MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Popoola
universitetslektor

Margareta Popoola, fil. dr. i sociologi, Docent i IMER - Forskningsinriktning: Identiet och etnicitet, integration och segregation i urbana kontexter.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:margareta.popoola@mau.se
Telefon:040-6657354
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Avhandling: Det sociala spelet om Romano Platso
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Popoola, Margareta (2014) "Racism : A Concept Burdened by History and Inflation" Ibadan Journal of Sociology;2014, 53-72, University of Ibadan, Nigeria, URL [länk],

  Popoola, Margareta (2013) "The Romany voice on interaction with the health care system in Sweden" Ethnicity and Race in a Changing World;1, 10-23, Manchester University Press, ISSN 1758-8685, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Popoola, Margareta (2010) "Stenar som vapen" I & M : Invandrare & minoriteter;4, s 5-8, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Popoola, Margareta (2010) "Kultursyn inom vården" I & M : Invandrare & minoriteter;2, s 5-8, Stiftelsen Invandrare och minoriteter, ISSN 0346-6566,

  Popoola, Margareta (2009) "Bostäderna möglar och det har pågått alldeles för länge" Praktik och teori;1, 54-59, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2009) "När rapporteringen blir en självuppfyllande profetia" Praktik och teori;1, s 32-37, Malmö högskola, URL [länk],

  Popoola, Margareta (2008) ""Bodde ni i hus i Afrika?"" I&M : Invandrare & minoriteter;6, s 29-32, Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Popoola, Margareta (2006) "Jag bor här, du bor där" Mana;2-3, 25-26, ISSN 1403-6886, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2002) "Så konstrueras Malmös identitet" Praktik och teori;3, 26-47, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2011) Varför kastar de sten? : om konflikter och erkännande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 33, ISBN 978-91-7383-155-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2002) Integration, en samtidsspegling : en översikt. Svenska kommunförbundet, 77, ISBN 91-7289-104-1, ISSN 1403-3593,

  Antologibidrag
  Roald, Anne Sofie (red./ed.) | Popoola, Margareta (2014) Röster om mötet med vården : en minoritetsgrupps upplevelser. Region Skånes etiska råd, 15-26, ISBN 978-91-7261-267-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | Popoola, Margareta, Listerborn, Carina, Alwall, Jonas (2013) Migration och urbanitet. Liber, 272 - 295, ISBN 978-91-47-09877-4,

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Popoola, Margareta (2010) Romers röster om möten med vården. Stadskontoret, FoU Malmö, Malmö stad, 131-156, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2008) Fastighetsägarnas inflytande över segregationens praktik. Boréa, 189-230, ISBN 978-91-89140-58-5,

  Popoola, Margareta (2008) Vem får bo (i) staden?. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 105-118, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Popoola, Margareta (2006) Möten i stadens offentliga rum. Malmö Stadsbyggnadskontor i sambarbete med Gidlund, 189-198, ISSN 91-7844-721-6,

  Rapporter
  Popoola, Margareta (2011) Lyssna, förklara och förstå. Romska migranters möten med sjukvård i Sverige. Malmö högskola, 170, ISBN 978-91-7104-098-5, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2010) Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande. Urbana studier, Malmö högskola, 274, ISBN 978-91-977233-5-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Söderman, Emma (2010) Andras ramar, våra villkor : Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring - Kaverengo Parancimo - Pala Sos Ame, Las Ame : O tem taj o remengo minoriteto a nde parujimo. Malmö högskola, 147, ISBN 978-91-7104-357-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Bevelander, Pieter, Carlsson, Benny, Broomé, Per, Salameh, Eva Kristina, Staaf, Patricia, Wigerfelt, Berit (2002) Halvvägs på väg vart? Storstadssatsningen i Rosengård 2000-2001. Malmö högskola, IMER, 106, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Billing, Peter, Bevelander, Pieter, Bruzaeus, Lena, Salameh, Eva Kristina, Wigerfelt, Berit (2002) Storstadssatsningen i Rosengård : ett nationellt exempel. Malmö högskola, IMER, 90,

