MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ola Fransson
prefekt

Ola Fransson är fil. dr. i Idéhistoria, prefekt på institutionen Skolutveckling och Ledarskap (SOL).


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ola.fransson@mau.se
Telefon:040-6657549
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Publiceringar i Libris
blackbox blackbox
OLA FRANSSON
PREFEKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, E422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657549
photo of Ola Fransson Ola Fransson