MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Göran Ewald
universitetslektor

Vatten är genomgående tema i min forskning och undervisning. Under ca tio års tid med fokus mot organiska miljögifter i akvatiska ekosystem och sedan tio år med en inriktning mot systemanalys och hållbar utveckling. Jag undervisar och handleder huvudsakligen inom ämnet miljövetenskap.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:goran.ewald@mau.se
Telefon:040-6658367
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Kommer vi kunna dricka kranvatten i framtiden?
blackbox blackbox
GÖRAN EWALD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658367
www.mah.se
photo of Göran Ewald Göran Ewald