MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mikael Ottosson
universitetslektor

citat Min forskning har bland annat berört nationalstatens formering, den tidiga idrottsrörelsen, arbetsorganisation och klassformering, bilden av arbetarrörelsen i radio och TV samt olika aspekter av arbetstid i det offentliga rummet. I centrum för forskningen står olika aspekter av arbetslivets historiska förändring. citat
Mikael Ottosson, är fil. dr. i historia. Bedriver forskning om arbetslivets förändring som särskilt forskningsområde anges spänningen mellan arbete och privatliv.

Kontaktuppgifter

E-post:mikael.fredrik.ottosson@mah.se
Telefon:040-66 57383
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Webbsida hos CTA
Publiceringar i Libris
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "From white dress to white collar. A historical perspective on the hospital ward administrator" In tension between organization and profession. Professionals in nordic public service, 155-169, Nordic academic press, ISBN 978-91-85509-02-7,

  Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "Among keen men and pampered ladies: the eight hour working day debate in Sweden" The time of their lives. The eight hour day and working life, 87-99, Australian Society for the Study of Labour History, ISBN 978-0-9803883-0-5,

  Vetenskapliga artiklar
  Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "Arbetstidens symbolvärde" Arbetarhistoria i brytningstid Skrifter från Centrum för arbetarhistoria;1, 129-142, Centrum för arbetarhistoria, ISBN 13:978-91-633-0639, ISSN 1654-2908,

  Konferensbidrag
  Kimber, Julie, Love, Peter, Deery, Philip (red./ed.) | Ottosson, Mikael, Rosengren, Calle (2007) "The culture of long working hours" (paper) 161-165, Australian Society for the Study of Labour History, ISBN 978-0-9803883-1-2,
blackbox blackbox
MIKAEL OTTOSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum NI: Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57383
photo of Mikael Ottosson Mikael Ottosson