MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Patricia Staaf
universitetsadjunkt

Patricia Staaf, fil lic. i svenska språket. Föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap. Adjunkt i svenska som andraspråk. Ordförande i det nationella nätverket för breddad rekrytering: INCLUDE Intresseområden: Högskolepedagogisk utveckling, virtuell och fysisk lärandemiljö, Breddad rekrytering,Inkluderande undervisning, Introduktion till akademiskt skrivande First-year-exeprience,


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för språkstudier (SPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:patricia.staaf@mau.se
Telefon:040-6657262
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B527b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
PATRICIA STAAF
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Centrum för akademiskt lärarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B527b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657262
photo of Patricia Staaf Patricia Staaf