  Popoola, Margareta (2000) Integration och lokal förankring. Utvärdering av träffpunktsverksamheter i Hyllie, en stadsdel i Malmö. Malmö högskola, IMER, 68, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (1999) Trångt i Herrgårdsmiljö. Rapport om trångboddhet på Herrgården. Malmö högskola, IMER, 48, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • IMER- koordinator, MAH (2003-2004) (2014, 2015, 2016)

  Prefekt, IMER inst. MAH (2008)

  Stf prefekt, IMER MAH (2005-2007)

  Enhetschef, IMER MAH (2004-2007)

  Medlem av Anställningsnämnden, Kultur och samhälle, MAH/MAU 2017-2018.

  Medlem av Kultur och samhälles fakultetsstyrelse, MAH 2013-2015

  Medlem av IMERs fakultetsstyrelse, MAH (2003 - 2004).

  Internationell koordinator, Institutionen för Språk, migration och samhälle, MAH (2011).

  Medlem av referensgruppen för utbildning för romer, Malmö (2010).

  Medlem av Urbana studiers styrgrupp MAH (2005-2008).

  Medlem i referensgrupp till ”Företagskonsulterna” (2006-2008), utvärdering av Equalprojekt Equal-partnerskapet Romer i Sverige - från syd till nord".

  Medlem och ordförande för MAHs forskargrupp “Välfärd för alla” (VFA) (2004-2006).

  Medlem av Hälsa och samhälles programråd, Halmstad högskola (2001-2002).

  Sakkunnig till Östersjöstiftelsen (2010, 2016 [2], 2017).

  Sakkunig till ansökan om projekt inom ”flyktingmottagande och integrationsfältet”, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2014).

  Sakkunnig i migrationsfältet: Vetenskapsrådet (2010).

  Sakkunnig till ”diversity and urban segregation” I programmet: “Social Sciences and Humanities” I Wien” Vienna Science and Technology Fund (WWTF) (2010).

  Sakkunnig och medlem i bedömargruppen till Norges forskningsråd (VAM) (2006, 2009, 2010).

  Peer Reviewer till Fores (Forum för reformer och entreprenörskap)”(2016).

  Peer Reviewer om internationell migration i Acta Sociologica, 2010.

  Peer Reviewer för fältet ” youth and empowerment” i Ethnic and Racial Studies: UK 2009.

  Peer Reviewer till Socialvetenskaplig tidskrifts temanummer om diskriminering 2 2008 samt peer Review 2017.

  Opponent på avhandlingen "Mellan bostadsnorm och boendemoral" av Helen Ekstam, Sociologiska institutionen och Institutet för Byggnads och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet 4 November 2016.

  Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling “Making Drugs ethnic. Khat and minority drugs use in Sweden” av Johan Nordgren vid Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle 5 juni 2017.

  Ordförande i betygsnämnd för doktorsavhandling “Social Work Assessment of Families with Child-ren at Risk – Similarities and Differences in Italian and Swedish Social Services” av Paolo Guidi vid Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle 18 november 2016.

  Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling ”Immigration, security and the public debate on US language policy A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America” av Soraya Tharani, vid Institutionen för Konst Kommunikation och Lärande vid LTU 19 januari 2012.

  Ledamot i betygsnämnd för lic. avhandling ”Socialt medborgarskap och social delaktighet – lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund” av Helene Jacobson Petterson i socialt arbete, Växjö 16 maj 2008.

  Ledamot i betygsnämnd för lic. avhandling ”I mångfaldens spår. Om mångfaldsidéns spridning och genomslag i Amerika och Malmö” av Sofia Rönnqvist vid Ekonomisk historiska institutionen, Lund oktober 2006.

blackbox blackbox
MARGARETA POPOOLA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657354
photo of Margareta Popoola Margareta Popoola