MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Astrid Hedin
universitetslektor

citat Jag är särskilt intresserad av hur icke-demokratiska regimer organiseras, och av hur tankar och föreställningar om icke-demokratier skiftat över tid. citat

Astrid Hedin är statsvetare med inriktning mot organisationsteori, internationella organisationer, politisk teori och transnationell europeisk efterkrigshistoria. Hon forskar för närvarande om den svenska modellen som 'entangled history'. Hedin har tidigare forskat om hur de kommunistiska regimerna upprätthölls genom politisk kontroll över kommunikationen med omvärlden (post-doc projekt), och om organisatorisk förändring efter demokratiseringen av DDR (avhandling).

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet 2001, blev docent vid Uppsala universitet 2009, och tillbringade däremellan tre år som Vetenskapsrådets post-doc vid Stanforduniversitetet i USA. Våren och sommaren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University.

Astrid Hedin är lektor vid Globala Politiska Studier sedan 2011, ämneskoordinator för statsvetenskap, ledamot av fakultetens rådgivande anställningsnämnd, och vikarierar hösten 2015 som forskningskoordinator för GPS.

Undervisning: Globalisering och välfärdsstaten, Internationella organisationer, Politisk organisation och styrning, Det vetenskapliga hantverket, Kvalitativ metod, IR and Methods, IR Tendencies and Problems.

Hedin har tidigare utvecklat och undervisat kurser bland annat om Jämförande europeisk politik, och om Icke-demokratiska regimer vid Uppsala universitet, och Kvalitativ statsvetenskaplig metodologi vid Lunds universitet.

Current publications:

Cold War isomorphism: communist regimes and the West European model of worker participation (article, 2016)

The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy (article, 2015)

Putin's Kleptocracy (book review, 2015)

Universitetsreform! (book review, 2015)

The Oxford Handbook of Swedish Politics (book review, 2016)


Kontaktuppgifter

E-post:astrid.hedin@mah.se
Telefon:040-6658162
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hedin, Astrid (2015) "The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy" Contemporary European History;1, 59-82, Cambridge University Press, ISSN 0960-7773, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Hedin har tidigare utvecklat och undervisat kurser bland annat om Jämförande europeisk politik, och om Icke-demokratiska regimer vid Uppsala universitet, och Kvalitativ statsvetenskaplig metodologi vid Lunds universitet.

blackbox blackbox
ASTRID HEDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658162
photo of Astrid Hedin Astrid Hedin