MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Berit Wigerfelt
professor, biträdande

Berit Wigerfelt är fil dr i etnologi och docent i IMER. Ungdomskulturforskning. Forskning kring etniska relationer i ett lokalsamhälle. Skolfrågor, specifikt tvåspråkig undervisning i svenska och arabiska samt skilda utbildningsvillkor och medias representation av skolor. Hatbrott


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:berit.wigerfelt@mau.se
Telefon:040-6657348
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Wigerfelt, Berit (2004) "Hur ser studenterna på den nya lärarutbildningen?" 55, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wigerfelt, Anders, Wigerfelt, Berit (2016) "Media Images and Experiences of being a Jew in the Swedish City of Malmö" SAGE Open;1, 1-14, SAGE, ISSN 2158-2440, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders S (2015) "Anti-gypsyism in Sweden : Roma´s and Travllers´Experiences of Bias-motivated Crime" Internet Journal of Criminology;6743, 1-28, New University Press, ISSN 2045-6743, (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Anders, Wigerfelt, Berit (2014) "A challange to multiculturalism : everyday racism and hate crime in a small Swedish town" Omnes: the journal of multicultural society;1, 48-75, Sookmyung Institute for Multicultural Studies, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders, Kiiskinen, Jenny (2014) "When colour matters : policing and hate crime" Social Inclusion;1, 1-11, Cogitatio Press, ISSN 2183-2803, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit, Morgan, Eva (2011) "Balansgång mellan två språk. Lärares berättelser om tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska" Educare;3, 53-79, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit (2011) "Undervisning på svenska och arabiska tar form i ett mångetniskt område" , 19-52, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-422-8, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit, Morgan, Eva (2011) "Balansgång mellan två språk. Lärares berättelser om tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska" , 53-79, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-422-8, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit (2011) "Undervsining på svenska och arabiska tar form i ett mångetniskt område" Educare;3, 19-52, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Wigerfelt, Berit (2009) "En likvärdig skola?" Educare;2-3, s 41-71, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Wigerfelt, Berit (2008) "Skola på olika villkor" I&M : Invandrare & minoriteter;6, 13-15, ISSN 1404-6857, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Fernandez, Christian (red./ed.) | Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders, Kiiskinen, Jenny (2013) When colour matters : racial hate crime and everyday violations in Sweden. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University, 1-32, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Sernhede, Ove, Tallber Broman, Ingegerd (red./ed.) | Wigerfelt, Berit (2014) Skolintegration med förhinder. Liber, 39-53, ISBN 978-91-47-11154-1,

  Salameh, Eva-Kristina (red./ed.) | Wigerfelt, Berit, Morgan, Eva (2012) Lärarnas syn på tvåspråkig undervisning. Natur och Kultur, 154-168, ISBN 978-91-27-42172-1,

  Salameh, Eva-Kristina (red./ed.) | Wigerfelt, Berit (2012) Skolledares syn på tvåspråkig undervisning. Natur och Kultur, 131-153, ISBN 978-91-27-42172-1,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Wigerfelt, Berit (2011) Stigmatiserande mediabilder. Gleerups, 81-96, ISBN 978-91-40-67605-4,

  Cederberg, Irka (red./ed.) | Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders (2001) Rasism i Sverige - exemplet Klippan. Integrationsverket, 161-174, ISBN 91-973756-9-1, (PDF document) (application/pdf)

  Cederberg, Irka (red./ed.) | Wigerfelt, Berit, Wigerfelt, Anders (2001) "Att prygla en neger". Integrationsverket, 141-159, ISBN 91-973756-9-1, (PDF document) (application/pdf)

  Rystad, Göran, Lundberg, Svante (red./ed.) | Wigerfelt, Berit (2000) Klippan - bilden av en ort som rasisthåla. Arkiv förlag, s 193 - 217, ISBN 91-7924-141-7, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Wigerfelt, Berit (2010) Kroksbäck möter Linné : en utvärdering av integration mellan två skolor i Malmö. FoU Malmö/utbildning, Avdelning barn och ungdom, Malmö stad, 85 s, ISBN 978-91-978709-8-6, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Bevelander, Pieter, Carlsson, Benny, Broomé, Per, Salameh, Eva Kristina, Staaf, Patricia, Wigerfelt, Berit (2002) Halvvägs på väg vart? Storstadssatsningen i Rosengård 2000-2001. Malmö högskola, IMER, 106, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Billing, Peter, Bevelander, Pieter, Bruzaeus, Lena, Salameh, Eva Kristina, Wigerfelt, Berit (2002) Storstadssatsningen i Rosengård : ett nationellt exempel. Malmö högskola, IMER, 90,

  Övrig publicering
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Wigerfelt, Berit, Tallberg Broman, Ingegerd, Tvingstedt, Anna-Lena (2007) "Lärarprofession och barndom i förvandling" (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BERIT WIGERFELT
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657348
photo of Berit Wigerfelt Berit Wigerfelt