MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Nilsson Mohammadi
forskningsassistent

citat Jag intresserar mig för hur historiska aktörer och historiens brukare kan aktiveras i historieskrivning. citat

Jag är historiker vid institutionen Urbana studier, där jag är en del av Institutet för studier i Malmös historia (IMH). I min forskning intresserar jag mig på olika sätt för hur historiska aktörer och brukare av historia kan aktiveras i historieskrivning. I min doktorsavhandling har jag undersökt jag detta problemområde i de successiva framställningarna av gruvarbetarstrejken vid LKAB:s gruvor i Malmfälten 1969–70, samt i intervjuer (muntlig historia) med både deltagare i denna strejk och med aktörer i solidaritetsrörelsen som bildades kring strejken. För tillfället planerar och genomför jag forskning inom tre områden: (1) Offentlig historia, narrativitet och rätten till staden, (2) Fritidspolitik och arbetet i den frivilliga fritidssektorn; (3) Mottagandet av Black Power i Skandinavien och Skandinavien som arena för Black Panther Party.


Kontaktuppgifter

E-post:robert.mohammadi@mau.se
Telefon:040-6657003
Besöksadress:
Mobil:073-9755599
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Läs mer om mig och min forskning på Academia.edu
blackbox blackbox
ROBERT
NILSSON MOHAMMADI

FORSKNINGSASSISTENT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657003 cell 073-9755599
photo of Robert Nilsson Mohammadi Robert Nilsson Mohammadi