MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Frida Wikstrand
universitetslektor

Frida Wikstrand är fil. doktor i arbetsvetenskap. Hon disputerade vid Göteborgs universitet på avhandlingen "Det tekniska spelet. Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem" 2011. Frida undervisar på Studie- och yrkesvägledarutbildningen på fakultetet för Lärande och samhälle.


Kontaktuppgifter

E-post:frida.wikstrand@mau.se
Telefon:040-6658376
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B435a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Vad har klass och kön med yrkesval att göra?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Wikstrand, Frida (2011) Det tekniska spelet : Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem. Malmö högskola, 231, ISBN 978-91-979299-1-2, ISSN 1651-6125, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wikstrand, Frida, Hedenus, Anna (2015) "Yrkesval och det personliga intressets betydelse" Arbetsmarknad & arbetsliv;1, 24-38, Arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstad universitet, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Lovén, Anders (red./ed.) | Wikstrand, Frida, Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2015) Att använda yrkesbeskrivningar i vägledning. Studentlitteratur, 247-263, ISBN 978-91-44-09743-5,

  Rapporter
  Hedenus, Anna, Ulfsdotter Eriksson, Ylva, Wikstrand, Frida, Backman, Christel (2015) Yrkesbeskrivningar för vägledning : en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering?. Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, 141, ISBN 978-91-87876-02-8, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Medlem i forskarnätverket Karriärutveckling och vägledning (KAV)

blackbox blackbox
FRIDA WIKSTRAND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B435a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658376
photo of Frida Wikstrand Frida Wikstrand