MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Manana Kock Kobaidze
universitetslektor

Manana Kock Kobaidze, Manana Kock Kobaidze har doktorsexamen i lingvistik (1990). Forskning med inriktning på kartvelska språk, forn geogiska, dialekter av georgiska, sociolingvistik bl.a inom projekten språksituationen i Georgien. Minoritetsspråk i Georgien, databas för kaukasiska språk, referensgrammatik för megrelska. Undervisning i georgiska vid universitetet i Tibilisi, i Lund och i Malmö. Undervisning i Tvåspråkighet och identitet vid Malmö högskola.


Kontaktuppgifter

E-post:manana.kock.kobaidze@mau.se
Telefon:040-6657587
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Kock Kobaidze, Manana (2011) "Conjugation types of Georgian verbs" Kartvelur Enata Strukturis Sakitxebi [Issues of the Structure of Kartvelian Languages];, 98-131, Chikobava Institute of Linguistics, Tbilisi, Georgia, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kock Kobaidze, Manana (2010) "Towards the Versification Typology of Georgian Verse" Tsakhnagi, Annual of Philological Studies, 135-149, Merab Ghaghanidze, ISSN 1987-7218, (PDF document) (application/pdf)

  Beridze, Marine, Kock Kobaidze, Manana (2008) "Ethnic Identity Features: Creation, Loss and Revival Dynamics (The case of Turkish Meskhetians)" Iberiul-Kavkasiuri Enatmecniereba;36, 58-80, Chikobava Institute of Linguistics, Georgia, ISSN 1987-6572, (PDF document) (application/pdf)

  Kock Kobaidze, Manana (2008) "From the History of Identity and Language Planning Policy in Georgia" Iberiul-Kavkasiuri Enatmecniereba;36, 128-142, Chikobava Institute of Linguistics, Georgia, ISSN 1987-6572, (PDF document) (application/pdf)

  Kock Kobaidze, Manana (2001) "Mother tongue and language use in Armenian and Russian schools in Georgia." Working Papers, Department of Linguistics, Lund University;, 149-162, (PDF document) (application/pdf)

  Kock Kobaidze, Manana (1999) "Minority identity and identity maintenance in Georgia" Working Papers, Department of Linguistics, Lund University;, 149-168, (PDF document) (application/pdf)

  Kock Kobaidze, Manana, Vamling, Karina (1997) "Case marking in infinitive (ad-form) clauses in Old Georgian" Working Papers, Department of Linguistics, Lund University;, 167-184, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Vamling, Karina (red./ed.) | Kock Kobaidze, Manana, Beridze, Marine (2010) "An attempt to create an ethnic group (Identity change dynamics of Muslimized Meskhetians)" (paper) 53-67, ISBN 978-91-7104-088-6, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MANANA
KOCK KOBAIDZE

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657587
photo of Manana Kock Kobaidze Manana Kock Kobaidze