MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sara Bjärstorp
prefekt/universitetslektor

citat Jag arbetar med ett projekt tillsammans med Petra Ragnerstam där vi studerar olika deltagande, interaktiva, transmediala former av berättande. Vi fokuserar primärt på hur litteraturen används på olika arenor, som inte synliggjorts tidigare. Vårt primära fokus är lajv, där deltagare skapar en berättelse tillsammans i det fysiska rummet. Vi studerar hur deltagarna använder sin kropp och hur de interagerar med varandra och den fysiska omgivningen för att berätta en historia tillsammans. Eftersom lajv är en kulturell form som inte har någon publik, bara deltagare, kan vi bara studera lajv genom att själv delta. Detta innebära att vi också problematiserar de olika rollerna vi antar när vi studerar lajv, både som deltagare och forskare. De lajv vi hittills har studerat är Gertrudes möhippa (baserat på Hamlet), Fortune & Felicity (baserat på Jane Austens romaner) och Inside Hamlet. Dessa utgör ett rikt material där vi kan studera frågor om storytelling, intermedia storytelling/adaption, performance, gaming, förkroppsligande, genus och klass citat

Sara Bjärstorp är fil. dr. i engelska (litteraturvetenskaplig inriktning). Hon är prefekt för K3.


Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:sara.bjarstorp@mau.se
Telefon:040-6657754
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SARA BJÄRSTORP
PREFEKT / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657754
photo of Sara Bjärstorp Sara Bjärstorp