MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jakob Friedrich Dittmar
universitetslektor

citat Jakob Dittmar disputerade i konstvetenskap med en arbete om tung industriella rester som kulturarv, deras musealisering, och roll i stadsplanering. Han habiliterades i medievetenskapen vid TU Berlin för utveckling av en systematisk struktur för analys av tecknad serier och om en-passant-medier (dessa inkluderar graffiti, tattoo, textilier, men även teckensystem som appliceras på hjorddjur mm), han är docent i medie och kommunikationsvetenskap vid MaU. Han forskar mycket inom visuell kommunikation, framförallt om hur berättandet i tecknade serier konstrueras från individuell elementer i text och bild. Kopplad till det är forskning om bild-förmedlandet och serier för blinda. Också forskas om character design och mediala representationer av identit och deras förändringar (här även forskning om båter, skepp och sjöfarten kopplas till). citat

Kontaktuppgifter

E-post:jakob.dittmar@mau.se
Telefon:040-6658043
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Dittmar, Jakob, Ashkenazi, Ofer (2018) "Negotiating Documentation in Comics" International Journal of Comic Art;1, 575-587, Drexel hill, ISSN 1531-6793, URL [länk],

  Dittmar, Jakob (2017) "Reflections on the arbitrariness of regional boat-forms" Nautical Research Journal;3, 189-196, Nautical Research Guild, Inc., ISSN 0738-7245, (PDF document) (application/pdf)

  Dittmar, Jakob (2015) "Experiments in comics storytelling" Studies in comics;1, 157-167, Intellect, ISSN 2040-3232, DOI [länk],

  Dittmar, Jakob (2015) "Sequential Images, the Page, and Narrative Structures" International Journal of Comic Art;2, 561-571, International Journal of Comic Art, ISSN 1531-6793,

  Dittmar, Jakob (2014) "Comics for the Blind and for the Seeing" International Journal of Comic Art;1, 458-476, Drexel Hill, ISSN 1531-6793, URL [länk],

  Dittmar, Jakob (2013) "Re-enactments of historical seafaring between experimental archaeology and constructions of identity" Journal of Maritime Research;1, 59-64, Spanish Society of Maritime Research (SEECMAR), ISSN 1697-4040, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dittmar, Jakob (2013) "Comics and history : myth-making in nazi-references" International Journal of Comic Art;1, 270-286, Drexel Hill, ISSN 1531-6793, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Dittmar, Jakob (2015) "Experiments in digital comics : somewhere between comics and multimedia storytelling" Comics Forum;, 10, Comics Forum, URL [länk],

  Dittmar, Jakob (2012) "Digital Comics" Scandinavian Journal of Comic Art : SJoCA;2, 82-91, Scandinavian Journal of Comic Art, ISSN 2001-3620, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Dittmar, Jakob (2018) Schlaraffia – the faux dignitas of pseudo-knights : The oldest massive multiplayer live action role-playing game still played. New Smallprint Press, 40, ISBN 978-91-981603-5-2, (PDF document) (application/pdf)

  von der Lühe, Barbara, Dittmar, Jakob, Bronner, Frieder (red./ed.) | (2013) Grenzgänge zwischen Literatur und Medien : Festschrift für Friedrich Knilli. media consult buscher, 400, ISBN 978-3-932896-07-1,

  Dittmar, Jakob (2011) Comic-Analyse. UVK Konstanz, 220, ISBN 978-3-86764-301-6,

  Antologibidrag
  Habermann, Ina, Keller, Daniela (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2016) Reinforcing Local Identities Through Landmarks and Their Representations in En-passant-media : The Special Case of the Angel of the North. English Topographies in Literature and Culture : Space, Place, and Identity, Brill, 16, ISBN 9789004322264, URL [länk],

  Schröter, Jens (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2014) Comics. Handbuch Medienwissenschaft, J.B. Metzler Verlag, 258-261, ISBN 9783476024121,

  Schröpf, Ramona (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2013) Graffiti als En-Passant-Medien im städtischen Raum. Medien als Mittel urbaner Kommunikation : Kontrastive Perspektiven Französisch - Deutsch, Peter Lang, 55-71, ISBN 978-3-631-64078-4, URL [länk],

  von der Lühe, Barbara, Dittmar, Jakob, Bronner, Frieder (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2013) Landschaftsabbildungen : Landschaftskonstruktionen in Landkarten und Fotografien. Grenzgänge zwischen Literatur und Medien : Festschrift für Friedrich Knilli, buscher media consult, 37, ISBN 978-3-932896-07-1,

  Hangartner, Urs, Keller, Felix, Oechslin, Dorothea (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2013) Die Vermittlung von Zusammenhängen und Handlungsfolgen mit Hilfe beweglicher Elemente. Wissen durch Bilder : Sachcomics als Medien von Bildung und Information, Transcript Verlag, 313-329, ISBN 9783837619836, 3837619834, URL [länk],

  Deffner, Alex, Karachalis, Nicholas (red./ed.) | Vlamis, Chrysanthos, Dittmar, Jakob (2012) ?? t???? t?? ??at???? e?????? st? brand-image t?? ??????: Hero-culture ?a? t????sµ?? "The end of state-control over the brand-image of the nation: hero-culture and tourism". ?arketing ?a? Branding T?p??: ? ??e???? ?µpe???a ?a? ? ???????? ??a?µat???t?ta "Marketing and branding places: The international research and Greek reality", ?a?ep?st?µ?a??? ??d?se?? Tessa??a?, 235-252, ISBN 9789609439145, URL [länk], [länk],

  Ueding, Gerd (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2011) Comics. de Gruyter, Tübingen, 15, ISBN 978-3-11-023424-4,

  Palandt, Ralf (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2011) Comic und Geschichtsbewußtsein – Mythisierung im Gegensatz zur Historisierung. Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Archiv der Jugendkulturen, Berlin, 419-428, ISBN 978-3-940213-62-4, URL [länk],

  Becker, Thomas (red./ed.) | Dittmar, Jakob (2011) Grenzüberschreitungen: Technikdokumentation und drei-dimensionale Bilder in fiktionalen Comics. Comic : Intermedialität und Legitimität eines popkulturellen Mediums, Christian A. Bachmann Verlag, Bochum, 147-158, ISBN 978-3-941030-14-5,

  Konferensbidrag
  Stinshoff, Richard, Dittmar, Jakob (2016) "Brexit and the post-imperial trauma of withdrawal" In and Out of Europe : British Literary and Cultural Discourses of Europe in the 20th and 21st Centuries, (other) kompetenzzentrum kulturelle topografien, (PDF document) (application/pdf)

  Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
  Dorthé, Lotti, Olsson, Annsofie (2016) Kvinnor, klass, kultur : arbetet i litteraturen, från Maria Sandel till Daria Bogdanska.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • docent i medie och kommunikationsvetenskap (2014) docent i medievetenskapen, TU Berlin (2007 - 2014)

blackbox blackbox
JAKOB FRIEDRICH
DITTMAR

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk och kulturproduktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658043
Jakob Friedrich Dittmar