MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Johansson
universitetslektor

citat Min nuvarande forskning handlar om museer, migration och kulturell mångfald. citat

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer. I sin forskning har hon bland annat intresserat sig för frågor om hur relationen mellan stat, nation, migrationspolitik och representationer gestaltar sig i en svensk kontext. Ett annat forskningsintresse är museer, skola och migration. Under flera år var hon anknuten till "the Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres" i Wien, där hon medverkade i ett projekt som fokuserade på hur utbildningsinstitutioner i olika länder minns och representerar migration. Hennes senaste projekt handlar om museer och integration.


Kontaktuppgifter

E-post:christina.johansson@mau.se
Telefon:040-6657115
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Museer som integrativa arenor
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Johansson, Christina (2006) "De svåranpassade : utpekanden och särbehandling i svensk migrationspolitik" Arbetarhistoria;2-3, 61-65, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Artiklar
  Johansson, Christina (2006) "Är du integrerbar?" Invandrare och minoriteter;4, 34-38, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Böcker
  Johansson, Christina (2015) Museums, Migration and Cultural Diversity : Swedish Museums in Tune with the Times?. Studienverlag, 124, ISBN 978-3-7065-5345-2,

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | (2013) IMER idag : aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer. Liber, 303, ISBN 9789147098774,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | (2010) Migration and Memory : Representations of Migration in Europe Since 1960. StudienVerlag, 224, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Antologibidrag
  Darvishpour, Mehrdad, Westin, Charles (red./ed.) | Johansson, Christina (2015) Svensk invandrings- och flyktingpolitik. Migration och Etnicitet : Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle, Studentlitteratur, 219-245, ISBN 9789144105239,

  Gouriévidis, Laurence (red./ed.) | Johansson, Christina (2014) The museum in a multicultural setting : the case of Malmö Museums. Museums and migration : History, memory and politics, Routledge, 122-137, ISBN 978-0-415-83875-7,

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina, Petersson, Bo (2013) IMER i går, idag, i morgon: En inledning. IMER idag : aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer, Liber, 7-25, ISBN 9789147098774,

  Byström, Mikael, Frohnert, Pär (red./ed.) | Johansson, Christina (2013) Beyond Swedish self-image : Discourses on migration and the nation-state in the late twentieth century. Nordic Academic Press, 270-288, ISBN 9789187351235,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina, Christiane, Hintermann (2010) Museums, migration and diversity : an introduction. StudienVerlag, 135-144, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina (2010) Portraying Post-War Migration in Museums and Exhibitions - Some Swedish Case Studies. StudienVerlag, 182-202, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Lundberg, Urban, Tydén, Mattias (red./ed.) | Johansson, Christina (2008) Svenska flyktingpolitiska visioner : självbild eller verklighet?. Institutet för Framtidsstudier, 113-129, ISBN 978-91-85619-16-0, ISSN 1654-191X,

  Darvishpour, Mehrdad, Westin, Charles (red./ed.) | Johansson, Christina (2008) Svensk invandrings- och flyktingpolitik. Studentlitteratur, 193-218, ISBN 978-91-44-05005-8,

  Hedetoft, Ulf, Petersson, Bo, Sturfelt, Lina (red./ed.) | Johansson, Christina (2006) Borta bra men hemma bäst? : Om frivillig återvandring från Sverige och Danmark. Makadam förlag, 328-348, ISBN 978-91-7061-026-4,
blackbox blackbox
CHRISTINA
JOHANSSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657115
photo of Christina Johansson Christina Johansson