MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Nilsson Mohammadi
universitetslektor

Jag undervisar vid institutionen Barn–unga–samhälle (BUS) och är också en del av den urbanhistoriska miljön Institutet för studier i Malmös historia (IMH). I min forskning intresserar jag mig på olika sätt för hur historiska aktörer och brukare av historia kan aktiveras i historieskrivning. I min doktorsavhandling har jag undersökt jag detta problemområde i de successiva framställningarna av gruvarbetarstrejken vid LKAB:s gruvor i Malmfälten 1969–70, samt i intervjuer (muntlig historia) med både deltagare i denna strejk och med aktörer i solidaritetsrörelsen som bildades kring strejken. För tillfället planerar och genomför jag forskning om ungdomspolitik, fritidsgårdar och social organisering sedan 1950. I ett annat projekt arbetar jag med mottagandet av Black Power i Skandinavien och Skandinavien som arena för Black Panther Party. Jag är en del av ett internationellt projekt som i ett komparativt perspektiv utforskar europeiska städers invandrings- och invandrarpolitik 1945–1970. Jag är också intresserad av offentlig historia i urbana miljöer och urban identitet, särskilt den narrativa formeringen kring Malmö.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:robert.mohammadi@mau.se
Telefon:040-6657003
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen,
Mobil:073-9755599
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Läs mer om mig och min forskning på Academia.edu
blackbox blackbox
ROBERT
NILSSON MOHAMMADI

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, , Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657003 cell 073-9755599
photo of Robert Nilsson Mohammadi Robert Nilsson Mohammadi