerfelt, Berit (2014) "A challange to multiculturalism : everyday racism and hate crime in a small Swedish town" Omnes: the journal of multicultural society;1, 48-75, Sookmyung Institute for Multicultural Studies, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders, Kiiskinen, Jenny (2014) "When colour matters : policing and hate crime" Social Inclusion;1, 1-11, Cogitatio Press, ISSN 2183-2803, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2014) "Illusive inclusion : construction of leaders and employees based on nationality" Cross Cultural Management;2, 245-260, Emerald, ISSN 1352-7606, DOI [länk],

  Svensson, Måns, Wigerfelt, Anders S, Urinboyev, Rustamjon (2013) "Diskriminering och social ohälsa : migrantarbetare i jordbruket" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 41-55, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) ""Det finns inget mer svenskt än IKEA"" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 27-40, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Wigerfelt, Anders (2011) "Flyktingar i arbetslivet" I & M : invandrare & minoriteter;1, 21-24, Stiftelsen Invandrare och Minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Wigerfelt, Anders (2010) "Migration and working life in transformation" , Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University, (PDF document) (application/pdf)

  Perez, Enrique, Wigerfelt, Anders (2004) "Migrations- och Etnicitetsperspektiv" Genus, Miljö, Migration och Etnicitet. Om konstens att arbeta med perspektiv, Malmö högskola,

  Artiklar
  Wigerfelt, Anders (2009) "Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik" Historisk tidskift;1, 84-88, ISSN 0345-469X,

  Böcker
  Svensson, Måns, Wigerfelt, Anders S, Urinboyev, Rustamjon (2015) Migrantarbetare inom jordbruket : arbetsmiljö och arbetsvillkor. Lunds universitet, 117, ISBN 978-91-87521-03-4, ISSN 1404-8426,

  Fernandez, Christian (red./ed.) | Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders, Kiiskinen, Jenny (2013) When colour matters : racial hate crime and everyday violations in Sweden. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University, 1-32, (PDF document) (application/pdf)

  Fernández, Christian, Hellström, Anders (red./ed.) | Wigerfelt, Anders (2012) Mångfald och svenskhet : en paradox inom IKEA. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University, 43, (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Anders S, Peterson, Tomas (2010) IMER – möjligheter och gränser. Festskrift till Björn Fryklund. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Olausson, Lennart (red./ed.) | (2004) Genus, miljö, migration och etnicitet - om konsten att arbeta med perspektiv. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Kreuger, Martin, Crevani, Lucia, Larsen, Kristina (red./ed.) | Wigerfelt, Anders (2013) Står svenskheten i vägen för Ikeas mångfaldsideal?. Vinnova, 175-188, ISBN 978-91-87537-05-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Cederberg, Irka (red./ed.) | Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders (2001) "Att prygla en neger". Integrationsverket, 141-159, ISBN 91-973756-9-1, (PDF document) (application/pdf)

  Cederberg, Irka (red./ed.) | Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders (2001) Rasism i Sverige - exemplet Klippan. Integrationsverket, 161-174, ISBN 91-973756-9-1, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Lindqvist Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2012) "Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika" (paper) 2, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Svensson, Måns, Urinboyev, Rustamjon, Nilsson, Ulla, Littorin, Margareta, Wigerfelt, Anders, Lundqvist, Peter, Nyström, Birgitta, Westregård, Annamaria, Bohgard, Mats, Alkan-Olsson, Johanna, Albin, Maria (2012) Kunskapsöversikt : migrantarbete inom den gröna näringen. Arbetsmiljöverket, 87, ISSN 1650-3171, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Dekanråd

blackbox blackbox
ANDERS
WIGERFELT-SVENSSON

PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657347
photo of Anders Wigerfelt-Svensson Anders Wigerfelt-Svensson