MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Caroline Ljungberg
vicedekan/universitetslektor

Caroline Ljungberg är fil dr i IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) och verksam som lektor på institutionen Barn Unga Samhälle (BUS) på Malmö högskola, där hon främst arbetar med studenters akademiska skrivande och fördjupningsämnet fritidshemspedagogik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:caroline.ljungberg@mau.se
Telefon:040-6658646
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ljungberg, Caroline (2005) Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox?. IMER, Malmö högskola / Tema Etnicitet, Linköpings universitet, ISBN ISBN 91-7104-066-8 (Malmö), ISBN 91-85299-88-X (Linköping), ISSN ISSN 1652-3997 (Malmö), ISSN 0282-9800 (Linköping), . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Fransson, Ola, Fryklund, Björn (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Lill, Linda, Schölin, Tobias, Ljungberg, Caroline, Hydén, Sophie (2006) Migration och professioner i förändring. Institutet för flervetenskaplig forskning, Professionsforskning, Malmö högskola, 174, ISBN 91-7104-068-4, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Balldin, Jutta, Ljungberg, Caroline (2014) En hälsosam barndom?. Studentlitteratur, 59-78, ISBN 978-91-44-09568-4, (PDF document) (application/pdf)

  Hydén, Sophie, Ljungberg, Caroline (2009) Legitimitetssträvanden i svensk polisutbildning. Santérus Academic Press, 139-163, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Fransson, Ola, Jonnergård, Karin (red./ed.) | Hydén, Sophie, Ljungberg, Caroline (2009) Legitimitetssträvanden i svensk polisutbildning. Santérus Academic Press, s 139-163, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Konferensbidrag
  Ljungberg, Caroline (2009) "Föreställningar om pedagogisk kompetens - en studie med fokus på övergång från utbildning till profession" (paper)

  Rapporter
  Broomé, Per, Ljungberg, Caroline, Rönnqvist, Sofia, Schölin, Tobias (2006) Chefsrekrytering i Malmö stad. En fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering. Integrationsverket, ISSN 1651-1425,
blackbox blackbox
CAROLINE LJUNGBERG
VICEDEKAN / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658646
photo of Caroline Ljungberg Caroline Ljungberg