MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Astrid Hedin
universitetslektor

Astrid Hedin forskar om FN-systemet och dess roll för globaliseringen av välfärdspolitiska trender under det kalla kriget. Hennes artikel 'Cold war isomorphism' sätter en forskningsagenda som går i dialog med Stanford school World Polity Theory. En sammanfattning finns som blogpost hos the Geneva Global Governance Centre, här:

https://theglobal.blog/2018/11/02/how-the-cold-war-helped-spur-west-european-welfare-state-reform/?fbclid=IwAR2RRqY3QOjXH5Psu9hBF4GkUEvPJDBuV_997MlM40_tYcZUH4UfCppPEyU

Hedin har även skrivit om den svenska modellens förändring under 1960- och 1970-talen.

Hedin har tidigare forskat om de kommunistiska regimernas förvaltningssystem och hur de kommunistiska regimerna upprätthölls genom politisk kontroll över kommunikationen med omvärlden, det så kallade resekadersystemet.

Hon är särskilt intresserad av organisationsteori och nyinstitutionell teori, och har skrivit om institutionell förändring under demokratiseringen av DDR.

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet, blev docent vid Uppsala universitet, och tillbringade däremellan tre år som Vetenskapsrådets post-doc vid Stanforduniversitetet i USA. Våren och sommaren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University.

Hedin är lektor vid Globala Politiska Studier sedan 2011, har varit ämneskoordinator för statsvetenskap, ledamot av fakultetens rådgivande anställningsnämnd, och vikarierade hösten 2015 som forskningskoordinator för GPS.

Undervisning: Svensk politik och förvaltning, Politisk organisation och styrning, Globalisering och välfärdsstaten, Kvalitativ metod, Policyprocesser

Hedin har tidigare utvecklat och undervisat Masterkurser om Jämförande europeisk politik respektive om Icke-demokratiska regimer vid Uppsala universitet, och om Policyprocesser vid Lunds universitet. Vidare har hon hållit i de obligatoriska kurserna i kvalitativ statsvetenskaplig metodologi vid Lunds respektive Malmö universitet, samt ingått i lärarlaget vid motsvarande kurser i Uppsala.


Kontaktuppgifter

E-post:astrid.hedin@mau.se
Telefon:040-6658162
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Anna Lindh fellow, Stanford University
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Hedin, Astrid (2016) "Upp till kamp emot oss själva : recension av Oxford Handbook of Swedish Politics" Axess;3, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "Book review: Putin`s Kleptocracy - Who Owns Russia? by Karen Dawisha (2014)" Statsvetenskaplig tidskrift;2, 319-322, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedin, Astrid (2015) "Björnsson, Anders; Patrik Engellau; Inger Enkvist; Magnus Henrekson; Jonas Nycander och Gösta Wallin, 2015. Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Stockholm: Samhällsförlaget." Statsvetenskaplig tidskrift;4, 657-662, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hedin, Astrid (2016) "Cold war isomorphism : communist regimes and the West European model of worker participation" European Journal of Cultural and Political Sociology;2-3, 201-242, Taylor & Francis, ISSN 2325-4823, DOI [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy" Contemporary European History;1, 59-82, Cambridge University Press, ISSN 0960-7773, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriterblackbox blackbox
ASTRID HEDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658162
photo of Astrid Hedin Astrid Hedin