MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Astrid Hedin
universitetslektor

Astrid Hedin forskar för närvarande om FN-systemet och dess roll för globaliseringen av välfärdspolitiska trender under det kalla kriget. Hennes artikel 'Cold war isomorphism' sätter en forskningsagenda som går i dialog med Stanford school World Polity Theory.

Hedin har tidigare forskat om hur de kommunistiska regimerna upprätthölls genom politisk kontroll över kommunikationen med omvärlden, och om organisatorisk förändring efter demokratiseringen av DDR.

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet 2001, blev docent vid Uppsala universitet 2009, och tillbringade däremellan tre år som Vetenskapsrådets post-doc vid Stanforduniversitetet i USA. Våren och sommaren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University.

Astrid Hedin är lektor vid Globala Politiska Studier sedan 2011, ämneskoordinator för statsvetenskap, ledamot av fakultetens rådgivande anställningsnämnd, och vikarierade hösten 2015 som forskningskoordinator för GPS.

Undervisning: Globalisering och välfärdsstaten, Internationella organisationer, Politisk organisation och styrning, Det vetenskapliga hantverket, Kvalitativ metod, IR and Methods, IR Tendencies and Problems.

Hedin har tidigare utvecklat och undervisat Masterkurser om Jämförande europeisk politik, och om Icke-demokratiska regimer vid Uppsala universitet, och om Policyprocesser vid Lunds universitet. Vidare har hon hållit i de obligatoriska kurserna i kvalitativ statsvetenskaplig metodologi vid Lunds universitet, och Malmö universitet, samt ingått i lärarlaget vid motsvarande kurser i Uppsala.

Current publications:

Cold War isomorphism: communist regimes and the West European model of worker participation (article, 2016)

The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy (article, 2015)

Putin's Kleptocracy (book review, 2015)

Universitetsreform! (book review, 2015)

The Oxford Handbook of Swedish Politics (book review, 2016)


Kontaktuppgifter

E-post:astrid.hedin@mah.se
Telefon:040-6658162
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Gästforskare Lunds universitet
Anna Lindh fellow, Stanford University
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Hedin, Astrid (2016) "Upp till kamp emot oss själva : recension av Oxford Handbook of Swedish Politics" Axess;3, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "Book review: Putin`s Kleptocracy - Who Owns Russia? by Karen Dawisha (2014)" Statsvetenskaplig tidskrift;2, 319-322, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedin, Astrid (2015) "Björnsson, Anders; Patrik Engellau; Inger Enkvist; Magnus Henrekson; Jonas Nycander och Gösta Wallin, 2015. Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Stockholm: Samhällsförlaget." Statsvetenskaplig tidskrift;4, 657-662, Fahlbeckska stiftelsen, ISSN 0039-0747, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hedin, Astrid (2016) "Cold war isomorphism : communist regimes and the West European model of worker participation" European Journal of Cultural and Political Sociology;2-3, 201-242, Taylor & Francis, ISSN 2325-4823, DOI [länk],

  Hedin, Astrid (2015) "The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy" Contemporary European History;1, 59-82, Cambridge University Press, ISSN 0960-7773, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriterblackbox blackbox
ASTRID HEDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658162
photo of Astrid Hedin Astrid Hedin