MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ronald Stade
professor

citat Vad innebär det att vara människa? Det är frågan som jag, som antropolog, försöker finna svar på. citat
Ronald Stade, professor i freds- och konfiktvetenskap med inriktning mot antropologi. Forskningsområden: människobilder; filosofisk antropologi; kosmopolitism; organiserat våld

Kontaktuppgifter

E-post:rss@mah.se
Telefon:040-66 57349
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 4, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Anthropos logos - människosyn i förändring
  • Övriga uppdrag och meriter

  • Redaktör för tidskriften Conflict & Society som ges ut av Berghahn (Oxford & New York) - http://journals.berghahnbooks.com/air-cs/

blackbox blackbox
RONALD STADE
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI:Plan 4, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57349
www.mah.se
photo of Ronald Stade Ronald Stade