MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Hellström Reimer
professor

Maria Hellström Reimer är professor i design i teori och praktik.

"—Ett brett intresse för kreativitet, kunskap och samhällsfrågor är det som har fört mig från bildkonstens område till designforskningens. Det centrala i min forskning är att placera in designhandlingen i en vidare kulturell kontext av konstnärligt experimenterande och kritisk reflektion. Designforskning handlar om att tolka och utveckla artefakter, miljöer och metoder, men också om att i handling utmana och utvidga materiella och sociala förutsättningar för samexistens. För närvarande koordinerar och deltar jag i ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt med inriktning mot design, arkitektur, och kulturstudier. De senaste publikationerna omfattar bland annat titlar som “Cut, Make and Trim: Fast Fashion Urbanism in the Residues of Rana Plaza” (i Frichot, Gabrielsson, Metzger, eds., Deleuze and the City. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016); “Playing the Green Card: The Commodifying Fiction of a Derivative Jardin-Forêt” (i Architecture and Culture, Vol. 5 2017, temanummer“Solids and Flows: Architecture and Capitalism”), och "Situating Thirdness — Considering artistic design research from a Swedish vantage point including voices from the field" (med Ramia Mazé, kommande). Jag engagerar mig vidare i forskningsstrategiska frågor, främst inom området experimentell designforskning och miljöhumaniora. Jag ser också det internationella samarbetet som mycket viktigt och bedriver idag forskningssamarbeten med ett flertal forskargrupper i Europa och övriga världen. Under 2019 var jag gästprofessor vid Cornell University, USA."


Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa
MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.hellstrom.reimer@mau.se
Telefon:040-6657147
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

green frictions
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Hellström Reimer, Maria (2016) "Nextland : Contemporary Landscape Architecture in Austria" Journal of Landscape Architecture;2016:2, 104-106, Taylor & Francis, ISSN 1862-6033, DOI [länk],

  Avhandling
  Hellström, Maria (2006) Steal this place : the aesthetics of tactical formlessness and "The Free Town of Christiania". Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences, ISBN 91-576-7076-5, ISSN 1652-6880, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hellström Reimer, Maria (2014) "Mobility extra situ : the cosmopolitical aesthetics of Tania Ruiz Gutierrez’ Elsewhere/Annorstädes/Ailleurs" Mobilities;, 1-20, Taylor & Francis, ISSN 1745-011X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria (2012) "Whose goodness? : ethics and aesthetics in a landscape of dissensus" Journal of Landscape Architecture;2, 76-81, Taylor & Francis Group, ISSN 1862-6033, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria (2011) "Favourably Found and Proudly Presented: Scouting for Locations in the Media Terrain" Nordic Journal of Architecture;1, Architecture Press Copenhagen, ISSN 2244-968x,

  Hellström Reimer, Maria (2010) "Unsettling Ecoscapes – Aesthetic Performances for Sustainable Futures" Journal of Landscape Architecture;9, 24-37, European Council of Landscape Architecture Schools, ISSN 1862-6033, URL [länk],

  Hellström Reimer, Maria (2008) "I väntan på berättarrösten - Öresunds Filmkommissions ”platsdatabas” och det urbana landskapets manuskriptur" Nordisk arkitekturforskning/Nordic Journal of Architectural Research;2, 7-18, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Hellström Reimer, Maria (2008) "I väntan på berättarrösten - Öresunds Filmkommissions ”platsdatabas” och det urbana landskapets manuskriptur" Nordisk Arkitekturforskning;2, 7-19, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Hellström, Maria (2006) "Rappel au désordre : architectural aesthetics between the performative and the sublime" Nordic Journal of Architectural Research;4, 15-24, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Hellström Reimer, Maria (2016) "Acting Out Kicking Back : The Half-Way Realism of Design Games" The Journal of Design Strategies;2016:1, 14-22, Parsons The New School of Design, ISSN 1935-0120, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria (2009) "Den avvikande allmänningen" Byens Rum;1.5, 12-18, Juul og Frost arkitekter, URL [länk],

  Hellström Reimer, Maria (2009) "Pusher Street and the Theatre of Emergence" Scroope - Cambridge Architectural Journal;19, 66-76, Cambridge University, ISSN 0966-1026,

