MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Hellström Reimer
professor

citat Det centrala i min forskning är att placera in designhandlingen i en vidare kulturell kontext av konstnärligt experimenterande och kritisk reflektion. citat
   Maria Hellström Reimer är professor i design i teori och praktik, och föreståndare för Designfakulteten, den nationella forskarskolan i design. 

" – Ett brett intresse för kreativitet, kunskap och samhällsfrågor är det som har fört mig från bildkonstens område till designforskningens. Det centrala i min forskning är att placera in designhandlingen i en vidare kulturell kontext av konstnärligt experimenterande och kritisk reflektion. Designforskning handlar inte bara om att tolka eller utvärdera artefakter och miljöer, utan också om att i handling utmana och utvidga de materiella och sociala förutsättningarna för design. För närvarande koordinerar och deltar jag i ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt med inriktning mot design, arkitektur, visuella och urbana studier. Jag engagerar mig också i forskningsstrategiska frågor, främst inom området experimentell och undersökande designforskning. Jag ser också det internationella samarbetet som mycket viktigt och bedriver idag forskningssamarbeten med ett flertal forskargrupper i Danmark, USA, Storbritannien, Italien, Spanien, och Turkiet. Under 2014 har jag varit gästprofessor vid Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis och Parsons The New School of Design i New York."


Kontaktuppgifter

E-post:maria.hellstrom.reimer@mau.se
Telefon:040-6657147
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 5, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Hellström Reimer, Maria (2016) "Nextland : Contemporary Landscape Architecture in Austria" Journal of Landscape Architecture;2016:2, 104-106, Taylor & Francis, ISSN 1862-6033, DOI [länk],

  Avhandling
  Hellström, Maria (2006) Steal this place : the aesthetics of tactical formlessness and "The Free Town of Christiania". Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences, ISBN 91-576-7076-5, ISSN 1652-6880, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hellström Reimer, Maria (2014) "Mobility extra situ : the cosmopolitical aesthetics of Tania Ruiz Gutierrez’ Elsewhere/Annorstädes/Ailleurs" Mobilities;, 1-20, Taylor & Francis, ISSN 1745-011X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria (2012) "Whose goodness? : ethics and aesthetics in a landscape of dissensus" Journal of Landscape Architecture;2, 76-81, Taylor & Francis Group, ISSN 1862-6033, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria (2011) "Favourably Found and Proudly Presented: Scouting for Locations in the Media Terrain" Nordic Journal of Architecture;1, Architecture Press Copenhagen, ISSN 2244-968x,

  Hellström Reimer, Maria (2010) "Unsettling Ecoscapes – Aesthetic Performances for Sustainable Futures" Journal of Landscape Architecture;9, 24-37, European Council of Landscape Architecture Schools, ISSN 1862-6033, URL [länk],

  Hellström Reimer, Maria (2008) "I väntan på berättarrösten - Öresunds Filmkommissions ”platsdatabas” och det urbana landskapets manuskriptur" Nordisk arkitekturforskning/Nordic Journal of Architectural Research;2, 7-18, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Hellström Reimer, Maria (2008) "I väntan på berättarrösten - Öresunds Filmkommissions ”platsdatabas” och det urbana landskapets manuskriptur" Nordisk Arkitekturforskning;2, 7-19, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Hellström, Maria (2006) "Rappel au désordre : architectural aesthetics between the performative and the sublime" Nordic Journal of Architectural Research;4, 15-24, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Hellström Reimer, Maria (2016) "Acting Out Kicking Back : The Half-Way Realism of Design Games" The Journal of Design Strategies;2016:1, 14-22, Parsons The New School of Design, ISSN 1935-0120, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria (2009) "Den avvikande allmänningen" Byens Rum;1.5, 12-18, Juul og Frost arkitekter, URL [länk],

  Hellström Reimer, Maria (2009) "Pusher Street and the Theatre of Emergence" Scroope - Cambridge Architectural Journal;19, 66-76, Cambridge University, ISSN 0966-1026,

  Hellström Reimer, Maria (2008) "Recension: Forankring i forandring :Christiania og bevaring som ressource i byomdannelse." Nordisk arkitekturforskning/Nordic Journal of Architectural Research;2, 115-120, Nordisk förening för arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, URL [länk],

  Hellström, Maria (2007-10) "Pusher Street och framträdandets teater" Glänta;2-3, 12-20, Göran Dahlberg, ISSN 1104-5205,

