MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Inge Dahlstedt
universitetsadjunkt

Inge Dahlstedt, PhD candidate in International Migration and Ethnic Relations (IMER) at Malmö University and Linköping University. Also a member of Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare at Malmö University. Main Areas of Research: Labor Market Integration Human Capital


Kontaktuppgifter

E-post:inge.dahlstedt@mau.se
Telefon:040-6657557
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 9, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

MIM
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Dahlstedt, Inge (2009) Education and labor market integration : the role of formal education in the process of ensuring a place in the occupational structure for natives and immigrants. IMER/MIM/Malmö högskola, ISBN 978-91-7393-489-3, 978-91-7104-086-2, ISSN 1652-3997, 1401-4637, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Dahlstedt, Inge, Bevelander, Pieter (2010) "General Versus Vocational Education and Employment Integration of Immigrants in Sweden" Journal of Immigrant & Refugee Studies;2, 158-192, Routledge, Taylor & Francis group, ISSN 1556-2948, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Broomé, Per, Dahlstedt, Inge, Schölin, Tobias (2007) "Quantitative Indicators of Diversity: Content or Packaging?" Current Themes in IMER Research;6, 64, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), ISBN 978-91-7104-072-5, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Broomé, Per, Dahlstedt, Inge, Schölin, Tobias (2007) "Organisations as Gateways for Immigrants and Ethnic Minorities" Current Themes in IMER Research;5, 56, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), ISBN 978-91-7104-071-8, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Fryklund, Björn (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Bilde, Rasmus H., Dahlstedt, Inge, Eskelund, Marc, Möller Hansen, Line, Macura, Miroslav, Gehrke Pedersen, Kasper, Ostby, Lars (2013) Scandinavia`s Population Groups Originating from Developing Countries : Change and Integration. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University, 258, ISBN 978-91-7104-478-5 (tryck), 978-91-7104-510-2 (pdf), ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Fryklund, Björn (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Dahlstedt, Inge (2012) Sweden’s Population Groups Originating from Developing Countries : Change and Integration. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University, 78, ISBN 978-91-7104-430-3, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Platonova, Anna, Urso, Giuliana (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Dahlstedt, Inge, Rönnqvist, Sofia (2010) Sweden. IOM International Organization for Migration, 241-248, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Platonova, Anna, Urso, Giuliana (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Dahlstedt, Inge, Rönnqvist, Sofia (2010) Sweden. IOM International Organization for Migration, 295-305, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Dahlstedt, Inge, Rönnqvist, Sofia (2011) Timing och samverkan i organiserad vidareflytt : Utvärdering av JobBo 2. Malmö högskola, 75, ISBN 978-91-7104-365-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Bevelander, Pieter, Broomé, Per, Dahlstedt, Inge, Schölin, Tobias (2009) Tillväxt och mångfald i skånskt företagande : sammanfattning av rapporten "Företagare i Skåne - kartläggning och analys av inrikes och utrikes födda företagare". Region Skåne, 32, ISBN 978-91-7261-176-4,
blackbox blackbox
INGE DAHLSTEDT
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 9, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657557
Inge Dahlstedt