MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ola Fransson
universitetslektor

Ola Fransson är fil. dr. i idéhistoria och programansvarig för Centrum för professionsstudier (CPS) Leder det dagliga administrativa arbetet vid CPS.

Kontaktuppgifter

E-post:ola.fransson@mah.se
Telefon:040-66 57549
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Publiceringar i Libris
blackbox blackbox
OLA FRANSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Gemensamt verksamhetsstöd  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57549
photo of Ola Fransson Ola Fransson