MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ola Fransson
biträdande prefekt/forskare

Ola Fransson är fil. dr. i idéhistoria och programansvarig för Centrum för professionsstudier (CPS) Leder det dagliga administrativa arbetet vid CPS.


Kontaktuppgifter

E-post:ola.fransson@mah.se
Telefon:040-6657549
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Publiceringar i Libris
blackbox blackbox
OLA FRANSSON
BITRÄDANDE PREFEKT / FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657549
photo of Ola Fransson Ola Fransson