MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jakob Friedrich Dittmar
universitetslektor

Jakob Dittmar disputerade i konstvetenskap med en arbete om tung industriella rester som kulturarv, deras musealisering, och roll i stadsplanering. Habiliterades i medievetenskap vid TU Berlin för utveckling av en systematisk struktur för analys av tecknad serier och om en-passant-medier (dessa inkluderar graffiti, tattoo, textilier, men även teckensystem som appliceras på hjorddjur mm), han är docent i medie och kommunikationsvetenskap vid MaU och lektor i visuell kommunikation. Han forskar framförallt om hur berättandet i tecknade serier konstrueras från individuell elementer i text och bild. Kopplad till det är forskning om bild-förmedlandet och serier för blinda. Också forskas om character design och mediala representationer av identit och deras förändringar (även forskning om båter, skepp och sjöfarten).


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jakob.dittmar@mau.se
Telefon:040-6658043
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Dittmar, Jakob (2019) "Modeler’s Review : ”H.M.S. Bounty’s Jolly Boat”" Nautical Research Journal;1, 79-82, Nautical Research Guild, ISSN 0738-7245, URL [länk],

  Dittmar, Jessica (2015) "Handdockor i gymnasiets språkundervisning" , Malmö högskola/Lärande och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Dittmar, Jakob (2019) "Blind readers and comics : reflecting on comics` storytelling from a different perspective" Comics Forum;August 2019, Comics Forum, URL [länk],

  Ofer, Ashkenazi, Dittmar, Jakob (2019) "Comics as Historiography" ImageText;1, Dept of English, University of Florida, ISSN 1549-6732, (PDF document) (application/pdf)

  Dittmar, Jakob, Ashkenazi, Ofer (2018) "Negotiating Documentation in Comics" International Journal of Comic Art;1, 575-587, Drexel hill, ISSN 1531-6793, URL [länk],

  Dittmar, Jakob (2017) "Reflections on the arbitrariness of regional boat-forms" Nautical Research Journal;3, 189-196, Nautical Research Guild, Inc., ISSN 0738-7245, (PDF document) (application/pdf)

  Dittmar, Jakob (2015) "Experiments in comics storytelling" Studies in comics;1, 157-167, Intellect, ISSN 2040-3232, DOI [länk],

  Dittmar, Jakob (2015) "Sequential Images, the Page, and Narrative Structures" International Journal of Comic Art;2, 561-571, International Journal of Comic Art, ISSN 1531-6793,

  Dittmar, Jakob (2014) "Comics for the Blind and for the Seeing" International Journal of Comic Art;1, 458-476, Drexel Hill, ISSN 1531-6793, URL [länk],

  Dittmar, Jakob (2013) "Re-enactments of historical seafaring between experimental archaeology and constructions of identity" Journal of Maritime Research;1, 59-64, Spanish Society of Maritime Research (SEECMAR), ISSN 1697-4040, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dittmar, Jakob (2013) "Comics and history : myth-making in nazi-references" International Journal of Comic Art;1, 270-286, Drexel Hill, ISSN 1531-6793, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Dittmar, Jakob (2015) "Experiments in digital comics : somewhere between comics and multimedia storytelling" Comics Forum;, 10, Comics Forum, URL [länk],

  Dittmar, Jakob (2012) "Digital Comics" Scandinavian Journal of Comic Art : SJoCA;2, 82-91, Scandinavian Journal of Comic Art, ISSN 2001-3620, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Dittmar, Jakob (2018) Schlaraffia – the faux dignitas of pseudo-knights : The oldest massive multiplayer live action role-playing game still played. New Smallprint Press, 40, ISBN 978-91-981603-5-2, (PDF document) (application/pdf)

  von der Lühe, Barbara, Dittmar, Jakob, Bronner, Frieder (red./ed.) | (2013) Grenzgänge zwischen Literatur und Medien : Festschrift für Friedrich Knilli. media consult buscher, 400, ISBN 978-3-932896-07-1,