  Artiklar
  Hellström Reimer, Maria, Hill, Kristina, Moran, Pepa, Zahonero, Anna, Bargmann, Julie, Stadlbauer, Christina, Taipale, Ulla, Goula, Maria (2016) "Transformative Parks" Paisea;032, 2-10, Paisea revista S.L, ISSN 1887-2557, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria, McCormick, Kes, Nilsson, Elisabet, Arsenault, Nicolas (2012) "Advancing Sustainable Urban Transformation through Living Labs: Looking to the Öresund Region" Proceedings of the IST 2012 - International Conference on Sustainability Transitions - Navigating Theories and Challenging Realities;, F 19-37, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström, Maria (2007-09) "I huvudet på forskande arkitekter" Arkitekten;9, 52-53, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URI [länk],

  Hellström, Maria (2007-08) "Drömpaviljonger" Arkitekten;8, 42-43, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URL [länk],

  Hellström, Maria (2007-08) "Se upp för landskapsbergmanesken" Arkitekten;8, 41, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URL [länk],

  Hellström, Maria (2007-03) "Det kreativa -skapet" Arkitekten;3, 41, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, Other http://www.arkitekt.se/arkitekten/0703,

  Hellström, Maria (2007) "Högljudd arkitekturkritik" Arkitekten;4, 40-41, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058x, URL [länk],

  Hellström, Maria (2006-12) "Att stjäla en plats" Arkitekten, medlemstidning för Sveriges Arkitekter;12:2006, 37-40, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058X,

  Hellström, Maria (2007-08-18) "Köp mig - Barbara Kruger gör utomhusreklam" Dagens Nyheter,

  Böcker
  Hellström Reimer, Maria, Wilson, Robin, Green, Nigel (2011) Land Use Poetics. Swedish University of Agricultural Sciences, 103, ISBN 978-91-576-9011-1,

  Binder, Thomas, Hellström, Maria (2005) Design Spaces. IT Press, 1-203, ISBN 951-826-792-8,

  Antologibidrag
  Frichot, Hélène, Gabrielsson, Catharina, Metzger, Jonathan (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2015) Cut, Make and Trim : Fast Fashion Urbanism in the Residues of Rana Plaza. Edinburgh University Press, 161-177, ISBN 9781474407595, 9781474407588,

  Buendía, Luis Armand, Collado Jareño, Constancio (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2013) Paisajes nordicos : raíces, derechos, itinerarios. Sendema Editorial, 61-76, ISBN 978-84-939084-5-4, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ljiljana Miletic Abramovic (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2012) Park Politics. Museum of Applied Art Belgrade, 198-200, ISBN 978-86-7415-154-9,

  Lind, Torbjörn (red./ed.) | Hughes, Rolf, Dyrssen, Catharina, Hellström Reimer, Maria (2011) Konstnärlig forskning idag och imorgon. Vetenskapsrådet, 19-27, ISBN 978-91-7307-194-9, ISSN 1652-8395,

  Jorgensen, Anna, Keenan, Richard (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2011) Christiania Copenhagen : A Common out of the Ordinary. Routledge, ISBN 978-0-415-58105-9,

  Thörn, Håkan, Wasshede, Cathrin, Nilson, Thomas (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2011) The Hansen Family and the Micro-Physics of the Everyday. Gidlunds Förlag, 132-155, ISBN 978-91-7844-830-2, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lu, Adong, Penz, Francois (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2011) Urban anagram: A bio-political reflection on cinema and city life. Intellect Publisher, 221-238, ISBN 978-1-84150-428-5,

  Hendrickson, Cary, Iaconesi, Salvatore, Persico, Oriana, Simeone, Luca (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria, Lapcevic, Milica (2010) Blind Points of Transition. Fake Press, 68-82, ISBN 978-88-6548-012-0, URL [länk],

  Chaplin, Sara, Stara, Alexandra (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2009) Awaiting the voice-over: The Öresund Film Commission Location Database and the Mediatization of the Architectural Landscape. Routledge, 62-77, ISBN 0-415-48983-0, URL [länk],

  Verbeke, Johan, Jakimowicz, Adam (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria (2009) Urbanism In-Yer-Face : Spatial Polemic, Filmic Intervention and the Rhetorical Turn in Design Thinking. Sint Lucas Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Bruxelles, 171-182, ISBN 978-91-8968096-8, (PDF document) (application/pdf)

