MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Sofi Ljung Svensson
universitetslektor

Filosofie doktor i litteraturvetenskap, Lektor i litteraturvetenskap. Undervisning: Litteratur, alt-lit (alternative literature), kulturjournalistik, kreativt skrivande, akademiskt skrivande, digitalt skrivande. Forskning:
Svensk litteratur, landsbygdslitteratur, ekokritik.


Kontaktuppgifter

E-post:ann-sofi.ljung.svensson@mau.se
Telefon:040-6657226
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationer i Libris
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ljung Svensson, Ann-Sofi (2018) "Landsbygden, naturen och den svenska jordbrukspolitiken : Vilhelm Moberg i ekokritisk belysning" Tidskrift för litteraturvetenskap;3, 50-65, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund, ISSN 1104-0556,

  Antologibidrag
  Ljung Svensson, Ann-Sofi | Detering, Heinrich, Sina, Kai (red./ed.) (2018) Die Poesie der Ebene : Selma Lagerlöf und Gustav Frenssen. Kein Nobelpreis für Gustav Frenssen : Eine Fallstudie zu Moderne und Antimoderne, Boyens Buchverlag, 167-192, ISBN 978-3-8042-1472-9, URL [länk],

  Bernhardsson, Katarina, Bexell, Göran, Möller, Daniel, Stenström, Johan (red./ed.) | Ljung Svensson, Ann-Sofi (2017) Att växa upp i akademikerhem. En lundensisk litteraturhistoria : Lunds universitet som litterärt kraftfält, Makadam, 398-404, ISBN 978-91-7061-250-3,

  Almqvist, Kurt, Hessérus, Mattias (red./ed.) | Ljung Svensson, Ann-Sofi (2016) From Lagerlöfstrasse to Lindströmdorf : Travelling with the German Reader`s Literary GPS. Images of Sweden III, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, 41-52, ISBN 978-91-89672-77-2,
blackbox blackbox
ANN-SOFI
LJUNG SVENSSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657226
photo of Ann-Sofi Ljung Svensson Ann-Sofi Ljung Svensson