MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Christina Johansson
universitetslektor

citat Min nuvarande forskning handlar om museer, migration och kulturell mångfald. citat
Christina Johansson är fil. dr. i etnicitet med historisk inriktning. I sin avhandling "Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft" har hon studerat hur relationen mellan stat, nation, migrationspolitik och representationer gestaltar sig i en svensk kontext. Dessutom har hon skrivit artiklar, rapporter och utvärderingar om migrationspolitiska frågor. För närvarande är hon involverad i ett forskningssamarbete mellan Malmö högskola och "the Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres" i Wien. Inom ramen för detta samarbete forskar hon om hur museer som av tradition har en stark koppling till det nationella, regionala och lokala hanterar utmaningen att representera migration och kulturell mångfald.

Kontaktuppgifter

E-post:christina.johansson@mah.se
Telefon:040-66 57115
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Johansson, Christina (2006) "De svåranpassade : utpekanden och särbehandling i svensk migrationspolitik" Arbetarhistoria;2-3, 61-65, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Artiklar
  Johansson, Christina (2006) "Är du integrerbar?" Invandrare och minoriteter;4, 34-38, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Böcker
  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | (2013) IMER idag : aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer. Liber, 303, ISBN 9789147098774,

  Antologibidrag
  Byström, Mikael, Frohnert, Pär (red./ed.) | Johansson, Christina (2013) Beyond Swedish self-image : Discourses on migration and the nation-state in the late twentieth century. Nordic Academic Press, 270-288, ISBN 9789187351235,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina, Christiane, Hintermann (2010) Museums, migration and diversity : an introduction. StudienVerlag, 135-144, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina (2010) Portraying Post-War Migration in Museums and Exhibitions - Some Swedish Case Studies. StudienVerlag, 182-202, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Lundberg, Urban, Tydén, Mattias (red./ed.) | Johansson, Christina (2008) Svenska flyktingpolitiska visioner : självbild eller verklighet?. Institutet för Framtidsstudier, 113-129, ISBN 978-91-85619-16-0, ISSN 1654-191X,

  Darvishpour, Mehrdad, Westin, Charles (red./ed.) | Johansson, Christina (2008) Svensk invandrings- och flyktingpolitik. Studentlitteratur, 193-218, ISBN 978-91-44-05005-8,

  Hedetoft, Ulf, Petersson, Bo, Sturfelt, Lina (red./ed.) | Johansson, Christina (2006) Borta bra men hemma bäst? : Om frivillig återvandring från Sverige och Danmark. Makadam förlag, 328-348, ISBN 978-91-7061-026-4,
blackbox blackbox
CHRISTINA
JOHANSSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI: Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57115
photo of Christina Johansson Christina Johansson