MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sara Bjärstorp
prefekt

Sara Bjärstorp är fil. dr. i engelska (litteraturvetenskaplig inriktning). Hon är prefekt för K3.

Kontaktuppgifter

E-post:sara.bjarstorp@mah.se
Telefon:040-66 57754
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 5, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SARA BJÄRSTORP
PREFEKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation - K3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 5, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57754
photo of Sara Bjärstorp Sara Bjärstorp