MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Patricia Staaf
föreståndare

Patricia Staaf, fil lic. i svenska språket. Föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap. Adjunkt i svenska som andraspråk. Ordförande i det nationella nätverket för breddad rekrytering: INCLUDE Intresseområden: Högskolepedagogisk utveckling, virtuell och fysisk lärandemiljö, Breddad rekrytering,Inkluderande undervisning, Introduktion till akademiskt skrivande First-year-exeprience,

Kontaktuppgifter

E-post:patricia.staaf@mah.se
Telefon:040-66 57262
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B527b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
PATRICIA STAAF
FÖRESTÅNDARE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B527b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57262
photo of Patricia Staaf Patricia Staaf