MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Nilsson Mohammadi
forskningsassistent

citat Jag intresserar mig för hur historiska aktörer och historiens brukare kan aktiveras i historieskrivning. citat

Jag är historiker vid institutionen Urbana studier, där jag är en del av Institutet för studier i Malmös historia (IMH). I min forskning intresserar jag mig på olika sätt för hur historiska aktörer och brukare av historia kan aktiveras i historieskrivning. I min doktorsavhandling har jag undersökt jag detta problemområde i de successiva framställningarna av gruvarbetarstrejken vid LKAB:s gruvor i Malmfälten 1969–70, samt i intervjuer (muntlig historia) med både deltagare i denna strejk och med aktörer i solidaritetsrörelsen som bildades kring strejken. För tillfället planerar och genomför jag forskning inom tre områden: (1) Offentlig historia, narrativitet och rätten till staden, (2) Fritidspolitik och arbetet i den frivilliga fritidssektorn; (3) Mottagandet av Black Power i Skandinavien och Skandinavien som arena för Black Panther Party.


Kontaktuppgifter

E-post:robert.mohammadi@mah.se
Telefon:040-6657003
Besöksadress:
Mobil:073-9755599
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Läs mer om mig och min forskning på Academia.edu
blackbox blackbox
ROBERT
NILSSON MOHAMMADI

FORSKNINGSASSISTENT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657003 cell 073-9755599
photo of Robert Nilsson Mohammadi Robert Nilsson Mohammadi