MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sandra Engstrand
doktorand

citat I mitt avhandlingsprojekt studeras lärande kopplat till internationellt miljösamarbete, i en arktisk kontext. citat

Kontaktuppgifter

E-post:sandra.engstrand@mah.se
Telefon:040-66 57259
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SANDRA ENGSTRAND
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57259
photo of Sandra Engstrand Sandra Engstrand