  Binder, Thomas, Löwgren, Jonas, Malmborg, Lone (red./ed.) | Gislén, Ylva, Hellström Reimer, Maria, Harvard, Åsa (2009) The Everyday Poetics of a Digital Bauhaus. Springer, 333-352, ISBN 978-1-84800-349-1,

  Lindstedt, Inger (red./ed.) | Hellström, Maria (2008) Från Bauhaus till Our House. Malmö Högskola, 15-17, ISBN 978-91-7104-353-5,

  Belderbos, Marc, Verbeke, Johan (red./ed.) | Hellström, Maria (2007) Situating Knowledge in Archiscape: A Traveler’s Guide. Sint Lucas Hogeschool voor Wetenshap & Kunst, Bruxelles, 421-430, (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Torbjörn (red./ed.) | Hellström, Maria (2007) Vidsträckt, vildvuxet eller flackt - om de tre första avhandlingarna i fri konst. ISBN 9789173071093,

  Konferensbidrag
  Westerlund, Bo, Tham, Mathilda, Edeholt, Håkan, Ávila, Martin, Diedrich, Lisa, Rosenquist, Johanna, Holmquist, Anna, Maittinen, Satu, Stuedahl, Dagny, Ullmark, Peter, Lindström, Kristina, Ståhl, Åsa (red./ed.) | Eriksen, Mette Agger, Hellström Reimer, Maria (2015) "Exhibition : The city at play: co-designing games as eco-political agency" (paper) 1-2, Konstfack, ISBN 978-91-85549-19-1, ISSN 1604-9705, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Degn Johansson, Troels, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Seravalli, Anna (2013) "Can design go beyond critique? : trying to compose together in opening production" (peer-review paper) 201-210, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-316-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Johansson, Troels Degn, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Hobye, Mads, Padfield, Nicholas, Löwgren, Jonas (2013) "Designing social play through interpersonal touch : An annotated portfolio" (peer-review paper) 366-369, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools for Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-314-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Johansson, Troels Degn, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Eriksen, Mette Agger, Bang, Anne Louise (2013) "Experiments all the way : Diagrams of dialectics between a design research program and experiments" (peer-review paper) 10, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools for Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-314-1, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström Reimer, Maria, McCormick, Kes, Nilsson, Elisabet M., Arsenault, Nicholas (2012) "Advancing Sustainable Urban Transformation through Living Labs : Looking to the Öresund Region" (peer-review paper) 19-37, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Koskinen, Ilpo, Härkäsalmi, Tiina, Mazé, Ramia, Matthews, Ben, Lee, Jung-Jong (red./ed.) | Hellström Reimer, Maria, Lapcevic, Milica, Simeone, Luca (2011) "Blind and Fake: Exploring the Geography of the Expanded Book" (paper) 68-76, School of Art and Design, Aalto University, Helsinki, Finland, (PDF document) (application/pdf)

  Yigit Turan, Burcu, Stiles, Richard, Hellström Reimer, Maria (2010) "Cultural Landscapes as the Complex Meta-texts of Clashing Metaphors" (peer-review paper) 973-982, ECLAS, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellström, Maria, Lindholm, Gunilla (2007-10) "Landscape at Play: Teaching Design as Rhetorical Action" (peer-review paper) 249-257, Faculty of Forestry, Belgrade, Serbia,

  Hellström, Maria (2007-04-19) "I väntan på berättarrösten. Öresunds Filmkommissions platsdatabas och landskapets manuskriptur" (paper) Arkitektskolen Århus,

  Hellström, Maria (2007-11-16) "Awaiting the Voiceover. The Oresund Film Commission Location Database and the Mediatization of the Architectural Landscape" (paper) Kingston University, UK,

  Hellström, Maria (2007-12-06) "Closed Circuits and Curious Situations." (paper) CRASSH – Center for research in the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge, UK,

  Rapporter
  Hellström, Maria (red./ed.) | Hellström, Maria (2007) Suomenlinna Spatial Gossip: Report from the Nordes summer school.. University of Industrial Arts and Design Helsinki,

  Övrig publicering
  Brandt, Eva, Ehn, Pelle, Hellström Reimer, Maria, Markussen, Thomas, Vallgårda, Anna (red./ed.) | Eriksen, Mette Agger, Hellström Reimer, Maria, Brandt, Eva, Vaajakallio, Kirsikka (2013) "Workshop : an experiment of reflection on design game qualities and controversies" 466-68, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, ISBN 978-87-7830-316-5, ISSN 1604-9705, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 5, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657147
photo of Maria Hellström Reimer Maria Hellström Reimer