MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bo Reimer
professor

Bo Reimer är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap.Hans forskning handlar för närvarande om hur människor använder medier i vardagen; om hur människor i allt större utsträckning inte bara konsumerar, utan även producerar ett medieutbud och designar den infrastruktur (websidor, mm) som ligger till grund för medieutbudet. Personlig hemsida: www.boreimer.com


Forskningsprogram

Data Society pil visa

Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa
MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bo.reimer@mau.se
Telefon:040-6657367
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Löwgren, Jonas, Reimer, Bo (2013) "The computer is a medium, not a tool : collaborative media challenging interaction design" Challenges;1, 86-102, Molecular Diversity Preservation International (MDPI) AG, ISSN 2078-1547, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lindstedt, Inger, Löwgren, Jonas, Reimer, Bo, Topgaard, Richard (2009) "Nonlinear news production and consumption: A collaborative approach" ACM Computers in Entertainment;3, 1-17, ACM, ISSN 1544-3574, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Löwgren, Jonas, Reimer, Bo (2013) Collaborative Media. Production, Consumption, and Design Interventions. The MIT press, 198, ISBN 9780262318433, URL [länk],

  Melin, Margareta, Reimer, Bo, Sarrimo, Cristine (red./ed.) | (2012) Ingers bok. Malmö högskola, 137 s, ISBN 978-91-7104-421-1, (PDF document) (application/pdf)

  Reimer, Bo (2002) Uppspel : den svenska TV-sportens historia. Prisma, ISBN 91-518-4015-4, ISSN 1400-7274,

  Gibbins, John R., Reimer, Bo (1998) The politics of postmodernity : an introduction to contemporary politics and culture. Sage, ISBN 0-7619-5222-5, 0-7619-5223-3,

  Antologibidrag
  Sarrimo, Cristine, Melin, Margareta, Reimer, Bo (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Konsten att vara K3: hur man hör att Inger handleder. Kultur och samhälle, Malmö högskola, 122-130, ISBN 978-91-7104-421-1,

  Melin, Margareta, Reimer, Bo, Sarrimo, Cristine (red./ed.) | Andersson, Magnus (2012) Hjältedikt, så funkar det : om färgstarka män på cykel. Malmö högskola, 82-97, ISBN 978-91-7104-421-1, (PDF document) (application/pdf)

  Bäck, Hanna, Gilljam, Mikael (red./ed.) | Reimer, Bo (2006) Rationalitet, känslor och objektivitet. Valrörelser och det journalistiska uppdraget. Liber, 303-313, ISBN 978-91-47-08626-9,

  Konferensbidrag
  Löwgren, Jonas, Reimer, Bo (2012) "Designing collaborative media: A challenge for CHI?" (peer-review paper) 31-40, ACM Press, ISBN 978-1-4503-1016-1, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tscheligi, Manfred, Obrist, Marianna, Lugmayr, Artur (red./ed.) | Larsson, Henrik, Lindstedt, Inger, Löwgren, Jonas, Reimer, Bo, Topgaard, Richard (2008) "From timeshift to shapeshift: Towards nonlinear production and consumption of news." (peer-review paper) 30-39, Springer Verlag,

  Reimer, Bo (2008) "“Shooting to Kill”. Impartiality, Language and Journalistic Practice on Swedish Television. Paper presented at the IAMCR Conference, The Journalism Research and Education Section, Stockholm" (peer-review paper)

  Lindstedt, Inger, Reimer, Bo (2008) "News, Interactivity and the Digital Divide. Practice-Based Research and the Contextualization of News. Paper presented at the IAMCR Conference, The Communication Policy and Technology Section, Stockholm" (peer-review paper)

  Reimer, Bo (2005) "Expressivist Politics, The Media and Citizenship: On Rationality and Emotions" (peer-review paper)

  Rapporter
  Lindberg, Ulf, Reimer, Bo (2005) Bildning och estetik i utbildning. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BO REIMER
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657367
www.mah.se
photo of Bo Reimer Bo Reimer