MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Popoola
universitetslektor

citat Identiet och etnicitet, integration och segregation med fokus på relationer mellan minoritet(er) och majoritet i urbana sammanhang. citat

Margareta Popoola, fil. dr. i sociologi, Docent i IMER - Forskningsinriktning: Identiet och etnicitet, integration och segregation i urbana kontexter.


Kontaktuppgifter

E-post:margareta.popoola@mah.se
Telefon:040-6657354
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Avhandling: Det sociala spelet om Romano Platso
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Popoola, Margareta (2014) "Racism : A Concept Burdened by History and Inflation" Ibadan Journal of Sociology;2014, 53-72, University of Ibadan, Nigeria, URL [länk],

  Popoola, Margareta (2013) "The Romany voice on interaction with the health care system in Sweden" Ethnicity and Race in a Changing World;1, 10-23, Manchester University Press, ISSN 1758-8685, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Popoola, Margareta (2010) "Stenar som vapen" I & M : Invandrare & minoriteter;4, s 5-8, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Popoola, Margareta (2010) "Kultursyn inom vården" I & M : Invandrare & minoriteter;2, s 5-8, Stiftelsen Invandrare och minoriteter, ISSN 0346-6566,

  Popoola, Margareta (2009) "Bostäderna möglar och det har pågått alldeles för länge" Praktik och teori;1, 54-59, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2009) "När rapporteringen blir en självuppfyllande profetia" Praktik och teori;1, s 32-37, Malmö högskola, URL [länk],

  Popoola, Margareta (2008) ""Bodde ni i hus i Afrika?"" I&M : Invandrare & minoriteter;6, s 29-32, Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Popoola, Margareta (2006) "Jag bor här, du bor där" Mana;2-3, 25-26, ISSN 1403-6886, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2002) "Så konstrueras Malmös identitet" Praktik och teori;3, 26-47, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2011) Varför kastar de sten? : om konflikter och erkännande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 33, ISBN 978-91-7383-155-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2002) Integration, en samtidsspegling : en översikt. Svenska kommunförbundet, 77, ISBN 91-7289-104-1, ISSN 1403-3593,

  Antologibidrag
  Roald, Anne Sofie (red./ed.) | Popoola, Margareta (2014) Röster om mötet med vården : en minoritetsgrupps upplevelser. Region Skånes etiska råd, 15-26, ISBN 978-91-7261-267-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | Popoola, Margareta, Listerborn, Carina, Alwall, Jonas (2013) Migration och urbanitet. Liber, 272 - 295, ISBN 978-91-47-09877-4,

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Popoola, Margareta (2010) Romers röster om möten med vården. Stadskontoret, FoU Malmö, Malmö stad, 131-156, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2008) Fastighetsägarnas inflytande över segregationens praktik. Boréa, 189-230, ISBN 978-91-89140-58-5,

  Popoola, Margareta (2008) Vem får bo (i) staden?. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 105-118, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Popoola, Margareta (2006) Möten i stadens offentliga rum. Malmö Stadsbyggnadskontor i sambarbete med Gidlund, 189-198, ISSN 91-7844-721-6,

  Rapporter
  Popoola, Margareta (2011) Lyssna, förklara och förstå. Romska migranters möten med sjukvård i Sverige. Malmö högskola, 170, ISBN 978-91-7104-098-5, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2010) Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande. Urbana studier, Malmö högskola, 274, ISBN 978-91-977233-5-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Söderman, Emma (2010) Andras ramar, våra villkor : Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring - Kaverengo Parancimo - Pala Sos Ame, Las Ame : O tem taj o remengo minoriteto a nde parujimo. Malmö högskola, 147, ISBN 978-91-7104-357-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Bevelander, Pieter, Carlsson, Benny, Broomé, Per, Salameh, Eva Kristina, Staaf, Patricia, Wigerfelt, Berit (2002) Halvvägs på väg vart? Storstadssatsningen i Rosengård 2000-2001. Malmö högskola, IMER, 106, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Billing, Peter, Bevelander, Pieter, Bruzaeus, Lena, Salameh, Eva Kristina, Wigerfelt, Berit (2002) Storstadssatsningen i Rosengård : ett nationellt exempel. Malmö högskola, IMER, 90,

