MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ronald Stade
professor

citat Vår människosyn håller på att förändras. Från forskningen får vi höra att vi inte är något annat än en uppsättning gener. Marknaden behandlar oss som varor. Staten vill gärna forma våra liv. Finns det plats för en alternativ människosyn? citat
Ronald Stade, professor i freds- och konfiktvetenskap med inriktning mot antropologi. Forskningsområden: människobilder; filosofisk antropologi; kosmopolitism; organiserat våld

Kontaktuppgifter

E-post:rss@mah.se
Telefon:040-66 57349
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 4, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Anthropos logos - människosyn i förändring
  • Övriga uppdrag och meriter

  • Redaktör för tidskriften Conflict & Society som ges ut av Berghahn (Oxford & New York) - http://journals.berghahnbooks.com/air-cs/

blackbox blackbox
RONALD STADE
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI:Plan 4, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57349
www.mah.se
photo of Ronald Stade Ronald Stade