MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Eric Snodgrass

Doktorand i media och kommunikationsvetenskap vid institutionen för Konst, Kultur & Kommunikation. Pågående forskning fokuserar på skärningspunkten mellan media, politik och teknologi. Preliminär titel på avhandling: "Ecologies of the Executable".


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

  • Publikationer

  • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

    Snodgrass, Eric (2014) "Dusk to dawn : horizons of the digital/post-digital" DARC (Digital Aesthetics Research Centre), ISSN 2245-7755, URL [länk],

    Vetenskapliga artiklar med peer-review
    Ståhl, Åsa, Lindström, Kristina, Snodgrass, Eric (2014) "Staying with, working through and performing obsolescence" Acoustic Space;TECHNO-ECOLOGIES 2. Media Art Histories., 243-253, RIXC with MPLab, Liepaja University, Latvia, ISSN 1407-2858, (PDF document) (application/pdf)