MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Désirée Nilsson
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:desiree.nilsson@mah.se
Telefon:040-66 57605
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bohman, Helena, Nilsson, Désirée (2016) "The impact of regional commuter trains on property values : price segments and income" Journal of Transport Geography;, 102–109, Elsevier, ISSN 0966-6923, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Karlsson, Charlie, Johansson, Börje, Stough, Roger R (red./ed.) | Johansson, Börje, Nilsson, Désirée (2012) Globalization and distribution of exports. Edward Elgar Publ., 300-319, ISBN 9781848443280,
blackbox blackbox
DÉSIRÉE NILSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57605
Désirée Nilsson