  Hellström Reimer, Maria (2008) "Recension: Forankring i forandring :Christiania og bevaring som ressource i byomdannelse." Nordisk arkitekturforskning/Nordic Journal of Architectural Research;2, 115-120, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Hellström, Maria (2007-10) "Pusher Street och framträdandets teater" Glänta;2-3, 12-20, Göran Dahlberg, ISSN 1104-5205,

  Artiklar
  Hellström Reimer, Maria, Hill, Kristina, Moran, Pepa, Zahonero, Anna, Bargmann, Julie, Stadlbauer, Christina, Taipale, Ulla, Goula, Maria (2016) "Transformative Parks" Paisea;032, 2-10, Paisea revista S.L, ISSN 1887-2557, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria, McCormick, Kes, Nilsson, Elisabet, Arsenault, Nicolas (2012) "Advancing Sustainable Urban Transformation through Living Labs: Looking to the Öresund Region" Proceedings of the IST 2012 - International Conference on Sustainability Transitions - Navigating Theories and Challenging Realities;, F 19-37, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström, Maria (2007-09) "I huvudet på forskande arkitekter" Arkitekten;9, 52-53, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URI [länk],

  Hellström, Maria (2007-08) "Drömpaviljonger" Arkitekten;8, 42-43, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URL [länk],

  Hellström, Maria (2007-08) "Se upp för landskapsbergmanesken" Arkitekten;8, 41, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URL [länk],

  Hellström, Maria (2007-03) "Det kreativa -skapet" Arkitekten;3, 41, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, Other http://www.arkitekt.se/arkitekten/0703,

  Hellström, Maria (2007) "Högljudd arkitekturkritik" Arkitekten;4, 40-41, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URL [länk],

  Hellström, Maria (2006-12) "Att stjäla en plats" Arkitekten, medlemstidning för Sveriges Arkitekter;12:2006, 37-40, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058X,

  Böcker
  Hellström Reimer, Maria, Wilson, Robin, Green, Nigel (2011) Land Use Poetics. Swedish University of Agricultural Sciences, 103, ISBN 978-91-576-9011-1,

  Binder, Thomas, Hellström, Maria (2005) Design Spaces. IT Press, 1-203, ISBN 951-826-792-8,

  Antologibidrag
  Frichot, Hélène, Gabrielsson, Catharina, Metzger, Jonathan (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2015) Cut, Make and Trim : Fast Fashion Urbanism in the Residues of Rana Plaza. Edinburgh University Press, 161-177, ISBN 9781474407595, 9781474407588,

  Buendía, Luis Armand, Collado Jareño, Constancio (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2013) Paisajes nordicos : raíces, derechos, itinerarios. Sendema Editorial, 61-76, ISBN 978-84-939084-5-4, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ljiljana Miletic Abramovic (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2012) Park Politics. Museum of Applied Art Belgrade, 198-200, ISBN 978-86-7415-154-9,

  Lind, Torbjörn (red./ed.) | Hughes, Rolf, Dyrssen, Catharina, Hellström Reimer, Maria (2011) Konstnärlig forskning idag och imorgon. Vetenskapsrådet, 19-27, ISBN 978-91-7307-194-9, ISSN 1652-8395,

  Jorgensen, Anna, Keenan, Richard (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2011) Christiania Copenhagen : A Common out of the Ordinary. Routledge, ISBN 978-0-415-58105-9,

  Thörn, Håkan, Wasshede, Cathrin, Nilson, Thomas (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2011) The Hansen Family and the Micro-Physics of the Everyday. Gidlunds Förlag, 132-155, ISBN 978-91-7844-830-2, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lu, Adong, Penz, Francois (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2011) Urban anagram: A bio-political reflection on cinema and city life. Intellect Publisher, 221-238, ISBN 978-1-84150-428-5,

  Hendrickson, Cary, Iaconesi, Salvatore, Persico, Oriana, Simeone, Luca (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria, Lapcevic, Milica (2010) Blind Points of Transition. Fake Press, 68-82, ISBN 978-88-6548-012-0, URL [länk],

  Chaplin, Sara, Stara, Alexandra (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2009) Awaiting the voice-over: The Öresund Film Commission Location Database and the Mediatization of the Architectural Landscape. Routledge, 62-77, ISBN 0-415-48983-0, URL [länk],

  Verbeke, Johan, Jakimowicz, Adam (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2009) Urbanism In-Yer-Face : Spatial Polemic, Filmic Intervention and the Rhetorical Turn in Design Thinking. Sint Lucas Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Bruxelles, 171-182, ISBN 978-91-8968096-8, (PDF document) (application/pdf)

