MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Victor Lundberg
universitetslektor

Victor Lundberg är docent i historia. Hans forskningsintressen handlar om olika dimensioner av transnationell idé- och kulturhistoria. För närvarande forskar han om radikalnationalism, fascism och antifascism och om maktstrukturer och ideologi i arbetslivet. Han bedriver även bunkerarkeologisk forskning om minnen och lämningar vid post-militära platser runt om i Sverige. Han undervisar i mångfaldsstudier (även programansvarig), genusvetenskap och ledarskap och offentlig organisation.

Nya publikationer:

 • "Grosshandlare Collijns fantasi. Om schack, politik och kulturkrig", i Victor Lundberg & Cecilia Riving (red.), Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren, Arkiv Förlag, Lund 2018

 • "'Vad händer när chefen är bög?'. Om ledarskapsmytologier och maskulin förförelse i neoliberal svensk chefsdiskurs, 1995-2015", i Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed (red.), Plats för Makt. En vänbok till Monika Edgren, Makadam Förlag, Göteborg 2018

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:victor.lundberg@mau.se
Telefon:040-6657386
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

“Karlsson” -The Amiable Spy...
New Political Ideas in the Aftermath of...
En idé större än döden
Folket, yxan och orättvisans rot
Publikationer i Libris
Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona
Radikala nätverket
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundberg, Victor (2012) "Nazismen som förklaring? Landskrona, Sverigedemokraterna och (o)betydelsen av ett brunt förflutet" Scandia. Tidskrift för Historisk Forskning;1, 60-85, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Lundberg, Victor, Berggren, Lars, Wallengren, Hans (2010) "Främlingsfientlighet och arbetarrörelse" Arbetarhistoria;1, 46 s, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Lundberg, Victor (2008) "Minnet av Amalthea : 100 år av ensamhet" Arbetarhistoria;3-4, 2-7, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Antologibidrag
  Edgren, Lars, Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) The violent democrat : and the radical tradition in Sweden. Cambridge Scholars Publishing, 39-53, ISBN 978-1-4438-0976-4,

  Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) Modernitet och makt, män och maskingevär : annotationer i text och bild om Munckska kåren och den organiserade fascismen i mellankrigstidens Sverige. Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, 237-262, ISBN 978-91-633-4638-5, ISSN 1654-2908,

  Ottosson, Mikael, Sörensen, Thomas (red./ed.) | Lundberg, Victor (2008) När kulorna hvina : Julius Mankell i hemlighet och offentlighet för folkbeväpning och demokrati. Malmö högskola, 180-214, ISBN 978-91-7104-049-7, ISSN 1652-2761,

  Övrig publicering
  Lundberg, Victor (2011) "Recension av Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism av Deland, Hertzberg & Hvitfeldt (red.)" 175-177, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],
blackbox blackbox
VICTOR LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657386
photo of Victor Lundberg Victor Lundberg