  Dittmar, Jakob (2011) Comic-Analyse. UVK Konstanz, 220, ISBN 978-3-86764-301-6,

  Antologibidrag
  Dittmar, Jakob | Rommens, Aarnoud, Turnes, Pablo, Dozo, Björn-Olav, Dejasse, Erwin (red./ed.) (2019) Abstraction and non-sequitur. Abstraction et bande dessinée, La 5e couche, ISBN 978-2-39008-039-8, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Habermann, Ina, Keller, Daniela (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2016) Reinforcing Local Identities Through Landmarks and Their Representations in En-passant-media : The Special Case of the Angel of the North. English Topographies in Literature and Culture : Space, Place, and Identity, Brill, 16, ISBN 9789004322264, URL [länk],

  Schröter, Jens (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2014) Comics. Handbuch Medienwissenschaft, J.B. Metzler Verlag, 258-261, ISBN 9783476024121,

  Schröpf, Ramona (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2013) Graffiti als En-Passant-Medien im städtischen Raum. Medien als Mittel urbaner Kommunikation : Kontrastive Perspektiven Französisch - Deutsch, Peter Lang, 55-71, ISBN 978-3-631-64078-4, URL [länk],

  von der Lühe, Barbara, Dittmar, Jakob, Bronner, Frieder (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2013) Landschaftsabbildungen : Landschaftskonstruktionen in Landkarten und Fotografien. Grenzgänge zwischen Literatur und Medien : Festschrift für Friedrich Knilli, buscher media consult, 37, ISBN 978-3-932896-07-1,

  Hangartner, Urs, Keller, Felix, Oechslin, Dorothea (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2013) Die Vermittlung von Zusammenhängen und Handlungsfolgen mit Hilfe beweglicher Elemente. Wissen durch Bilder : Sachcomics als Medien von Bildung und Information, Transcript Verlag, 313-329, ISBN 9783837619836, 3837619834, URL [länk],

  Deffner, Alex, Karachalis, Nicholas (red./ed.) | Vlamis, Chrysanthos, Dittmar, Jakob (2012) ?? t???? t?? ??at???? e?????? st? brand-image t?? ??????: Hero-culture ?a? t????sµ?? "The end of state-control over the brand-image of the nation: hero-culture and tourism". ?arketing ?a? Branding T?p??: ? ??e???? ?µpe???a ?a? ? ???????? ??a?µat???t?ta "Marketing and branding places: The international research and Greek reality", ?a?ep?st?µ?a??? ??d?se?? Tessa??a?, 235-252, ISBN 9789609439145, URL [länk], [länk],

  Ueding, Gerd (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2011) Comics. de Gruyter, Tübingen, 15, ISBN 978-3-11-023424-4,

  Palandt, Ralf (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2011) Comic und Geschichtsbewußtsein – Mythisierung im Gegensatz zur Historisierung. Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Archiv der Jugendkulturen, Berlin, 419-428, ISBN 978-3-940213-62-4, URL [länk],

  Becker, Thomas (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2011) Grenzüberschreitungen: Technikdokumentation und drei-dimensionale Bilder in fiktionalen Comics. Comic : Intermedialität und Legitimität eines popkulturellen Mediums, Christian A. Bachmann Verlag, Bochum, 147-158, ISBN 978-3-941030-14-5,

  Konferensbidrag
  Dittmar, Jakob (2019) "Student experiments on narrative options in comics" NordMedia 2019, (other) NordMedia2019, (PDF document) (application/pdf)

  Ashkenazi, Ofer, Dittmar, Jakob (2018) "Comics as Historiography" Graphic Realities : Comics as Documentary, History, and Journalism, (other)

  Dittmar, Jakob (2017) "Teaching comics at university" Comics Forum 2017: Comics and Space, (other)

  Stinshoff, Richard, Dittmar, Jakob (2016) "Brexit and the post-imperial trauma of withdrawal" In and Out of Europe : British Literary and Cultural Discourses of Europe in the 20th and 21st Centuries, (other) kompetenzzentrum kulturelle topografien, (PDF document) (application/pdf)

  Dittmar, Jakob (2014) "Comics at University: Institution Meets Fringe: Experiments with Narrative Forms" Fifth International Graphic Novel and Comics conference, (other) The international graphic novel and comics conference,

  Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
  Dorthé, Lotti, Olsson, Annsofie (2016) Kvinnor, klass, kultur : arbetet i litteraturen, från Maria Sandel till Daria Bogdanska.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • docent i medie och kommunikationsvetenskap (2014) docent i medievetenskapen, TU Berlin (2007 - 2014)

blackbox blackbox
JAKOB FRIEDRICH
DITTMAR

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658043
Jakob Friedrich Dittmar