MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Astrid Hedin
universitetslektor

Astrid Hedin är lektor vid Globala Politiska Studier (GPS) och lärarrepresentant i KS Fakultetsstyrelse. Hon har tidigare varit ämneskoordinator för statsvetenskap, ledamot av fakultetens Anställningsnämnd, vikarierade hösten 2015 som GPS forskningskoordinator, och 2016-2018 som lektor vid statsvetenskapliga institutionen i Lund.

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet, tillbringade tre år som Vetenskapsrådets post-doc vid Stanforduniversitetet i USA och blev docent vid Uppsala universitet. Våren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University.

Astrid Hedin forskar bland annat om FN-systemets roll för globaliseringen av välfärdspolitiska trender under det kalla kriget (’Cold war isomorphism’ 2016, 2018).

Hedin forskar även om de kommunistiska regimernas reseregleringar under det kalla kriget, och hur dessa användes för att försöka påverka uppfattningar och opinioner i västvärlden (’Illiberal deliberation’ 2019)

Vidare har Hedin skrivit om hur den globala vänstervågen i slutet av 1960-talet påverkade den svenska modellen; hur denna omförhandlades och omtolkades. (’Origins and Myths of the Swedish Model’ 2015; ’Before the Breakdown’, 2019).

Aktuell undervisning: Svensk politik och förvaltning (Statsvetenskap) Svensk och jämförande politisk organisation och styrning, Globalisering och välfärdsstaten (POL-programmet) Internationella organisationer (Grund och Masternivå) Kvalitativ metod Det svenska politiska systemet (Polisprogrammet)


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:astrid.hedin@mau.se
Telefon:040-6658162
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Anna Lindh fellow, Stanford University
Astrid Hedin on Twitter
  • Övriga uppdrag och meriterblackbox blackbox
ASTRID HEDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier enhet 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658162
photo of Astrid Hedin Astrid Hedin