MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Victor Lundberg
universitetslektor

Victor Lundberg är docent i historia. Hans forskningsintressen handlar om olika dimensioner av transnationell idé- och kulturhistoria. För närvarande forskar han om radikalnationalism, fascism och antifascism och om maktstrukturer och ideologi i arbetslivet. Han bedriver även bunkerarkeologisk forskning om minnen och lämningar vid post-militära platser runt om i Sverige. Han undervisar i mångfaldsstudier (även programansvarig), genusvetenskap och ledarskap och offentlig organisation.

Nya publikationer:

 • "Grosshandlare Collijns fantasi. Om schack, politik och kulturkrig", i Victor Lundberg & Cecilia Riving (red.), Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren, Arkiv Förlag, Lund 2018

 • "'Vad händer när chefen är bög?'. Om ledarskapsmytologier och maskulin förförelse i neoliberal svensk chefsdiskurs, 1995-2015", i Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed (red.), Plats för Makt. En vänbok till Monika Edgren, Makadam Förlag, Göteborg 2018

Kontaktuppgifter

E-post:victor.lundberg@mau.se
Telefon:040-6657386
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

“Karlsson” -The Amiable Spy...
New Political Ideas in the Aftermath of...
En idé större än döden
Folket, yxan och orättvisans rot
Publikationer i Libris
Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona
Radikala nätverket
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundberg, Victor (2012) "Nazismen som förklaring? Landskrona, Sverigedemokraterna och (o)betydelsen av ett brunt förflutet" Scandia. Tidskrift för Historisk Forskning;1, 60-85, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Lundberg, Victor, Berggren, Lars, Wallengren, Hans (2010) "Främlingsfientlighet och arbetarrörelse" Arbetarhistoria;1, 46 s, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Lundberg, Victor (2008) "Minnet av Amalthea : 100 år av ensamhet" Arbetarhistoria;3-4, 2-7, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Antologibidrag
  Edgren, Lars, Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) The violent democrat : and the radical tradition in Sweden. Cambridge Scholars Publishing, 39-53, ISBN 978-1-4438-0976-4,

  Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) Modernitet och makt, män och maskingevär : annotationer i text och bild om Munckska kåren och den organiserade fascismen i mellankrigstidens Sverige. Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, 237-262, ISBN 978-91-633-4638-5, ISSN 1654-2908,

  Ottosson, Mikael, Sörensen, Thomas (red./ed.) | Lundberg, Victor (2008) När kulorna hvina : Julius Mankell i hemlighet och offentlighet för folkbeväpning och demokrati. Malmö högskola, 180-214, ISBN 978-91-7104-049-7, ISSN 1652-2761,

  Övrig publicering
  Lundberg, Victor (2011) "Recension av Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism av Deland, Hertzberg & Hvitfeldt (red.)" 175-177, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],
blackbox blackbox
VICTOR LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657386
photo of Victor Lundberg Victor Lundberg