MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Victor Lundberg
universitetslektor

Victor Lundberg är fil. dr. i historia (Lunds universitet 2007). Hans forskning ligger i skärningspunkterna mellan modern politisk historia, idéhistoria, arbetarhistoria, militärhistoria och genushistoria, och handlar dels om olika former av politisk radikalism och militarism, dels om olika aspekter på arbetets samhälleliga förändringsprocesser. För närvarande forskar han om fascism och antifascism och om maktstrukturer och ideologi i arbetslivet. Han bedriver även bunkerarkeologisk forskning om post-militära platser runt om i Sverige.

Ny publikation:

 • ”Antifascismens fält. Empiriska exempel från Sverige 1924-1945”, i *Historisk Tidskrift för Finland*, Tema: Antifascism i Norden, 2017:1 (tillsammans med Johan A. Lundin).

Victor Lundberg undervisar främst i mångfaldsstudier (även programansvarig), genusvetenskap, omvärldsanalys, arbetsvetenskap och i vetenskapsteori och metodologi.


Kontaktuppgifter

E-post:victor.lundberg@mah.se
Telefon:040-6657386
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

“Karlsson” -The Amiable Spy...
New Political Ideas in the Aftermath of...
En idé större än döden
Folket, yxan och orättvisans rot
Publikationer i Libris
Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona
Radikala nätverket
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundberg, Victor (2012) "Nazismen som förklaring? Landskrona, Sverigedemokraterna och (o)betydelsen av ett brunt förflutet" Scandia. Tidskrift för Historisk Forskning;1, 60-85, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Lundberg, Victor, Berggren, Lars, Wallengren, Hans (2010) "Främlingsfientlighet och arbetarrörelse" Arbetarhistoria;1, 46 s, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Lundberg, Victor (2008) "Minnet av Amalthea : 100 år av ensamhet" Arbetarhistoria;3-4, 2-7, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Antologibidrag
  Edgren, Lars, Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) The violent democrat : and the radical tradition in Sweden. Cambridge Scholars Publishing, 39-53, ISBN 978-1-4438-0976-4,

  Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) Modernitet och makt, män och maskingevär : annotationer i text och bild om Munckska kåren och den organiserade fascismen i mellankrigstidens Sverige. Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, 237-262, ISBN 978-91-633-4638-5, ISSN 1654-2908,

  Ottosson, Mikael, Sörensen, Thomas (red./ed.) | Lundberg, Victor (2008) När kulorna hvina : Julius Mankell i hemlighet och offentlighet för folkbeväpning och demokrati. Malmö högskola, 180-214, ISBN 978-91-7104-049-7, ISSN 1652-2761,

  Övrig publicering
  Lundberg, Victor (2011) "Recension av Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism av Deland, Hertzberg & Hvitfeldt (red.)" 175-177, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],
blackbox blackbox
VICTOR LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657386
photo of Victor Lundberg Victor Lundberg