MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Anders Hillgren
universitetslektor

Per-Anders Hillgren Forskare/Lektor i interaktionsdesign, projektledare för Malmö Living Lab för Nya Medier www.malmolivinglab.se

Kontaktuppgifter

E-post:per-anders.hillgren@mah.se
Telefon:040-66 57099
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 5, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
blackbox blackbox
PER ANDERS
HILLGREN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation - K3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Gemensamt verksamhetsstöd  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 5, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57099
photo of Per Anders Hillgren Per Anders Hillgren