MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Johansson
universitetslektor

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer. I sin forskning har hon bland annat intresserat sig för frågor om hur relationen mellan stat, nation, migrationspolitik och representationer gestaltar sig i en svensk kontext. Ett annat forskningsintresse är museer, skola och migration. Under flera år var hon anknuten till "the Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres" i Wien, där hon medverkade i ett projekt som fokuserade på hur utbildningsinstitutioner i olika länder minns och representerar migration. Hennes senaste projekt handlar om museer och integration.


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christina.johansson@mau.se
Telefon:040-6657115
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Museer som integrativa arenor
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Johansson, Christina (2006) "De svåranpassade : utpekanden och särbehandling i svensk migrationspolitik" Arbetarhistoria;2-3, 61-65, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Artiklar
  Johansson, Christina (2006) "Är du integrerbar?" Invandrare och minoriteter;4, 34-38, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Böcker
  Johansson, Christina (2015) Museums, Migration and Cultural Diversity : Swedish Museums in Tune with the Times?. Studienverlag, 124, ISBN 978-3-7065-5345-2,

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | (2013) IMER idag : aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer. Liber, 303, ISBN 9789147098774,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | (2010) Migration and Memory : Representations of Migration in Europe Since 1960. StudienVerlag, 224, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Antologibidrag
  Darvishpour, Mehrdad, Westin, Charles (red./ed.) | Johansson, Christina (2015) Svensk invandrings- och flyktingpolitik. Migration och Etnicitet : Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle, Studentlitteratur, 219-245, ISBN 9789144105239,

  Gouriévidis, Laurence (red./ed.) | Johansson, Christina (2014) The museum in a multicultural setting : the case of Malmö Museums. Museums and migration : History, memory and politics, Routledge, 122-137, ISBN 978-0-415-83875-7,

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina, Petersson, Bo (2013) IMER i går, idag, i morgon: En inledning. IMER idag : aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer, Liber, 7-25, ISBN 9789147098774,

  Byström, Mikael, Frohnert, Pär (red./ed.) | Johansson, Christina (2013) Beyond Swedish self-image : Discourses on migration and the nation-state in the late twentieth century. Nordic Academic Press, 270-288, ISBN 9789187351235,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina, Christiane, Hintermann (2010) Museums, migration and diversity : an introduction. StudienVerlag, 135-144, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Hintermann, Christiane, Johansson, Christina (red./ed.) | Johansson, Christina (2010) Portraying Post-War Migration in Museums and Exhibitions - Some Swedish Case Studies. StudienVerlag, 182-202, ISBN 978-3-7065-4859-5,

  Lundberg, Urban, Tydén, Mattias (red./ed.) | Johansson, Christina (2008) Svenska flyktingpolitiska visioner : självbild eller verklighet?. Institutet för Framtidsstudier, 113-129, ISBN 978-91-85619-16-0, ISSN 1654-191X,

  Darvishpour, Mehrdad, Westin, Charles (red./ed.) | Johansson, Christina (2008) Svensk invandrings- och flyktingpolitik. Studentlitteratur, 193-218, ISBN 978-91-44-05005-8,

  Hedetoft, Ulf, Petersson, Bo, Sturfelt, Lina (red./ed.) | Johansson, Christina (2006) Borta bra men hemma bäst? : Om frivillig återvandring från Sverige och Danmark. Makadam förlag, 328-348, ISBN 978-91-7061-026-4,
blackbox blackbox
CHRISTINA
JOHANSSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657115
photo of Christina Johansson Christina Johansson