  Binder, Thomas, Löwgren, Jonas, Malmborg, Lone (red./ed.) | Gislén, Ylva, Hellström Reimer, Maria, Harvard, Åsa (2009) The Everyday Poetics of a Digital Bauhaus. Springer, 333-352, ISBN 978-1-84800-349-1,

  Lindstedt, Inger (red./ed.) | Hellström, Maria (2008) Från Bauhaus till Our House. Malmö Högskola, 15-17, ISBN 978-91-7104-353-5,

  Belderbos, Marc, Verbeke, Johan (red./ed.) | Hellström, Maria (2007) Situating Knowledge in Archiscape: A Traveler’s Guide. Sint Lucas Hogeschool voor Wetenshap & Kunst, Bruxelles, 421-430, (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Torbjörn (red./ed.) | Hellström, Maria (2007) Vidsträckt, vildvuxet eller flackt - om de tre första avhandlingarna i fri konst. ISBN 9789173071093,

  Konferensbidrag
  Westerlund, Bo, Tham, Mathilda, Edeholt, Håkan, Ávila, Martin, Diedrich, Lisa, Rosenquist, Johanna, Holmquist, Anna, Maittinen, Satu, Stuedahl, Dagny, Ullmark, Peter, Lindström, Kristina, Ståhl, Åsa (red./ed.) | Eriksen, Mette Agger, Hellström Reimer, Maria (2015) "Exhibition : The city at play: co-designing games as eco-political agency" (paper) 1-2, Konstfack, ISBN 978-91-85549-19-1, ISSN 1604-9705, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Degn Johansson, Troels, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Seravalli, Anna (2013) "Can design go beyond critique? : trying to compose together in opening production" (peer-review paper) 201-210, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-316-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Johansson, Troels Degn, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Hobye, Mads, Padfield, Nicholas, Löwgren, Jonas (2013) "Designing social play through interpersonal touch : An annotated portfolio" (peer-review paper) 366-369, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools for Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-314-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Johansson, Troels Degn, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Eriksen, Mette Agger, Bang, Anne Louise (2013) "Experiments all the way : Diagrams of dialectics between a design research program and experiments" (peer-review paper) 10, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools for Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-314-1, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria, McCormick, Kes, Nilsson, Elisabet M., Arsenault, Nicholas (2012) "Advancing Sustainable Urban Transformation through Living Labs : Looking to the Öresund Region" (peer-review paper) 19-37, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Koskinen, Ilpo, Härkäsalmi, Tiina, Mazé, Ramia, Matthews, Ben, Lee, Jung-Jong (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria, Lapcevic, Milica, Simeone, Luca (2011) "Blind and Fake: Exploring the Geography of the Expanded Book" (paper) 68-76, School of Art and Design, Aalto University, Helsinki, Finland, (PDF document) (application/pdf)

  Yigit Turan, Burcu, Stiles, Richard, Hellström Reimer, Maria (2010) "Cultural Landscapes as the Complex Meta-texts of Clashing Metaphors" (peer-review paper) 973-982, ECLAS, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström, Maria, Lindholm, Gunilla (2007-10) "Landscape at Play: Teaching Design as Rhetorical Action" (peer-review paper) 249-257, Faculty of Forestry, Belgrade, Serbia,

  Hellström, Maria (2007-04-19) "I väntan på berättarrösten. Öresunds Filmkommissions platsdatabas och landskapets manuskriptur" (paper) Arkitektskolen Århus,

  Hellström, Maria (2007-11-16) "Awaiting the Voiceover. The Oresund Film Commission Location Database and the Mediatization of the Architectural Landscape" (paper) Kingston University, UK,

  Hellström, Maria (2007-12-06) "Closed Circuits and Curious Situations." (paper) CRASSH – Center for research in the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge, UK,

  Rapporter
  Hellström, Maria (red./ed.) | Hellström, Maria (2007) Suomenlinna Spatial Gossip: Report from the Nordes summer school.. University of Industrial Arts and Design Helsinki,

  Övrig publicering
  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Eriksen, Mette Agger, Hellström Reimer, Maria, Brandt, Eva, Vaajakallio, Kirsikka (2013) "Workshop : an experiment of reflection on design game qualities and controversies" 466-68, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-316-5, ISSN 1604-9705, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot av Nationalmuseums Insynsråd.

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657147
photo of Maria Hellström Reimer Maria Hellström Reimer