MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Sederblad
universitetslektor

Forskningsområden: Arbetsorganisation och chefskap/ledarskap inom servicesektorn, Japanska produktionskoncept och Lean Production med fokus på teamwork och tillit mellan ledning och anställda. Projektledare för projekt om Scanias omställningsstrategier, som har avslutats april 2014. Redaktör för boken ”Lean i arbetslivet” (Liber förlag, 2013). Projektledare för pilot studier av arbetsorganisation inom sjukvården. Per Sederblad undervisar och forskar på Urbana studier.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per.sederblad@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Publikationer i Libris
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Konferensbidrag
  Sederblad, Per, Schölin, Tobias (2007) "Teamworking in the public service sector and the meaning of diversity" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Sederblad, Per, Valsecchi, Raffaella, Andersson, Monica, Smith, Chris, Mueller, Frank (2007) "Tele-nursing: the British and the Swedish experience(rev version)" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • - Gästredaktör för tidskriften Economic and Industrial Democracy, vol 2, 2004, temanummer om New Forms of Teamworking

  Ordförande i den lokala organisationskommitteen för International Workshop on Teamworking IWOT 6, Malmö högskola 2002

  Ledamot i den lokala organisationskommitteen för International Workshop on Teamworking IWOT 11, Copenhagen Business School/ Danmarks Tekniska Universitet/Malmö högskola 2007

  Medlem i den internationella organisationskommittén för IWOT, International Workshop on Teamworking, 2002

  Streamleader (med Tony Huzzard) %u201CEmployable Workers and Attractive Employers?%u201D, International Labour Process Conference, University College of Dublin, 2008

  Medlem i Editorial Board för tidskriften Team Performance Management

blackbox blackbox
PER SEDERBLAD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Per Sederblad Per Sederblad