MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Frida Wikstrand
universitetslektor

Frida Wikstrand är fil. doktor i arbetsvetenskap. Hon disputerade vid Göteborgs universitet på avhandlingen "Det tekniska spelet. Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem" 2011. Frida undervisar på Studie- och yrkesvägledarutbildningen på fakultetet för Lärande och samhälle.


Kontaktuppgifter

E-post:frida.wikstrand@mau.se
Telefon:040-6658376
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B435a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Vad har klass och kön med yrkesval att göra?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Wikstrand, Frida (2011) Det tekniska spelet : Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem. Malmö högskola, 231, ISBN 978-91-979299-1-2, ISSN 1651-6125, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wikstrand, Frida, Hedenus, Anna (2015) "Yrkesval och det personliga intressets betydelse" Arbetsmarknad & arbetsliv;1, 24-38, Arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstad universitet, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Lovén, Anders (red./ed.) | Wikstrand, Frida, Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2015) Att använda yrkesbeskrivningar i vägledning. Studentlitteratur, 247-263, ISBN 978-91-44-09743-5,

  Rapporter
  Hedenus, Anna, Ulfsdotter Eriksson, Ylva, Wikstrand, Frida, Backman, Christel (2015) Yrkesbeskrivningar för vägledning : en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering?. Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, 141, ISBN 978-91-87876-02-8, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Medlem i forskarnätverket Karriärutveckling och vägledning (KAV)

blackbox blackbox
FRIDA WIKSTRAND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B435a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658376
photo of Frida Wikstrand Frida Wikstrand