MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Astrid Hedin
universitetslektor

Astrid Hedin är lektor vid Globala Politiska Studier (GPS) och lärarrepresentant i KS Fakultetsstyrelse. Hon har tidigare varit ämneskoordinator för statsvetenskap, ledamot av fakultetens Anställningsnämnd, vikarierade hösten 2015 som GPS forskningskoordinator, och 2016-2018 som lektor vid statsvetenskapliga institutionen i Lund.

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet, tillbringade tre år som Vetenskapsrådets post-doc vid Stanforduniversitetet i USA och blev docent vid Uppsala universitet. Våren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University.

Astrid Hedin forskar bland annat om FN-systemets roll för globaliseringen av välfärdspolitiska trender under det kalla kriget (’Cold war isomorphism’ 2016, 2018).

Hedin forskar även om de kommunistiska regimernas reseregleringar under det kalla kriget, och hur dessa användes för att försöka påverka uppfattningar och opinioner i västvärlden (’Illiberal deliberation’ 2019)

Vidare har Hedin skrivit om hur den globala vänstervågen i slutet av 1960-talet påverkade den svenska modellen; hur denna omförhandlades och omtolkades. (’Origins and Myths of the Swedish Model’ 2015; ’Before the Breakdown’, 2019).

Aktuell undervisning: Svensk politik och förvaltning (Statsvetenskap) Svensk och jämförande politisk organisation och styrning, Globalisering och välfärdsstaten (POL-programmet) Internationella organisationer (Grund och Masternivå) Kvalitativ metod Det svenska politiska systemet (Polisprogrammet)


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:astrid.hedin@mau.se
Telefon:040-6658162
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Anna Lindh fellow, Stanford University
Astrid Hedin on Twitter
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Hedin, Astrid (2016) "Upp till kamp emot oss själva : recension av Oxford Handbook of Swedish Politics" Axess;3, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "Book review: Putin`s Kleptocracy - Who Owns Russia? by Karen Dawisha (2014)" Statsvetenskaplig tidskrift;2, 319-322, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedin, Astrid (2015) "Björnsson, Anders; Patrik Engellau; Inger Enkvist; Magnus Henrekson; Jonas Nycander och Gösta Wallin, 2015. Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Stockholm: Samhällsförlaget." Statsvetenskaplig tidskrift;4, 657-662, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hedin, Astrid (2019) "Illiberal deliberation : Communist regime travel controls as state capacity in everyday world politics" Cooperation and Conflict;2, 211-233, Sage, ISSN 0010-8367, DOI [länk],

  Hedin, Astrid (2016) "Cold war isomorphism : communist regimes and the West European model of worker participation" European Journal of Cultural and Political Sociology;2-3, 201-242, Taylor & Francis, ISSN 2325-4823, DOI [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy" Contemporary European History;1, 59-82, Cambridge University Press, ISSN 0960-7773, DOI [länk],

  Artiklar
  Hedin, Astrid (2018) "How the Cold War helped spur West European welfare state reform" The Global – Rethinking global governance from Geneva;November, 2018, Geneva Global Governance Centre, (PDF document) (application/pdf)

  Hedin, Astrid (2016) "Replik på Jonas Nycanders genmäle: Kommunikation – inte kontroll – är motorn" , 300-301, Fahlbecksa stiftelsen, ISSN 0039-0747, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriterblackbox blackbox
ASTRID HEDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658162
photo of Astrid Hedin Astrid Hedin