MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Catarina Thormark
universitetslektor

Catarina Thormark är Tekn.dr i byggnadskonstruktion. Forskningsområden: energi- och resursflöden i byggnader i ett livscykelperspektiv, miljörelaterade byggfrågor, projektering för demontering. Undervisar för närvarande i byggnadsfysik och byggnadsteknik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:catarina.thormark@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
CATARINA THORMARK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Catarina Thormark Catarina Thormark