MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Hilma Holm
postdoktor

Kontaktuppgifter

E-post:hilma.holm@mah.se
Telefon:040-66 58351
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B435:04
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Postdokprogram
blackbox blackbox
HILMA HOLM
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B435:04, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58351
www.mah.se
photo of Hilma Holm Hilma Holm