MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hans Lindquist
seniorprofessor

Hans Lindquist, FD. Professor i engelsk språkvetenskap. Forskar med hjälp av korpusar (stora elektroniska textdatabaser) om modern engelsk språkutveckling och variation, främst inom grammatik, fraseologi och vokabulär.


Kontaktuppgifter

E-post:hans.lindquist@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 12, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Estling Vannestål, Maria, Lindquist, Hans (2007) "Learning English grammar with a corpus : Experimenting with concordancing in a university grammar course" ReCALL;3, 329-350, Cambridge University Press, ISSN 0958-3440, DOI [länk],

  Levin, Magnus, Lindquist, Hans (2007) "Sticking one’s nose in the data : Evaluation in phraseological sequences with nose" ICAME Journal, 87-110, Aksis, ISSN 0801-5775, URL [länk],

  Lindquist, Hans (2007) "Wiewpoint -wise : The spread and development of a new type of adverb in American and British English" Journal of English Linguistics;2, 132-156, Sage, ISSN 0075-4242, DOI [länk],

  Böcker
  Lindquist, Hans (2009) Corpus linguistics and the description of English. Edinburgh University Press, 219 + xx, ISBN 978-0-7486-2615-1,

  Antologibidrag
  Römer, Ute, Schulze, Rainer (red./ed.) | Lindquist, Hans, Levin, Magnus (2009) The grammatical properties of recurrent phrases with body part nouns: The N1 to N1 pattern.. John Benjamins, 171-188, ISBN 978 90 272 2309 8,

  Corrigan, Roberta, Moravcsik, Edith A, Ouali, Hamid, Wheatley, Kathleen M (red./ed.) | Lindquist, Hans (2009) A corpus study of lexicalized formulaic sequences with preposition + hand.. John Benjamins, 239-256, ISBN 978 90 272 2995 3, ISSN 0167-7373,

  Jucker, Andreas H., Schreier, Daniel, Hundt, Marianne (red./ed.) | Levin, Magnus, Lindquist, Hans (2009) On the face of it. How recurrent phrases organize text.. Rodopi, 169-188, ISBN 978-90-420-2592-9,

  Granger, Sylviane, Meunier, Fanny (red./ed.) | Lindquist, Hans, Levin, Magnus (2008) FOOT and MOUTH: The phrasal patterns of frequent nouns.. John Benjamins, 143-158, ISBN 978 90 272 3246 5, URL [länk],

  Gerbig, Andrea, Mason, Oliver (red./ed.) | Lindquist, Hans (2008) Stubbing your toe against a hard mass of facts: Corpus data and the phraseology of STUB and TOE.. Rodopi, 217-229, ISBN 978-90-420-2350-5,

  Övrig publicering
  Lindquist, Hans (2008) "Corpus linguistics in cyberspace" 551-563, John Benjamins, ISSN 1384-6655, DOI [länk],

  Lindquist, Hans (2007) "Lexical grammar and progressive pedagogy: What corpus-driven linguistics can do" 119-131, John Benjamins, ISSN 1384-6655, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledmot i betygsnämnd för doktorsexamen i Lund, Karlstad och Wellington, NZ.

  Granskning av ansökningar till Vetenskapsrådet (Swedish Research Links)

  Vicerektor för forskning och forskarutbildning, Malmö högskola

  Ledamot i bedömargruppen vid Högskoleverkets utvärdering av engelska 2013 och ordförande i bedömargruppen för översättning.

  Ledamot i en internationell expertgrupp för ackreditering av utbildningen i engelsk och tysk filologi vid universiteten i Tartu och Tallinn, Estland, 2006.

  Refereeuppdrag för Journal of Pragmatics, English Language and Linguistics, Nordic Journal of English Studies, International Journal of Corpus Linguistics, Journal of English Linguistics

blackbox blackbox
HANS LINDQUIST
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Rektorsfunktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Hans Lindquist Hans Lindquist