MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mikael Ottosson
universitetslektor

citat Min forskning har bland annat berört nationalstatens formering, den tidiga idrottsrörelsen, arbetsorganisation och klassformering, bilden av arbetarrörelsen i radio och TV samt olika aspekter av arbetstid i det offentliga rummet. I centrum för forskningen står olika aspekter av arbetslivets historiska förändring. citat

Mikael Ottosson, FD historia, Docent Arbetsvetenskap. Bedriver forskning om arbetslivets förändring som särskilt forskningsområde anges spänningen mellan arbete och privatliv.


Kontaktuppgifter

E-post:mikael.fredrik.ottosson@mau.se
Telefon:040-6657383
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publiceringar i Libris
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "From white dress to white collar. A historical perspective on the hospital ward administrator" In tension between organization and profession. Professionals in nordic public service, 155-169, Nordic academic press, ISBN 978-91-85509-02-7,

  Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "Among keen men and pampered ladies: the eight hour working day debate in Sweden" The time of their lives. The eight hour day and working life, 87-99, Australian Society for the Study of Labour History, ISBN 978-0-9803883-0-5,

  Vetenskapliga artiklar
  Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "Arbetstidens symbolvärde" Arbetarhistoria i brytningstid Skrifter från Centrum för arbetarhistoria;1, 129-142, Centrum för arbetarhistoria, ISBN 13:978-91-633-0639, ISSN 1654-2908,

  Konferensbidrag
  Kimber, Julie, Love, Peter, Deery, Philip (red./ed.) | Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "The culture of long working hours" (paper) 161-165, Australian Society for the Study of Labour History, ISBN 978-0-9803883-1-2,

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
MIKAEL OTTOSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657383
photo of Mikael Ottosson Mikael Ottosson