MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Clara Törnqvist
universitetslektor

Fil. Dr. i litteraturvetenskap. Disputerade 2010 med avhandlingen Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa (Makadam förlag). Utöver det tvärvetenskapliga fältet litteraturvetenskap - teologi har jag också ett stort intresse för barn- och ungdomslitteratur samt svenskdidaktiska frågor. Jag är också utbildad skrivpedagog och har arbetat som lärare i kreativt skrivande vid Högskolan Kristianstad. För närvarande arbetar jag med en lärobok i kreativt skrivande.


Kontaktuppgifter

E-post:anna-clara.tornqvist@mau.se
Telefon:040-6658260
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ANNA CLARA
TÖRNQVIST

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658260
photo of Anna Clara Törnqvist Anna Clara Törnqvist