MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Nilsson Mohammadi
forskningsassistent

citat Jag intresserar mig för hur historiska aktörer och historiens brukare kan aktiveras i historieskrivning. citat

I min forskning intresserar jag mig på olika sätt för hur historiska aktörer och brukare av historia kan aktiveras i historieskrivning. I min doktorsavhandling undersöker jag detta problemområde i de successiva framställningarna av gruvarbetarstrejken vid LKAB:s gruvor i Malmfälten 1969–70, samt i intervjuer (muntlig historia) med både deltagare i denna strejk och med aktörer i solidaritetsrörelsen som bildades kring strejken. Exempel på frågor som intresserar mig som historiker är: Hur är det att ha personliga minnen av något som pekats ut som minnesvärt för hela samhället? Hur kan personliga minnen användas som en resurs för historieskrivning? Vad innebär det att bearbeta något historiskt?


Kontaktuppgifter

E-post:robert.mohammadi@mah.se
Telefon:040-6657003
Besöksadress:
Mobil:073-9755599
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Min sida på Academia.edu
blackbox blackbox
ROBERT
NILSSON MOHAMMADI

FORSKNINGSASSISTENT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657003 cell 073-9755599
photo of Robert Nilsson Mohammadi Robert Nilsson Mohammadi