MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Göran Ewald
universitetslektor

Vatten är genomgående tema i min forskning och undervisning. Under ca tio års tid med fokus mot organiska miljögifter i akvatiska ekosystem och sedan tio år med en inriktning mot systemanalys och hållbar utveckling. Jag undervisar och handleder huvudsakligen inom ämnet miljövetenskap.

Kontaktuppgifter

E-post:goran.ewald@mah.se
Telefon:040-66 58367
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Kommer vi kunna dricka kranvatten i framtiden?
blackbox blackbox
GÖRAN EWALD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58367
www.mah.se
photo of Göran Ewald Göran Ewald