MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Linda Lill
universitetslektor

En central uppgift för mig har varit att presentera alternativa synsätt på begreppen etnicitet och omsorg och jag har i synnerhet flytta fokus från det som vi ofta ser som specifikt “etniskt” till att istället handla om etniska relationer. Detta illustrerar jag genom hur det etniska finns i språket, i relationerna mellan så kallade diskurser. Det har handlat om hur vårdgivare inom äldreomsorgen resonerar om frågor som berör begreppen klass, genus, ålder och etnicitet. Det övergripande målet med min forskning är att närma sig det komplexa i omsorgen och de sociala relationer som beskrivs av vårdgivare själva. Här blir villkoren i arbetet det mest centrala. Avsikten med forskningen är att illustrera hur de praktiska händelserna i arbetslivet är kopplade till och regleras av de diskurser som omger dem. Sammantaget kan min vetenskapliga verksamhet kategoriseras enligt följande tre teman:

 • Villkor i arbetet med äldre

 • Etniska relationer i socialt arbete

 • Migranters betydelse för äldreomsorgen

Min forskning handlar om arbetsvillkor inom äldreomsorgen och i synnerhet om betydelsen av klass, kön och etnicitet som centrala variabler i förståelsen av de villkor som människor arbetar under. Mina nuvarande projekt fokuseras kring migrationsrelaterade aspekter av socialt arbete. Det handlar om att fördjupa och förstärka forskningen som berör arbetsmiljö, arbetets organisering samt styrning och ledning av arbete. Här är genusperspektivet väldigt centralt. Med ett nära samarbete och en samverkan med arbetsgivare och arbetsplatser växer spännande utvecklingsområden fram och gör också att de goda exemplen kan lyftas och praktiken förändras.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:linda.lill@mau.se
Telefon:040-6657773
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Institutet för hållbar stadsutveckling
Publikationer Libris
Etniska relationer i socialt arbete
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Staff shortages in Swedish elderly care
  Lill Linda

  2019 | Artikel i tidskrift
  Teaching ethnicity in social work education
  Lill Linda, Helene Jacobson Pettersson

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Äldreomsorgsarbetet
  Lill Linda

  2018 | Konferensbidrag
  Etniska relationer i socialt arbete. En studie av styrdokument, undervisning och studenterfarenheter inom socionomutbildningen
  Righard Erica, Wikström Eva, Montesino Norma, Lill Linda, Jacobson Pettersson Helene

  2017 | Kapitel i bok, del av antologi
  Att göra etnicitet inom äldreomsorgen
  Lill Linda

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
LINDA LILL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657773
www.mah.se
photo of Linda Lill Linda Lill