MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Brännmark
universitetslektor

Född 1971. Johan Brännmark disputerade i Praktisk filosofi vid Lunds universitet 2002 med en avhandling om kantiansk etik, blev docent 2009 och är sedan 2011 lektor i etik och samhällsfilosofi vid institutionen för Globala politiska studier, framför allt med undervisning inom mänskliga rättigheter. Han har tidigare arbetat med en rad olika frågor inom normativ etik och värdeteori, men arbetar numera inom fyra huvudsakliga områden: (i) konstruktivistisk metodologi inom moralisk och politisk teori, (ii) mänskliga rättigheter som ramverk inom bioetik, (iii) evidens-basering av paternalistiska policyinterventioner, samt (iv) social ontologi, särskilt frågan om institutioners natur.


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:johan.brannmark@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Brännmark, Johan (2019) "Institutions, Ideology, and Nonideal Social Ontology" Philosophy of the Social Sciences;2, 23, Sage, ISSN 0048-3931, DOI [länk],

  Brännmark, Johan (2018) "Contested Institutional Facts" Erkenntnis;, 1-18, Springer, ISSN 1572-8420, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brännmark, Johan (2018) "The Independence of Medical Ethics" Medicine, Health Care and Philosophy;, 1-11, Springer, ISSN 1572-8633, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brännmark, Johan (2018) "Social positions and institutional privilege as matters of justice" European Journal of Political Theory;, 1-19, Sage, ISSN 1474-8851, DOI [länk], URL [länk],

  Brännmark, Johan (2018) "Regulating Compensatory Paternalism" Res Publica;, 1-19, Springer, ISSN 1356-4765, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brännmark, Johan, Brandstedt, Eric (2018) "Rawlsian Constructivism and the Assumption of Disunity" Journal of Political Philosophy;, 1-19, Wiley, ISSN 1467-9760, DOI [länk], URL [länk],

  Brännmark, Johan (2017) "Respect for Persons in Bioethics : Towards a Human Rights-Based Account" Human Rights Review;2, 171–187, Springer, ISSN 1524-8879, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brännmark, Johan (2017) "Patients as Rights Holders" Hastings Center Report;4, 32–39, Wiley, ISSN 1552-146X, DOI [länk], URL [länk],

  Brännmark, Johan (2017) "On the Epistemic Legitimacy of Government Paternalism" Public Health Ethics;, 1-8, Oxford University Press, ISSN 1754-9981, DOI [länk], URL [länk],

  Brännmark, Johan (2016) "Good-making and organic unity" Philosophical Studies;, 1-18, Springer, ISSN 1573-0883, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brännmark, Johan (2015) "Moral disunitarianism" The Philosophical Quarterly;, 1-19, Oxford University Press, ISSN 0031-8094, DOI [länk],

  Brännmark, Johan (2015) "Future generations as rightholders" Critical Review of International Social and Political Philosophy;, 1-19, Taylor & Francis, ISSN 1369-8230, DOI [länk],

  Brännmark, Johan, Sahlin, Nils-Eric (2013) "How can we be moral when we are so irrational?" Logique et Analyse;221, 101–126, National Centre for Logical Investigation, Belgium, ISSN 0024-5836, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Brännmark, Johan (2015) "Ohälsosamma vanor och folkhälsopolitisk paternalism" Tidskrift för politisk filosofi;2, 1-12, Thales, ISSN 1402-2710,

  Brännmark, Johan (2013) "Reflektivt ekvilibrium : tre utvidgningar" Filosofisk tidskrift;2, 3-16, Thales, ISSN 0348-7482, URL [länk],

  Antologibidrag
  Sahlin, Nils-Eric (red./ed.) | Brännmark, Johan (2018) Evidensbasering i politiken : två problem och en enkel tumregel. Vetenskap och beprövad erfarenhet politik, VBE, Lunds universitet, 51-60, ISBN 978-91-983575-4-7, (PDF document) (application/pdf)

  Sahlin, Nils-Eric (red./ed.) | Brännmark, Johan (2018) Evidence-Based Medicine, Clinical Guidelines, and the Role of Patient Preferences. Science and Proven Experience Johannes, VBE, Lund University, 31-40, ISBN 978-91-983575-5-4, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Johannes, Hermerén, Göran, Sjöstrand, Eva (red./ed.) | Brännmark, Johan (2015) Critical moral thinking without moral theory. Fri Tanke Förlag, 33-42, ISBN 9789187935374,
blackbox blackbox
JOHAN BRÄNNMARK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Johan Brännmark Johan Brännmark