MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Kyriakos Theodoridis
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:kyriakos.theodoridis@mah.se
Telefon:040-66 57597
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:U315
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
KYRIAKOS
THEODORIDIS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:U315, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57597
Kyriakos Theodoridis