MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Göran Ewald
universitetslektor

Vatten är genomgående tema i min forskning och undervisning. Under ca tio års tid med fokus mot organiska miljögifter i akvatiska ekosystem och sedan tio år med en inriktning mot systemanalys och hållbar utveckling. Jag undervisar och handleder huvudsakligen inom ämnet miljövetenskap.


Kontaktuppgifter

E-post:goran.ewald@mau.se
Telefon:040-6658367
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Kommer vi kunna dricka kranvatten i framtiden?
blackbox blackbox
GÖRAN EWALD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658367
www.mah.se
photo of Göran Ewald Göran Ewald