  Popoola, Margareta (2000) Integration och lokal förankring. Utvärdering av träffpunktsverksamheter i Hyllie, en stadsdel i Malmö. Malmö högskola, IMER, 68, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (1999) Trångt i Herrgårdsmiljö. Rapport om trångboddhet på Herrgården. Malmö högskola, IMER, 48, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • IMER- koordinator, MAH (2003-2004) (2014, 2015, 2016)

  Prefekt, IMER inst. MAH (2008)

  Stf prefekt, IMER MAH (2005-2007)

  Enhetschef, IMER MAH (2004-2007)

  Medlem av Anställningsnämnden, Kultur och samhälle, MAH 2017-.

  Medlem av Kultur och samhälles fakultetsstyrelse, MAH 2013-2015

  Medlem av IMERs fakultetsstyrelse, MAH (2003 - 2004).

  Internationell koordinator, Institutionen för Språk, migration och samhälle, MAH (2011).

  Medlem av referensgruppen för utbildning för romer, Malmö (2010).

  Medlem av Urbana studiers styrgrupp MAH (2005-2008).

  Medlem i referensgrupp till ”Företagskonsulterna” (2006-2008), utvärdering av Equalprojekt Equal-partnerskapet Romer i Sverige - från syd till nord".

  Medlem och ordförande för MAHs forskargrupp “Välfärd för alla” (VFA) (2004-2006).

  Medlem av Hälsa och samhälles programråd, Halmstad högskola (2001-2002).

  Sakkunnig till Östersjöstiftelsen (2010, 2016 [2], 2017).

  Sakkunig till ansökan om projekt inom ”flyktingmottagande och integrationsfältet”, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2014).

  Sakkunnig i migrationsfältet: Vetenskapsrådet (2010).

  Sakkunnig till ”diversity and urban segregation” I programmet: “Social Sciences and Humanities” I Wien” Vienna Science and Technology Fund (WWTF) (2010).

  Sakkunnig och medlem i bedömargruppen till Norges forskningsråd (VAM) (2006, 2009, 2010).

  Peer Reviewer till Fores (Forum för reformer och entreprenörskap)”(2016).

  Peer Reviewer om internationell migration i Acta Sociologica, 2010.

  Peer Reviewer för fältet ” youth and empowerment” i Ethnic and Racial Studies: UK 2009.

  Peer Reviewer till Socialvetenskaplig tidskrifts temanummer om diskriminering 2 2008 samt peer Review 2017.

  Opponent på avhandlingen "Mellan bostadsnorm och boendemoral" av Helen Ekstam, Sociologiska institutionen och Institutet för Byggnads och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet 4 November 2016.

  Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling “Making Drugs ethnic. Khat and minority drugs use in Sweden” av Johan Nordgren vid Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle 5 juni 2017.

  Ordförande i betygsnämnd för doktorsavhandling “Social Work Assessment of Families with Child-ren at Risk – Similarities and Differences in Italian and Swedish Social Services” av Paolo Guidi vid Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle 18 november 2016.

  Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling ”Immigration, security and the public debate on US language policy A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America” av Soraya Tharani, vid Institutionen för Konst Kommunikation och Lärande vid LTU 19 januari 2012.

  Ledamot i betygsnämnd för lic. avhandling ”Socialt medborgarskap och social delaktighet – lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund” av Helene Jacobson Petterson i socialt arbete, Växjö 16 maj 2008.

  Ledamot i betygsnämnd för lic. avhandling ”I mångfaldens spår. Om mångfaldsidéns spridning och genomslag i Amerika och Malmö” av Sofia Rönnqvist vid Ekonomisk historiska institutionen, Lund oktober 2006.

blackbox blackbox
MARGARETA POPOOLA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657354
photo of Margareta Popoola Margareta Popoola