MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Melin
universitetslektor

Margareta Melin, är fil. doktor i journalistik och fil. lic. i masskommunikation, och anställd som lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap på K3. Har två huvudsakliga forskningsområden: 1) journalistikens villkor och digitala medier. Har gjort fältstudier av brittisk och svensk journalistik utifrån köns- och politiskekonimiska perspektiv 2) Mediedidaktik. Melin har ett övergripande feministiskt forskningsperspektiv. Arbetar nu med två forskningsprojekt: 1) Living the Liquid Life - ett projekt om journalistik i interjektionen av kön, professionalism och prekariat. 2) Utmaningsbaserat lärande - ett projekt välfärds- och medieprofessioners högskoleutbildningar i ett digitalt samhälle


Kontaktuppgifter

E-post:margareta.melin@mau.se
Telefon:040-6657221
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, B0403
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Postdokprogram för kvalitetsutveckling
RE:Searching New Media Professionals
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Melin, Margareta (2008) Gendered journalism cultures : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden. JMG, University of Göteborg, 253, ISBN 978-91-88212-58-0, ISSN 1101-4652, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Melin, Margareta, Reimer, Bo, Sarrimo, Cristine (red./ed.) | (2012) Ingers bok. Malmö högskola, 137 s, ISBN 978-91-7104-421-1, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Melin, Margareta, Reimer, Bo, Sarrimo, Cristine (red./ed.) | Andersson, Magnus (2012) Hjältedikt, så funkar det : om färgstarka män på cykel. Malmö högskola, 82-97, ISBN 978-91-7104-421-1, (PDF document) (application/pdf)

  Sarrimo, Cristine, Melin, Margareta, Reimer, Bo (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Konsten att vara K3: hur man hör att Inger handleder. Kultur och samhälle, Malmö högskola, 122-130, ISBN 978-91-7104-421-1,
blackbox blackbox
MARGARETA MELIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, B0403, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657221
photo of Margareta Melin Margareta Melin