MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Petra Ragnerstam
enhetschef

Fil.dr. i engelska, litteratur - vetenskaplig inriktning.

Forskning: litteratur & kultur, cross-media, adaption, Big Literature.

Undervisning: engelska, kulturvetenskap

Forskningsprojekt: Jane Austen and Big Literature

Min nuvarande forskning behandlar Jane Austen och hur hon och hennes verk figurerar i en mängd områden som inte är strikt litterära. Det litterära fältet har länge haft ensamrätt i praktikerna som behandlar, definierar, och värderar litteratur, men när man granskar litterära fenomen i dagens postmoderna, globala samhälle är det tydligt att dessa praktiker mestadels sker någon annan stans. Medialiseringen har öppnat upp för en expansion av litteraturen och dess praktiker, vilket blir tydligt i allt från filmer, Tv-serier, sociala medier, bloggar och interaktiva TV-spel. Men min forskning begränsar sig inte till litteraturens medialisering eftersom jag menar att litteraturens praktiker är mycket bredare än så. Därför studerar jag även litteraturens uttryck i det offentliga rummet såsom statyer, museer och frimärken, men även praktiker såsom ”literary walks”, litterär turism och ”living history”. Anledningen att jag valt att behandla Jane Austen är att hon är ett gott exempel på hur litteraturen, när den rör sig utanför det litterära fältet, får nya funktioner och också bedöms och evalueras på nya sätt. Jag ifrågasätter idén att Jane Austens dominans och kanonisering idag kan förklaras med att hennes romaner behandlas av litteraturforskare och kritiker eller att romanerna är stående inslag i skolan. Jag menar att för att förstå hur litteraturen fungerar idag (definitioner, exponering, värdering, kanonisering) måste man analysera litteraturen utanför det strikt litterära fältet.

Forskningsprojekt: American Drama and the Production of Voice

Min tidigare forskning berör begreppet röst i amerikanska dramer och vad som händer med den (mycket ideologiserade) rösten när det textuella dramat överförs till det visuella film-mediet. I forskningen behandlar jag dramer såsom The Crucible, Strange Interlude, The Women, Glengarry Glenn Ross, The Dutchman and For Colored Girls who have considered suicide.

Avhandling: Language, Subject, Ideology: The Politics of Representation in Virgina Woolf’s To the Lighthouse, Djuna Bernes’s Nightwood and Gertude Stein’s Lurch Church Amiably.

I min avhandling arbetade jag med frågan om politisk litteratur, och hur tre kvinnliga modernister—Virignia Woolf, Djuna Barnes och Gertrude Stein—använde nya litterära, narrativa och estetiska grepp för att politisera litteraturen. Den underliggande idén till deras litterära innovationer var att de såg språket som en väg mot politisk förändring.

Kontaktuppgifter

E-post:petra.ragnerstam@mah.se
Telefon:040-66 57635
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PETRA RAGNERSTAM
ENHETSCHEF
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation - K3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57635
photo of Petra Ragnerstam Petra Ragnerstam