MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Matilda Lindberg
doktorand

Matilda Lindberg, doktorand i idrottsvetenskap, intresserar sig för nycirkus och hur hälsa, språk och kreativitet kan utvecklas genom att kroppen är i rörelse. Ett annat intresseområde är hur ungdomars tankar kring hälsa och ideal kan diskuteras och förmedlas med hjälp av teater. Hon undersöker och utforskar sätt att gå bortom idrottens traditionella format för att hitta nya sätt att vara fysiskt aktiv på och prata om hälsa, där barn och ungdomar är medskapande.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:matilda.lindberg@mau.se
Telefon:040-6657486
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E436
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MATILDA LINDBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, E436, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657486
photo of Matilda Lindberg Matilda Lindberg