MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Astrid Hedin
universitetslektor

Astrid Hedin forskar om FN-systemets roll för globaliseringen av välfärdspolitiska trender under det kalla kriget. Jag sammanfattar denna forskningsagenda i en blogpost hos the Geneva Global Governance Centre:

How the Cold war helped spur West European welfare state reform

Hedin har även skrivit om hur den globala vänstervågen efter 1968 påverkade den svenska modellen – och på hur denna kom att tolkas.

Hedin forskar även om de kommunistiska regimernas reseregleringar under det kalla kriget, och hur dessa användes för att styra kommunikationen med västvärlden.

Sedan 2011 är Hedin lektor vid Globala Politiska Studier (GPS), har varit ämneskoordinator för statsvetenskap, ledamot av fakultetens rådgivande anställningsnämnd, och vikarierade hösten 2015 som GPS forskningskoordinator, och 2016-2018 som lektor vid statsvetenskapliga institutionen i Lund.

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet, blev docent vid Uppsala universitet, och tillbringade däremellan tre år som Vetenskapsrådets post-doc vid Stanforduniversitetet i USA. Våren och sommaren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University.

Aktuell undervisning: Svensk politik och förvaltning, Politisk organisation och styrning, Globalisering och välfärdsstaten, Kvalitativ metod, *Policyprocesser


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:astrid.hedin@mau.se
Telefon:040-6658162
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Anna Lindh fellow, Stanford University
Astrid Hedin on Twitter
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Hedin, Astrid (2016) "Upp till kamp emot oss själva : recension av Oxford Handbook of Swedish Politics" Axess;3, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "Book review: Putin`s Kleptocracy - Who Owns Russia? by Karen Dawisha (2014)" Statsvetenskaplig tidskrift;2, 319-322, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedin, Astrid (2015) "Björnsson, Anders; Patrik Engellau; Inger Enkvist; Magnus Henrekson; Jonas Nycander och Gösta Wallin, 2015. Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Stockholm: Samhällsförlaget." Statsvetenskaplig tidskrift;4, 657-662, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hedin, Astrid (2016) "Cold war isomorphism : communist regimes and the West European model of worker participation" European Journal of Cultural and Political Sociology;2-3, 201-242, Taylor & Francis, ISSN 2325-4823, DOI [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy" Contemporary European History;1, 59-82, Cambridge University Press, ISSN 0960-7773, DOI [länk],

  Artiklar
  Hedin, Astrid (2018) "How the Cold War helped spur West European welfare state reform" , Geneva Global Governance Centre, (PDF document) (application/pdf)

  Hedin, Astrid (2016) "Replik på Jonas Nycanders genmäle: Kommunikation – inte kontroll – är motorn" , 300-301, Fahlbecksa stiftelsen, ISSN 0039-0747, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriterblackbox blackbox
ASTRID HEDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658162
photo of Astrid Hedin Astrid Hedin