MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mattias Kärrholm

citat Studerar stadens användning, offentliga rum och arkitektur citat

Mattias Kärrholm, professor i arkitektur, arkitekt (LTH-A 1999), TD 2004. Forskar kring frågor om offentliga rum, arkitekturteori, urbanmorofologi, urban design, territorialitet, ANT och kommersiella miljöer.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Egen webbsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Kärrholm, Mattias (2011) "The Scaling of Sustainable Urban Form: A Case of Scale-related Issues and Sustainable Planning in Malmö, Sweden" European Planning Studies;1, 97-112, Routledge, ISSN 0965-4313, DOI [länk],

  Kärrholm, Mattias, Nylund, Katarina (2011) "Escalating Consumption and Spatial Planning: Notes on the Evolution of Swedish Retail Spaces" European Planning Studies;6, 1043-1059, Taylor & Francis, ISSN 0965-4313, DOI [länk],

  Kärrholm, Mattias (2009) "To the rhythm of shopping - on synchronisation in urban landscapes of consumption" Social & Cultural Geography;4, 421-440, Routledge, ISSN 1464-9365, DOI [länk],

  Kärrholm, Mattias (2008) "The Territorialisation of a Pedestrian Precinct in Malmö: Materialities in the Commercialisation of Public Space" Urban Studies;9, 1903-1924, Taylor & Francis, ISSN 0042-0980, DOI [länk],

  Kärrholm, Mattias (2007) "The Materiality of Territorial Production, a Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality and the Everyday Life of Public Space" Space & Culture;4, ISSN 1206-3312, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Kärrholm, Mattias, Sandin, Gunnar (2011) "Waiting places as temporal interstices and agents of change" TRANS, Internet Jornal for Cultural Studies;18, INST, ISSN 1560-182X, URL [länk],

  Kärrholm, Mattias (2010) "Space Syntax and Meta Theory" Journal of Space Syntax;1, 251-253, ISSN 2044-7507, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Kärrholm, Mattias (2011) "Thomas Phillipps och mellanrummet" OEI;53-54, 1237-1246, OEI, ISSN 1404-5095, (PDF document) (application/pdf)

  Kärrholm, Mattias (2010) "Inte bara handel i hållbart centrum!" Miljöforskning;5, s 18-21, Formas, ISSN 1650-4925, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kärrholm, Mattias (2009) "Platsbrist i det offentliga rummet" I & M: invandrare & minoriteter;1, 5-8, ISSN 1404-6857,

  Kärrholm, Mattias (2009) "Handeln styr stadens rytm" Miljöforskning;1, s 32-33, Formas, ISSN 1650-4925,

  Antologibidrag
  Barata Salgueiro, Teresa, Cachinho, Herculano (red./ed.) | Kärrholm, Mattias, Nylund, Katarina, Prieto de la Fuente, Paulina (2011) Retail resilience in a Swedish urban landscape : an investigation of three different kinds of retail places. Centro de Estudos Geográficos Universidade de Lisboa, 45-62, ISBN 978-972-636-211-1,

  Graninger, Göran, Knuthammar, Christer (red./ed.) | Kärrholm, Mattias (2009) Konsumtionslandskapet och hotet mot mångfalden: några förändringstendenser i det offentliga rummets utveckling. s 175-185, ISBN 978-91-7393-564-7, ISSN 1650-9617, URL [länk],

  Övrig publicering
  Kärrholm, Mattias (2011) "Den neurotiske stadsplaneraren" 48-52, Föreningen för samhällsplanering, ISSN 0032-0560,