MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Maria Appelqvist
universitetslektor

Maria Appelqvist är fil dr. i sociologi. Undervisar i Ledarskap och organisation. Specialiserad på frågor som rör mångfald, ledarskap, social förändring och organisatorisk utveckling.

Kontaktuppgifter

E-post:maria.appelqvist@mah.se
Telefon:040-66 57392
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Appelqvist, Maria (2006) "Mottagningens integration? Flyktingmottagning som ett organisatoriskt fält" Current Themes in IMER Research;3, Malmö University, International Migration and Ethnic Relations (IMER), ISBN 91-7104-069-2, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARIA APPELQVIST
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57392
photo of Maria Appelqvist Maria Appelqvist