MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Catarina Thormark
universitetslektor

Catarina Thormark är Tekn.dr i byggnadskonstruktion. Forskningsområden: energi- och resursflöden i byggnader i ett livscykelperspektiv, miljörelaterade byggfrågor, projektering för demontering. Undervisar för närvarande i byggnadsfysik och byggnadsteknik.

Kontaktuppgifter

E-post:catarina.thormark@mah.se
Telefon:040-66 57242
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
CATARINA THORMARK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57242
photo of Catarina Thormark Catarina Thormark