MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tuija Muhonen
professor

Tuija Muhonen är professor i arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets psykologi. Undervisar i arbetsvetenskap. Aktuell forskning handlar om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor inom human service organisationer. Övriga forskningsintressen: jämställdhet i högskolan, kvinnors karriärutveckling och chefskap.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:tuija.muhonen@mau.se
Telefon:040-6657799
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

CTA
Publiceringar på Libris
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva (2011) "Exploring coping effectiveness and optimism among municipal employees" Psychology;6, 584-589, Scientific Research Publishing, ISSN 2152-7199, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija (2011) "Health and Work locus of control during women managers’ careers" Gender in Management;6, 419-431, 1754-2413, DOI [länk],

  Muhonen, Tuija (2010) "Kvinnors karriärutveckling i ett longitudinellt perspektiv" Arbetsmarknad och Arbetsliv;1, s 43-58, Göteborg : Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk],

  Muhonen, Tuija (2010) "Feeling double locked-in at work: Implications for health and job satisfaction among municipal employees" Work;2, 199-204, IOS Press, ISSN 1051-9815, DOI [länk],

  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva (2008) "Collective and individualistic coping with stress at work" Psychological Reports;2, 450-458, ISSN 0033-2941, DOI [länk],

  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva, Peiró, José Maria (2007) "Constructions of work stress and coping in a female- and a male-dominated department" Scandinavian Journal of Psychology;3, 261-270, Blackwell, ISSN 00365564, DOI [länk],

  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva (2006) "Exploring Stress and Coping at Work: Critical Incidents among Women and Men in Equivalent Positions" Lund psychological reports;3, 1-22, ISSN 1404-8035, URI [länk],

  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva (2005-10) "Kortversioner av frågeformulär inom arbets- och hälsopsykologi – om att mäta coping och optimism" Nordisk Psykologi;3, 288-297, ISSN 0029-1463,

  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva (2004) "Work locus of control and its relationship to health and job satisfaction from a gender perspective" Stress and Health;1, 21-28, Wiley, ISSN 1532-2998, DOI [länk],

  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva (2004) "The role of gender and job level in coping with occupational stress" Work & Stress;3, 267-274, Taylor & Francis, ISSN 1464-5335, DOI [länk],

  Muhonen, Tuija, Rosengren, Calle (2004) "Utvärdering av lärarutbildningens förändringsprocess vid Malmö högskola ur ett delaktighetsperspektiv" 39, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Torkelson, E (2003) "The Demand-Control-Support Model and Health among Women and Men in Similar Occupations" Journal of Behavioral Medicine;6, 601-613, Plenum Press, ISSN 0160-7715,

  Torkelson, Eva, Muhonen, Tuija (2003) "Coping strategies and health symptoms among women and men in a downsizing organisation" Psychological Reports, 899-907, Psychological reports, ISSN 0033-2941,

  Torkelson, E., Muhonen, Tuija (2003) "Stress and Health among Women and Men in a Swedish Telecom Company" European Journal of Work and Organizational Psychology;2, 171-186, Psychology Press, ISSN 1359-432X,

  Antologibidrag
  Naswall, Katharina, Hellgren, Johnny, Sverke, Magnus (red./ed.) | Torkelson, Eva, Muhonen, Tuija (2008) Work stress, coping, and gender: implications for health and well-being. Cambridge University Press, 311-327, ISBN 9780511490064, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Muhonen, Tuija, Torkelson, Eva (2007-05) "Stress at work and optimism: Implications for health" (peer-review paper)

  Muhonen, Tuija, Torkelson, E (2003) "Coping with stress at work: An interview study in a downsizing organization" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Muhonen, Tuija (2008) Ökad rörlighet på arbetsmarknaden - Utvärdering av Medarbetarcentrum Sjuhärad. Malmö högskola, 81, ISBN 978-91-7104-047-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Projektledare för forskningsprogrammet: Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer – Utveckling av proaktiva arbetsformer och metoder inom forskning, praktik och intervention. Finansierad av Forte

blackbox blackbox
TUIJA MUHONEN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, D435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657799
photo of Tuija Muhonen Tuija Muhonen